close

Indeks ekonomiczny wpisany do programu hodowlanego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców Centrum Genetyczne PFHBiPM opracowało indeks ekonomiczny (IE). Obecnie trwają przygotowania do udostępnienia tego użytecznego narzędzia wszystkim zainteresowanym.

Za przełomowe należy uznać zamieszczenie w programie hodowlanym dla bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej zapisu dotyczącego IE, który podkreśla że „indeks wychodzi naprzeciw hodowcom, którzy zwracają uwagę na koszty produkcji i wymierne efekty ekonomiczne w hodowli bydła mlecznego”.

Istotnym wyróżnikiem IE jest to, że „wagi dla poszczególnych cech wynikają z ich uwarunkowań ekonomicznych”. Natomiast dla hodowców najistotniejszą kwestią ułatwiającą stosowanie IE jako nowego kryterium selekcyjnego jest fakt, że „wartości indeksu są wyrażane w polskich złotych”. Ułatwi to ocenę zysków wynikających z wyboru danego buhaja i porównania ich do ceny jego nasienia.

Hodowcy coraz liczniej dopytują się o termin udostępnienia IE. Spodziewamy się, że informacja na ten temat pojawi się już wkrótce na stronie: www.cgen.pl/indeksy/indeks-ekonomiczny.

Z pełną treścią aktualnego programu hodowlanego można zapoznać się na stronie www.pfhb.pl w zakładce Hodowla – Programy hodowlane.

 

Program-hodowlany-bydła-rasy-PHF_zmiany-2019-05-17

Story Page