• Print
close

Sympozja z firmą Blattin

W ramach XIX Ogólnokrajowej Konferencji firmy Blattin, na przełomie lutego i marca br., hodowcy z pięciu województw mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami żywienia bydła mlecznego.

 

19 lat temu zrodził się pomysł corocznych spotkań z hodowcami z całego kraju w celu wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy o żywieniu bydła mlecznego. W tym roku proponujemy cztery wykłady, z których dwa wygłoszą prelegenci z zagranicy – informował Andrzej Mirek z firmy Blattin, otwierając w końcu lutego br. konferencję w Rojewie (woj. kujawsko-pomorskie). Podobne spotkania odbyły się w Opolu, Kolonii Rowiny (woj. lubelskie), Grzymałach Szczepankowskich (woj. podlaskie), Osieku (woj. wielkopolskie).

W prezentacji pt. „Intensywny odchów cieląt sukcesem w późniejszej laktacji” Frank Timmreck (Niemcy) zalecał stosowanie wysokich dawek pójła mlecznego, nawet do 12 l dziennie na cielę, w okresie od 10. do 21. dnia życia. W kolejnych dniach życia dawki preparatu mlekozastępczego są coraz mniejsze, tak by w 72. dniu życia nastąpiło odsadzenie. Od ok. 20. dnia życia cielęta otrzymują tzw. suchy TMR-em dla cieląt, który od 50. dnia stopniowo jest zastępowany TMR dla krów wysokowydajnych. Zdaniem prelegenta taki plan żywienia umożliwia uzyskanie do wieku ok. 70 dni dobowych przyrostów rzędu ok. 900 g. Z kolei Wiliam Woodley, ekspert ds. żywienia bydła z Kanady, wykazał w swojej prezentacji pt. „Zarządzanie żywieniem krów w świecie bez GMO”, że stosując poekstrakcyjną śrutę rzepakową w żywieniu krów mlecznych, można uzyskać podobne efekty produkcji mleka, jakie osiąga się na dawkach pokarmowych z udziałem poekstrakcyjnej śruty sojowej.

Strategię stosowania tłuszczów paszowych w żywieniu krów mlecznych przedstawił prof. Zygmunt M. Kowalski. Przekonywał, że umiejętne stosowanie tych dodatków umożliwia pokrycie zapotrzebowania krów na energię, zwiększenie zawartości tłuszczu w mleku oraz poprawę wskaźników rozrodu. Natomiast dr Krzysztof Białoń z firmy AdiFeed informował o leczniczych właściwościach składników roślin, które mogą mieć coraz większe znaczenie w chowie bydła z uwagi na ograniczenia w stosowaniu antybiotyków i spadającą skuteczność antybiotykoterapii.

Więcej informacji zawartych w wygłoszonych prezentacjach na XIX Ogólnokrajowej Konferencji firmy Blattin przekażemy w kolejnych wydaniach. rl

Story Page