Oswoić sędziowanie

Jesienią ubiegłego roku hodowcy wyszli z inicjatywą, aby wznowić szkolenia uprawniające ich do sędziowania na wystawach bydła mlecznego. Na listopadowym posiedzeniu Zarządu PFHBiPM dyrektor ds. Hodowli Teresa Piechowska przedstawiła propozycję trybu przeprowadzenia takich szkoleń, co spotkało się z aprobatą członków zarządu. Odpowiedzialność za organizację szkoleń powierzono Romanowi Januszewskiemu i Annie Siekierskiej, natomiast wytypowaniem osób kandydujących na sędziów zajęły się związki hodowców.

Czytaj dalej

Zyski przede wszystkim

Celem każdego producenta mleka jest wypracowanie zysku w prowadzonym przez niego gospodarstwie. Dążenie do uzyskiwania coraz lepszych rezultatów finansowych wymaga od hodowcy ciągłej poprawy zarządzania, a także utrzymywania zwierząt o coraz większym potencjale genetycznym. W przeszłości oznaczało to krowy o wysokiej produkcyjności. Obecnie oznacza te najbardziej efektywne, czyli przynoszące najwyższy dochód i jednocześnie sprawiające jak najmniej problemów. Jest to współczesny kierunek doskonalenia.

Czytaj dalej

Światowe dążenia do poprawy zdrowotności racic

Od kilku lat trwa międzynarodowy wyścig o zdrowie polegający na dążeniu do opracowania metod umożliwiających selekcję krów w kierunku zwiększenia odporności na choroby. Dotyczy to także poprawy zdrowotności racic. Obecnie na świecie realizowanych jest wiele projektów z tego zakresu, a uzyskane rezultaty były prezentowane na tegorocznej konferencji Interbull oraz Światowym Kongresie Genetyki Stosowanej w Hodowli Zwierząt.

Czytaj dalej

Blisko trzy dekady pracy hodowlanej

Określenie kierunku rozwoju genetycznego stada, który uwzględni możliwości i perspektywy rozwoju gospodarstwa, jest kluczem do zarabiania pieniędzy na produkcji mleka. Istotą pracy hodowlanej jest uzyskanie potomstwa o wartości genetycznej wyższej niż wartość genetyczna jego rodziców. Bardzo dobrze wiedzą o tym w gospodarstwie rodzinnym w Garzewku na Warmii i Mazurach, gdzie pracy hodowlanej poświęca się bardzo dużo uwagi.

Czytaj dalej

Polsko-amerykański szczyt hodowlany

W warszawskim Novotelu odbył się polsko-amerykański szczyt hodowlany. Rozmawiano o światowej produkcji mleka i hodowli bydła oraz możliwościach współpracy. W seminarium wzięli udział członkowie zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Stronę amerykańską reprezentowali m.in. prezydent Krajowego Związku Hodowców Zwierząt USA (NAAB) Jay Weiker oraz radca rolny Ambasady USA w Warszawie Jonn Slette.

Czytaj dalej