close

Jak się doją krowy w stadach ocenianych?

Dane podsumowujące 2018 rok wskazują na kontynuację trendów wzrostowych zarówno w liczbie kr… ......

Zadania hodowlane istotne jak ocena

Podstawowym zadaniem Działu Hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest prowadz… ......

Leszek Hądzlik prezydentem PFHBiPM na kadencję 2019–2023

15 Delegaci podsumowali czteroletnią kadencję ustępującego Zarządu, wybrali nowe władze i...

Lubelskie podsumowania

Mleczne Laury stanowią nową odsłonę corocznych spotkań z hodowcami, których celem je...

Bydgoszcz na mlecznym plusie

„Mleczne Laury” są podsumowaniem pracy hodowców, a także Federacji w ubiegłym roku w każ...

Sprawna dojarka to zdrowe wymiona cz. 2.

Stan techniczny dojarki rzutuje na zdrowotność gruczołu mlekowego. Okazuje się, że ni...

Stawiaj na profilaktykę i prewencję

Inwestowanie w dobrostan bydła mlecznego i jego wysoki status zdrowotny umożliwia uzyska...

Sympozja z firmą Blattin

W ramach XIX Ogólnokrajowej Konferencji firmy Blattin, na przełomie lutego i marca br., hod...

Chronione składniki pokarmowe w żywieniu krów mlecznych. Cz. 1.

Dlaczego niektóre składniki pokarmowe w żywieniu krów o wysokiej wydajności mlecznej ...

Dobrostan zwierząt – hodowcy pod presją konsumentów

Ciekawa tematyka IV edycji konferencji z cyklu „Nauka Praktyce”, zorganizowanej w poł...

Wyróżnieni Wielkopolanie

Tradycyjnie najlepsi hodowcy bydła mlecznego z Wielkopolski spotkali się w marcu w ...

Żywieniowe nowości – Agrolok

Żywienie w hodowli krów odgrywa kluczową rolę – jednak aby było efektywne i pr...