close

Wykorzystaj SOL do rejestrowania inseminacji w Symleku!

Logo SOL

Zgodnie z aktualnymi przepisami (Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.; Dz. U. z 2007 r. nr 133, poz. 921, z późn. zm.) inseminator ma obowiązek zgłoszenia do systemu Symlek zabiegu unasieniania każdej krowy i jałówki będącej pod oceną użytkowości mlecznej. Inseminator może rejestrować zabiegi osobiście lub upoważnić do tego inny podmiot, np. firmę sprzedającą nasienie.

Dla użytkowników programu SOL mamy dobrą wiadomość. Jeżeli sam inseminujesz samice w swoim stadzie (lub zatrudniasz u siebie ludzi, którzy to robią), możesz ułatwić sobie spełnienie wspomnianego obowiązku, korzystając z modułu „Inseminator”. Jedynym warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie tego zamiaru. Wystarczy wypełnić Deklarację korzystania z modułu „Inseminator” dla użytkownika programu Stado OnLine (SOL) i przesłać ją na adres:
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
ul. Żurawia 22
00-515 Warszawa

Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej programu SOL (stadoonline.pl). Po kliknięciu opcji „O programie” i wybraniu modułu „Inseminator” wystarczy kliknąć „Pobierz deklarację”. Na tej samej stronie został umieszczony wzór wypełnienia deklaracji, w dwóch wariantach: dla gospodarstwa, w którym sam właściciel jest inseminatorem, oraz dla takiego, które zatrudnia pracowników wykonujących inseminacje. Deklarację można znaleźć również na stronie pfhb.pl, w zakładce „Symlek”.
W odpowiedzi na przesłany dokument otrzymacie pismo, w którym znajdą się informacje niezbędne do uruchomienia modułu: numer firmy inseminacyjnej (którym zwykle jest numer obory w Symleku), siedmiocyfrowy kod inseminatora oraz login, zawierający od 5 do 8 znaków, zaczynający się od „SOL…” .

Korzystając z modułu „Inseminator”, oszczędzacie czas potrzebny na prowadzenie dokumentacji inseminacyjnej, unikacie błędów związanych z ręcznym wypisywaniem zaświadczeń i macie pełną kontrolę nad rejestracją zabiegów w systemie Symlek. Polecamy!
Agnieszka Antczak

Story Page