„Dzień Kukurydzy i Mleka” w Dobrodzieniu

Ponad 20 odmian kukurydzy wysianych na powierzchni 8,2 ha można było obejrzeć na początku września br. w gospodarstwie Martina Ziaja w Dobrodzieniu podczas „Dnia Kukurydzy i Mleka”, zorganizowanego przez firmy: Blattin Polska sp. z o.o., Saatbau Polska sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowe Agro-Pol Wojciech Białecki oraz Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Opolu.

TEKST I ZDJĘCIA: RYSZARD LESIAKOWSKI

– Przedplonem odmian kukurydzy była pszenica ozima. Pole pod wszystkie odmiany przygotowałem jednakowo – informował hodowca z Dobrodzienia. Agrotechnika przebiegała w następujący sposób:

4.11.2015 – nawożenie obornikiem, 50 t/ha;

6.11.2015 – orka zimowa;

19.04.2016 – nawożenie mocznikiem, 450 kg/ha;

19.04.2016 – nawożenie solą potasową, 200 kg/ha;

21.04.2016 – siew kukurydzy, 85 000 nasion/ha;

21.05.2016 – oprysk na chwasty Maister Power, 1,3 l/ha;

11.06.2016 – nawożenie dolistne Timac Agro, 2 l/ha + 5 kg mocznika/ha.

Prezentację poszczególnych odmian kukurydzy przeprowadzili: Łukasz Popławski z firmy Saatbau Polska sp. z o.o. oraz Wojciech Białecki z firmy Agro-Pol. Wśród zwiedzających (ok. 150 osób) duże zainteresowanie wzbudziła odmiana Ardenno FAO 310, która w porównaniu do pozostałych odmian wyróżniała się dużą wysokością, bardzo dużymi kolbami oraz zielonymi łodygami i liśćmi. Firma Saatbau poleca ją szczególnie do uprawy na biogaz, jednak bardzo duże kolby i rekordowe plony ziarna umożliwiają wykorzystanie odmiany również do produkcji na ziarno w najcieplejszych rejonach Polski. Oto charakterystyka pozostałych odmian prezentowanych na pokazie w Dobrodzieniu:

* Dorka MGT – FAO 180, hodowla węgierska, roślina wyróżnia się dużą kolbą przy niskiej wartości FAO, ziarno typu „dent”, przeznaczona na ziarno.

* Codigrren – FAO 240, hodowla polska, odmiana sprawdziła się podczas ubiegłorocznej suszy nawet na słabych glebach, posiada masywny system korzeniowy, jest odporna na wyleganie, dobry efekt stay green, może być przeznaczona na ziano lub kiszonkę.

* Rosomak – FAO 250, odmiana nowej generacji, nie jest odmianą bardzo wysoką, wyhodowano ją z przeznaczeniem na ziarno, ale z uwagi na dużą gęstość ulistnienia i szerokość ulistnienia może być także zakiszana.

* Danubio – FAO 240, mieszaniec trójliniowy, odmiana, która bardzo dobrze radzi sobie w warunkach stresowych. Mimo drastycznych niedoborów wody w 2015 roku odmiana wykazała się bardzo wysokim i stabilnym plonem ziarna w całej Polsce. Również w produkcji na kiszonkę Danubio wyróżniało się w 2015 roku bardzo mocnym stay green i bardzo wysokim plonem zielonki. Odmiana zalecana na kiszonkę o bardzo dobrej strawności. Zarejestrowana w 2013 roku.

* Eduardo – FAO 220, mieszaniec pojedynczy o bardzo dobrym efekcie stay green, posiada charakterystyczną kolbę. W 2/3 długości kolby występuje charakterystyczne skręcenie. Odmiana dwukierunkowa, na wcześniejszą i wysokoenergetyczną kiszonkę z możliwością przeznaczenia nadwyżek z produkcji kiszonki do zbioru na ziarno. Roślina o bardzo dobrej odporności na wyleganie korzeniowe i łamliwość łodyg.

* Fabell – FAO 240, odmiana umożliwiająca uzyskanie wysokoenergetycznej kiszonki, dobrze znosi warunki stresowe. Nadaje się do uprawy na słabszych stanowiskach, dobry efekt stay green, bardzo dobre ulistnienie.

* Dublino – FAO 250, bardzo mocna odmiana kiszonkowa, zarejestrowana w 2016 roku. Uzyskała plon suchej masy o 13,1 dt/ha większy od odmian wzorcowych w badaniach COBORU.

Wyróżnia się koncentracją energii i jednym z najwyższych plonów jednostek pokarmowych z hektara.

* Aalborg – FAO 180, bardzo wczesna odmiana ziarnowo-kiszonkowa. Nadaje się do uprawy po wczesnych ziemniakach lub życie ozimym, zbieranym na kiszonkę.

* Ardenno – FAO 310, przeznaczona na kiszonkę, będzie dostępna w rejonach południowych, mieszaniec pojedynczy o bardzo dobrym wyrównaniu roślin i znikomej łamliwości łodyg, kolby są w pełni wypełnione ziarnem, szczególnie polecana do produkcji biogazu.

* Chicago – FAO 240, odmiana zarejestrowana w Polsce w 2016 roku, mieszaniec pojedynczy o dobrym efekcie stay green, może być użytkowana dwukierunkowo, tj. na ziarno i kiszonkę, charakteryzuje się wysokim udziałem kolb, ziarnem typu „flint-dent” o wysokiej koncentracji skrobi. Ziarno bardzo dobrze zakisza się w rękawach.

* Arvedo – FAO 300, odmiana typowo ziarnowa, typowy „dent”, na kolbie jest ok. 800 ziarniaków, odmiana zalecana do uprawy w południowej części Polski, szczególnie na dobrych glebach.

* Cyrano – FAO 250, odmiana zarejestrowana w Polsce, mieszaniec pojedynczy, który wyróżnił się szczególnie dobrymi wynikami plonowania suchej masy w bardzo trudnym 2015 roku. Najważniejsze atuty odmiany to wysoki udział kolb w plonie ogólnym i dobra koncentracja energii. Ponadto jest to odmiana o bardzo dobrej strawności kiszonki.

* Talentro – FAO 260, mieszaniec trójliniowy z najwyższym plonem suchej masy COBORU 2014-16, rekordowe plony kolb, bardzo wysokie rośliny (ok. 315 cm), bardzo wysoki plon jednostek pokarmowych, jedna z najlepszych odmian w 2015 roku pod względem nasilenia cechy stay green.

* Okato – FAO 230, odmiana o bardzo wysokiej odporności na głownię guzowatą i fuzariozę, charakteryzuje się wysokim efektem stay green, typ użytkowania dwukierunkowy, tj. mocna odmiana ziarnowa z możliwością wykorzystania na kiszonkę, powinna być wysiewana w ciepłą glebę, zatem przy zimnej wiośnie trzeba ją wysiewać nieco później.

Omawianiu poszczególnych odmian kukurydzy towarzyszyło przypomnienie zasad sporządzania wysokiej jakości kiszonki z tej rośliny. – Termin koszenia kukurydzy należy ustalić indywidualnie na każdym polu. Podstawą jest zawartość suchej masy w roślinie, która powinna wynosić 35–38% – podkreślił Zbigniew Pustuła z firmy Blattin Polska. Jednocześnie zademonstrował sposób dokładnego określania zawartości suchej masy w całej roślinie kukurydzy. W tym celu konieczne jest jej rozdrobnienie wraz z kolbami, co wykonano za pomocą elektrycznego rozdrabniacza do gałęzi. Następnie rozdrobnioną masę należy dokładnie wymieszać, a z niej pobrać próbkę, w której określa się zawartość suchej masy z wykorzystaniem kuchenki mikrofalowej. – Stwierdziliśmy, że roślina zawiera ok. 30% suchej masy, a w chwili koszenia powinna mieć 35%. Zatem brakuje 5% suchej masy. Przy pogodzie bezdeszczowej i lekkim słońcu przybywa dziennie ok. 0,5% suchej masy. W takich warunkach plantacja kukurydzy będzie się nadawała do koszenia na kiszonkę za ok. 10 dni – relacjonował Zbigniew Pustuła. Zwrócił także uwagę na przygotowanie sieczkarni do zbioru kukurydzy na kiszonkę. Maszyna powinna być tak ustawiona, aby w sieczce nie było całego ziarna kukurydzy. Specjalista zaleca, aby sprawdzić to z chwilą wysypania pierwszej przyczepy w silosie lub pryzmie. Gdy sieczka zawiera nierozdrobnione ziarna, konieczna jest korekta ustawienia sieczkarni.

– Podobnie jak termin zbioru, tak samo długość sieczki powinna być ustalona indywidualnie dla każdej plantacji. Rośliny trzeba obejrzeć i sprawdzić: ile jest suchych liści od spodu, jaka jest twardość łodygi, wysokość roślin i udział części zielonych. Gdy jest dużo zielonych liści, to długość sieczki nie powinna być krótsza niż 14 mm. Jeśli żółtych liści jest więcej i łodyga dość sucha, to sieczka powinna być krótsza, tj. ok. 11 mm – informował specjalista z firmy Blattin Polska. Przestrzegł przed nadmiernym rozdrobnieniem kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia subklinicznej kwasicy. Z drugiej strony większe rozdrobnienie sprzyja większemu pobraniu suchej masy, co korzystnie wpływa na wydajność mleczną krów. Jak zatem znaleźć optimum? W opinii prelegenta pomocne jest przesianie sieczki przez tzw. sita paszowe. Na górnym sicie powinno pozostać 3–7% sieczki, na drugim – 45–65%, a na trzecim sicie i tacy – do 30%. – Krowy nie zjedzą cząstek z górnego sita, jest to pasza stracona – informowali przedstawiciele z firmy Blattin Polska. Uczestnicy „Dnia Kukurydzy i Mleka” w Dobrodzieniu mogli także zapoznać się z funkcjonowaniem wozu paszowego Blattin King z poziomymi ślimakami. Przeprowadzone pokazy były wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń w organizowaniu bazy paszowej, której podstawą jest wysokiej jakości kiszonka z kukurydzy. Jednocześnie zwrócono uwagę, jak ją efektywnie wykorzystać w żywieniu krów mlecznych.

Zbliżające się wydarzenia