• Print
close

Gdańsk na galowo

Pomorze zapewne kojarzy się wszystkim z wakacjami i wypoczynkiem na plaży. No, może jeszcze z rybołówstwem i ewentualnie przemysłem stoczniowym. Jak się jednak okazuje, region ten ma także silną reprezentację wśród hodowców bydła. Można się było o tym przekonać podczas Pomorskiej Gali Mlecznej, która odbyła się 10 kwietnia w Gdańsku.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Chociaż nie jest to mleczne zagłębie, pomorscy hodowcy bynajmniej nie mają powodów do kompleksów, zwłaszcza że właśnie na ich terenie przeprowadzono w ubiegłym roku Międzynarodowe Warsztaty Sędziowskie, organizowane przez Konfederację Czarno-Białego i Czerwono-Białego Bydła Holsztyńskiego (EHRC) dla sędziów z Europy Wschodniej i Środkowej.

Nie dziwi zatem fakt, że uroczystość uhonorowania najlepszych producentów mleka odbyła się z należną oprawą w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Zgromadzonych gości powitała dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Marzena Sobczak, która poprowadziła pierwszą część imprezy. I Pomorską Galę Mleczną swoją obecnością uświetnili prezydenci Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Leszek Hądzlik, Krzysztof Banach i Andrzej Steckiewicz, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski, przewodniczący Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego Józef Warunek, wiceprzewodniczący Pomorskiej Izby Rolniczej Wiesław Burzyński oraz dyrektor Regionu Oceny Bydgoszcz Janusz Nalewalski.

Spotkanie rozpoczął Józef Sarnowski, który wyraził swoje zadowolenie z faktu, że Urząd Marszałkowski ma zaszczyt gościć elitę hodowlaną Pomorza, którą zna i głęboko szanuje od lat. Następny mówca, Leszek Hądzlik, złożył hodowcom serdeczne gratulacje i przedstawił obecną sytuację hodowlaną w Polsce, a także przybliżył projekty, nad którymi pracuje PFHBiPM. Wskazał, że organizacja zamierza w najbliższym czasie położyć szczególny nacisk na usługi doradcze. Józef Warunek – wzruszony, że wreszcie udało się nadać odpowiednią formę pomorskim spotkaniom z hodowcami – pogratulował im wyników produkcyjnych i życzył, aby w następnym roku były one jeszcze większe. Kolejne wystąpienie należało do Reginy Stefańskiej, kierownik gdańskiego oddziału PFHBiPM, która zapewniła hodowców, że Federacja dołoży wszelkich starań, aby w jak największym stopniu pomóc producentom mleka w ich codziennej pracy. Podziękowała także pracownikom PFHBiPM za ich codzienną pracę i niewątpliwy wkład w tak dobre wyniki osiągane przez gospodarstwa pod oceną.

Po oficjalnych wystąpieniach pieczę nad galą objął Tomasz Dorszyński, który zaprosił na scenę Danutę Radzio, kierownika Wydziału Oceny w Warszawie, w celu zaprezentowania nowej usługi – testów cielności z próbek mleka. Podczas prelekcji zwrócono uwagę na łatwość przeprowadzania tego typu badań i ich ogromny wpływ na ekonomikę i rentowność stada.

W kolejnej części uroczystości Katarzyna Szreder-Dróżdż omówiła wyniki wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2018, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego. W województwie pod oceną użytkowości mlecznej w 2018 roku znajdowało się 34 371 krów, co stanowiło 57,71% całego pogłowia hodowanych zwierząt w tym regionie. W stosunku do roku 2017 liczba krów ocenianych zwiększyła się o 727 sztuk, przeciętna wydajność mleczna wzrosła o 48 kg, i wynosiła 7898 kg mleka, przy procentowej zawartości: tłuszczu – 3,99, białka – 3,35, i stosunku tłuszcz + białko – 580 kg. W ubiegłym roku w województwie pomorskim pod oceną znajdowały się 993 obory, a średnia utrzymywanych w nim stad wynosiła 34,7 krów. Najwydajniejszym powiatem w województwie okazał się powiat malborski, gdzie średnia produkcja mleczna wyniosła 9444 kg mleka. Prawdziwymi „fabrykami” mleka w 2018 roku były krowy: Blina 3 (18 055 kg) i Marka 621-1 (17 446 kg) z Fortune sp. z o.o. w Cieszymowie, oraz Stokrotka (17 559 kg) z hodowli Daniela Górnowicza z Koszar.

Po przedstawieniu wyników za 2018 rok prezydenci PFHBiPM oraz Józef Warunek i Józef Sarnowski nagrodzili najlepszych hodowców. Wyróżnienia przyznano w kategoriach: wielkość obory, największa wydajność mleczna w powiecie, krowy o najwyższej wydajności mlecznej w województwie pomorskim, ekologiczne gospodarstwo oraz wyróżnienie ze względu na innowacyjność. Podczas uroczystości nie zapomniano również o pracownikach i partnerach Federacji, których prezydent Leszek Hądzlik uhonorował Złotą Honorową Odznaką Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Prestiżowe odznaczenie otrzymali: Janusz Armatowski, Małgorzata Blinkiewicz, Grażyna Cichosz-Bazior, Józef Dera, Bartosz Murański, Jan Papoń, Zbigniew Pienschke i Diana Vennik.

I Pomorską Galę Mleczną uświetnił występ zespołu smyczkowego Golden Gate String Quartet. Na uczestników uroczystości czekały stoiska degustacyjne Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek, Spółdzielni Mleczarskiej Maluta oraz Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego. 

Story Page