• Print
close

Na dwie zmiany

Zainteresowanie hodowców testami PAG przerosło najśmielsze oczekiwania. Mimo że mleko do badań pochodzi, jak na razie, tylko z próbnych dojów, to z usługi tej skorzystało bardzo wielu hodowców.

tekst: Radosław Iwański, Danuta Radzio; zdjęcia: Radosław Iwański

Testy PAG są alternatywą dla przezodbytniczych badań palpacyjnych i przezodbytniczych badań ultrasonograficznych potwierdzających ciąże u krów. Ponieważ usługa jest łatwo dostępna dla hodowców, bo mleko do badania pochodzi z próbnych dojów wykonywanych przez zootechników PFHBiPM, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zootechnicy podczas ich wykonywania dodatkowo oznaczają próbki mleka pochodzące od krów, które są sprawdzane przez hodowcę, czy zostały zacielone. Próbki mleka standardowo przesyłane są do laboratoriów Federacji w celu oceny wartości użytkowej bydła. Te dodatkowo oznaczone są właśnie badaniem pod kątem cielności.

Precyzyjna robota
Laboratoria Polskiej Federacji pracują na dwie zmiany, a specjalistki ds. badań mają pełne ręce roboty. Uwijają się w pocie czoła, pilnując wszystkich detali, w tym przede wszystkim czasu wykonywanych badań. Nie dziwi więc, że w laboratorium Polskiej Federacji w podwarszawskim Parzniewie laborantka korzysta z kilku minutników jednocześnie. To laboratorium odwiedziliśmy, żeby pokazać państwu przebieg badań prowadzonych w celu wykrywania cielności u samic.

Próbki mleka po ocenie wartości użytkowej bydła trafiają do wydzielonej części laboratorium, w której poddane są badaniom PAG. Do ich przeprowadzenia potrzebne są specjalistyczne materiały i odczynniki oraz aparatura: m.in. precyzyjne mikropipety wielokanałowe, termowytrząsarki, płuczki czy czytniki mikropłytek 96-dołkowych. Procedura badania jest bardzo precyzyjna i musi być przestrzegana ze szwajcarską dokładnością – nie może dojść do zanieczyszczenia jednej próby mleka inną próbą. Dokładność przy pipetowaniu, pomiarze czasu oraz płukaniu jest niezbędna do zapewnienia wysokiej precyzji i dokładności testu. Kluczowym narzędziem do wykonania testów są wspomniane mikropłytki opłaszczone przeciwciałami
anty-PAG.

Barwny test
Do dołków mikropłytki laborantka nanosi po 150 μl próbki mleka. Następnie przykrywa płytkę przezroczystą folią samoprzylepną i inkubuje ją przez 120 minut w temperaturze 37ºC na wytrząsarce poruszającej się z prędkością 450 obr. na minutę. Folia nie pozwala na odparowanie próbki. Następnie płucze dołki płytki i zakrapla do nich roztwór wykrywający. Ponownie inkubuje płytkę, tym razem w temperaturze 18–26ºC. I tak kilka razy, po dodaniu kolejnych roztworów. Natężenie reakcji barwnej w dołku płytki jest proporcjonalne do ilości glikoprotein PAG w badanej próbce mleka. Ostatecznie laborantka zapisuje wynik i importuje go do systemów informatycznych Polskiej Federacji. W nich hodowcy mogą sprawdzić, czy dana samica jest zacielona, czy też nie.

Ponad 7 tys. stad
Od 1 marca 2019 do połowy kwietnia br. cztery laboratoria PFHBiPM wykonały 31 843 badania cielności krów z próbek mleka (PAG) w ocenianych stadach. Testy zostały wykonane w 7299 stadach. Część hodowców sięgnęła w tym okresie po tę usługę już kilkukrotnie, potwierdzając jej funkcjonalność i praktyczność. Szczegółowe dane z terenów działania poszczególnych laboratoriów przedstawia grafika.

Testy wykonywane w laboratoriach Federacji nie zawodzą i nie odbiegają od światowych standardów. Analizując trzy możliwe typy wyniku testu, widać, że w 26% przypadków badane krowy były niecielne – zatem ufamy, że w tych przypadkach usługa ta, zgodnie z przeznaczeniem, przyczyni się do szybszego ponownego zacielenia krowy i w efekcie skrócenia okresu międzywycieleniowego, a tym samym wzrostu efektywności produkcji. Podobnie jak w przypadku innych krajów, poziom wyników wskazujących na powtórzenie badania utrzymuje się poniżej 5%. W tych badaniach poziom glikoprotein ciążowych był zbyt wysoki, by wykluczyć ciążę, a zbyt niski, by ją potwierdzić. Jeśli próbka mleka była pobrana po 28. dniu od ostatniego krycia i 60 dni po ostatnim wycieleniu, jednym z powodów może być poronienie, stąd konieczność powtórki badania po 7–10 dniach. 

 

Story Page