• Print
close

Lubelskie podsumowania

Mleczne Laury stanowią nową odsłonę corocznych spotkań z hodowcami, których celem jest omówienie sytuacji w polskiej hodowli i produkcji mleka. W tym roku zawitały również do Lublina, gdzie przedstawiciele władz Federacji, wraz z jej pracownikami, zaprezentowali wnikliwą analizę ubiegłorocznych dokonań, a także uhonorowali najlepszych hodowców.

Tekst i zdęcie: Mateusz Uciński

Trzynastka, chociaż posądza się ją o pechowość, zdecydowanie pechowa nie jest. Właśnie 13 marca w lubelskim Centrum Spotkania Kultur odbyło się podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła za 2018 rok. Było ono okazją do porównania osiągnięć województwa w stosunku do osiągnięć reszty kraju, uhonorowania najlepszych spośród hodowców, a także do mniej formalnych spotkań w kuluarach i wymiany doświadczeń związanych z codzienną pracą hodowlaną.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Spotkanie poprowadził Robert Borowski, który powitał zgromadzonych hodowców w imieniu lubelskiego oddziału Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a także podziękował wszystkim za liczne przybycie.

Uczestników uroczystości powitał również Adam Kłopotek, kierownik lubelskiego oddziału PFHBiPM. Podkreślił on, że wyniki oceny wartości użytkowej bydła za 2018 rok potwierdzają, że wysiłki hodowców przynoszą oczekiwane rezultaty, o czym świadczy m.in. wzrost wydajności mlecznej od utrzymywanych w województwie lubelskim krów, gdzie zanotowano najwyższą wydajność w całym Regionie Oceny Parzniew. Świadczy to, jego zdaniem, o tym, że hodowane na Lubelszczyźnie krowy charakteryzują się bardzo wysokimi walorami genetycznymi i produkcyjnymi i wskazuje, że ich właściciele potrafią umiejętnie ten potencjał wykorzystać.

Następnym prelegentem był dyrektor RO Parzniew Adam Kamiński, który serdecznie pogratulował doskonałych wyników. Podkreślił, że Federacja nie zaprzestanie swoich starań, aby w jak największym stopniu służyć swoją pomocą w codziennej pracy hodowcom i producentom mleka, zapewniając im jak najlepsze narzędzia wspierające ich działania. Dyrektor Kamiński podziękował mleczarniom oferującym dopłatę do usługi ocenowej dla swoich dostawców, a także innym organizacjom wspierającym polską hodowlę na terenie województwa lubelskiego.

Sebastian Trojak, członek zarządu samorządu województwa lubelskiego, w swoim przemówieniu zaakcentował, że samorząd pragnie wyrazić ogromny szacunek dla producentów i przetwórców mleka, a także docenia sukcesy rolników i hodowców bydła mlecznego, którzy swoimi osiągnięciami udowodnili, że są sprawnymi przedsiębiorcami i menadżerami w swojej branży, co przynosi chlubę zarówno im, jak i całemu województwu.

Kolejnym punktem Mlecznych Laurów było omówienie wyników oceny za 2018 rok. Adam Zbiciak, kierownik działu Oceny Wartości Użytkowej Bydła w Lublinie, oznajmił, że w województwie lubelskim pod oceną znajduje się 34 001 krów, bytujących w 970 oborach, a przeciętna wielkość stada wynosi 33 sztuki bydła. Średnia wydajność mleczna w województwie sięga 8204 kg mleka o zawartości 4,06% tłuszczu, 3,41% białka i stosunku tłuszcz + białko wynoszącym 613. Niebagatelne znaczenie ma także fakt, że w rankingu 10 najlepszych hodowców w Polsce wg wydajności kilogramów mleka na pierwszym miejscu znalazła się po raz kolejny hodowla państwa Małgorzaty i Leszka Duszników z Wierzby w województwie lubelskim, którzy utrzymują nieco ponad 60 krów i mogą się pochwalić średnią wydajnością rzędu 15 257 kg mleka. Podczas prezentacji zaprezentowano także lubelską listę krów stutysięcznic, których – jak podkreślił kierownik Zbiciak – z każdym rokiem przybywa, co świadczy o inwestowaniu w dobrostan i długowieczność zwierząt.

Po prezentacji wyników odbyła się uroczystość uhonorowania nagrodami najlepszych hodowców w regionie, zarówno w zależności od wielkości utrzymywanego stada, jak i w kategoriach ras hodowanych na Lubelszczyźnie. Nie zapomniano także o właścicielach najlepszych, czyli najbardziej wydajnych krów w tym regionie. Piękne pamiątkowe puchary wręczali nagrodzonym hodowcom Adam Kamiński, Adam Kłopotek, Sebastian Trojak i sekretarz Lubelskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka Marcin Kulikowski.

Uhonorowano także Henryka Domańskiego – hodowcę z Janopola – który swoją pracą i aktywnością społeczną szczególnie przysłużył się rozwojowi hodowli w województwie. Nie zapomniano także o pracownikach Federacji, którzy w ubiegłym roku wykazali się na polu promowania oceny wartości użytkowej bydła. Wyróżnieni zostali inspektor nadzoru Robert Strzyżewski i zootechniczka oceny Małgorzata Wójcik. Szczególnym momentem lubelskiej uroczystości były podziękowania dla Ireny Trojanowskiej, wieloletniej pracownicy Działu Hodowli PFHBiPM, która w tym roku zamierza odejść na emeryturę.

Lubelskie spotkanie pokazało, że w hodowli bydła i produkcji mleka zdecydowanie dominują tendencje wzrostowe, a polskie rolnictwo nie ma się czego wstydzić i bez problemu może konkurować z zachodnimi hodowlami. 

Pełna lista nagrodzonych hodowców oraz galeria zdjęć z uroczystości znajdują się na stronie www.pfhb.pl 

Story Page