• Print
close

I PODLASKA GALA MLECZNA

21 marca 2019 r. podlascy hodowcy zapamiętają jako dzień, w którym odbyła się I Podlaska Gala Mleczna. Głównym jej celem było uhonorowanie hodowców współpracujących z PFHBiPM, oddział w Białymstoku z siedzibą w Jeżewie Starym, których stada osiągnęły w 2018 r. najwyższą wydajność mleczną.

 

Idea uroczystości została zaczerpnięta z organizowanej od 5 lat Krajowej Mlecznej Gali, na której wyróżniani są najlepsi hodowcy z całego kraju. Cieszy się ona bardzo dużym uznaniem wśród osób w niej uczestniczących. PFHBiPM wraz z Podlaskim Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Mleka podjęły decyzję o zorganizowaniu podobnej uroczystości i wyróżnieniu hodowców na szczeblu wojewódzkim, przyjmując jako kryterium oceny najwyższą wydajność kilogramów mleka w poszczególnych powiatach. Wydarzenie odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Patronat honorowy nad nim objął wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Spotkanie rozpoczął i poprowadził Bogdan Kulesza, który powitał zgromadzonych hodowców i zaproszonych gości. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: podlaski poseł PiS i były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik wraz z wiceprezydentami Krzysztofem Banachem i Andrzejem Steckiewiczem, dyrektor ODR w Szepietowie Wojciech Mojkowski, dyrektor SHiUZ Dariusz Gawroński oraz przedstawiciele zakładów mleczarskich, gmin i powiatów województwa podlaskiego.

Jako pierwszy głos zabrał wiceprezydent Federacji. Krzysztof Banach zaznaczył, że najwięcej krów pod oceną (163 tys.) mamy właśnie na Podlasiu, gdzie są zlokalizowane największe spółdzielnie mleczarskie, które płacą swoim dostawcom za skupowany surowiec najwyższe ceny w kraju. Podkreślił, jak ważna jest współpraca Federacji z organami samorządowymi, dzięki której podlaskie mleczarstwo rozwija się bardzo dynamicznie. Przypomniał, że Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest największy w kraju – liczy ponad 3 tys. członków. Dodał również, że trwają prace i ustalenia prowadzące do poprawy jakości usług świadczonych przez Polską Federację. Siedziba oddziału białostockiego w Jeżewie Starym jest jedną z pierwszych ośmiu biur PFHBiPM w kraju – co jest niewątpliwie ogromnym sukcesem – i tworzy miejsca pracy dla ponad 150 osób. Oddział może poszczycić się sprawnie funkcjonującym laboratorium, wyposażonym w najnowocześniejsze aparaty do badania mleka. Od niedawna rozszerzył swoją ofertę o badanie składu pasz i cielności krów. Federacja nieustannie wychodzi naprzeciw potrzebom hodowców, dlatego wachlarz swoich usług wzbogaciła o program służący do zarządzania stadem SOL. Z dumą i satysfakcją przyjmujemy fakt, że pięciu członków Podlaskiego Związku po ostatnich wyborach znalazło się w zarządzie Polskiej Federacji, a trzech kolejnych będzie sprawować pracę w komisjach.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podziękował rolnikom i hodowcom za dokonania, które podziwia cały kraj. Zadeklarował, że będzie wspierał działalność indywidualną i zorganizowaną, tak aby zapewnić najlepszy byt i rozwój rodzinom i wspólnotom lokalnym, które tworzą ojczyznę, by ich przyszłość i przyszłość naszego kraju była jak najlepsza. Zaznaczył również, że rolnictwo prężnie się rozwija i dysponuje coraz bardziej nowoczesnymi technologiami. Jednak aby mogły one sprawnie funkcjonować, potrzebne są drogi lokalne. Istnieje szansa na ich poprawę w 2019 r. w ramach rządowego programu. Do podlaskich samorządów trafi bowiem rekordowa kwota 332 mln zł.

Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa Krzysztof Jurgiel wystąpienie rozpoczął od oceny sytuacji na rynku mleka jako „dość stabilnej”, z ceną ok. 1,4 zł za litr surowca w skupie. Zaznaczył jednak, że należy być czujnym i przyjmować pewne instrumenty stabilizujące, aby udało się doprowadzić do sukcesów. Ważne było, według wiceprzewodniczącego, podjęcie działań promocyjnych, które również miały znaczący wpływ na rozwój poprzez uruchomienie rynków na Dalekim Wschodzie. Współpraca z innymi krajami, organizowanie targów branżowych wpłynęły znacząco na zwiększenie eksportu. Podkreślał także, jak ważna jest współpraca z izbami rolniczymi. Zachęcał do aktywnego korzystania z programów unijnych poszerzających perspektywę finansową.

Kolejnym prelegentem był prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik, który wyraził ogromny szacunek dla hodowców i samorządowców za ich dokonania i postępy w najtrudniejszej dziedzinie, jaką jest rolnictwo. Z dumą podkreślił fakt funkcjonowania czterech prężnie działających laboratoriów, które z wielką precyzją, szybkością i dokładnością generują wyniki badań. Wspomniał także o certyfikatach ICAR, które otrzymała Federacja, i podkreślił niesamowitą dokładność, uzyskiwaną dzięki rzetelnym pracownikom. Aby ocena była na wysokim poziomie – zaznaczał – trzeba ją ciągle doskonalić, tylko wówczas można być liczącym się partnerem.

Po wypowiedziach odtworzony został film prezentujący działalność Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Osobom i firmom związanym z PFHBiPM wręczono pamiątkowe statuetki uznania za owocną współpracę.

Kierownik ds. oceny Dariusz Wojtulewicz przedstawił podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego na tle województwa i kraju. Zaznaczył, że województwo podlaskie jest liderem pod względem ocenianych krów i liczbą hodowców pod oceną. Przedstawił statystyki wzrostowe z ostatnich 10 lat, gdzie z roku na rok przybywała liczba krów pod oceną. Obecnie w województwie podlaskim pod oceną są 163 852 krowy, bytujące w 3936 oborach, o przeciętnej wielkości stada wynoszącej 39 samic. Średnia wydajność mleczna województwa sięga 8123 kg mleka, przy zawartości 4,1% tłuszczu i 3,41% białka. Kierownik ds. oceny przedstawił laureata województwa podlaskiego – Ryszarda Dmochowskiego, z miejscowosci Czartosy w powiecie zambrowskim – który osiągnął najwyższe wyniki pod względem wydajności, wynoszące 12 770 kg mleka.

Następnym etapem uroczystości były występy Kompanii Męskiej z Kalinówki Kościelnej, która wykonała pieśni wołoczebne. Po występach wokalnych odbyła się najbardziej oczekiwana część gali: wyróżnienia laureatów. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka nagrodziła ponad 40 podlaskich hodowców bydła z 14 powiatów. 

 

Story Page