close

Rekordowe wydajności krów w powiecie krotoszyńskim

Majowe spotkania w Świnkowie hodowców bydła mlecznego z powiatu krotoszyńskiego stały się coroczną tradycją. W tym roku wręczeniu wyróżnień za najlepsze wyniki produkcyjne i hodowlane towarzyszyła m.in. prezentacja informująca o nowej usłudze świadczonej przez Polską Federację.

tekst i zdjęcia: RYSZARD LESIAKOWSKI

Organizatorem uroczystego podsumowania wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego w powiecie krotoszyńskim jest Rejonowe Koło Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie, zrzeszające ponad 500 członków. Coroczne spotkania są okazją do uhonorowania wyróżniających się hodowców, którzy uzyskali w 2018 roku imponujące wyniki. Prezentował je Paweł Reszel, zastępca dyrektora biura Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła, przedstawiając liderów dwóch rankingów:
• według kilogramów udojonego mleka w przedziałach wielkości stad (tab. 1),
• według kilogramów udojonego mleka w gospodarstwach z poszczególnych gmin powiatu krotoszyńskiego (tab. 2).

Z przedstawionych w tabelach efektów produkcyjnych wynika, że żaden z wyróżnionych hodowców nie uzyskał średniej rocznej wydajności mlecznej poniżej 10 tys. kg mleka. Gospodarz spotkania – Tadeusz Dymarski, prezes Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie – poinformował, że stad z wydajnością przekraczającą produkcję 10 tys. kg mleka średnio w roku od krowy systematycznie przybywa w powiecie krotoszyńskim. Podkreślił, że prezentowane efekty hodowcy uzyskali w roku bardzo niesprzyjającym produkcji pasz objętościowych z uwagi na długotrwałą suszę. – Hodowcy z naszego powiatu nie tylko osiągają wyniki na poziomie czołowych stad europejskich, ale także angażują się w prace hodowlane i wystawy zwierząt o zasięgu regionalnym i krajowym – informował prezes krotoszyńskiego koła hodowców.

Spotkanie w Świnkowie było także okazją do wyróżnienia hodowców za szczególne osiągnięcia. Karol Nowak z Zalesia Wielkiego odebrał certyfikat potwierdzający przekroczenie przez jedną z krów w jego stadzie życiowej wydajności powyżej 100 tys. kg mleka. Z kolei Remigiusz Kalak otrzymał puchar prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła za wprowadzenie innowacyjności w hodowli bydła mlecznego oraz za uzyskane wysokie wyniki produkcyjne. Prezes Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie voucherem na 10 analiz mleka na cielność metodą PAG wyróżnił, za osiąganie wysokich wydajności mlecznych stada oraz uzyskanie niskiego okresu międzywycieleniowego, następujących hodowców: Szymona Kaja, Romana Orpela, Sebastiana Sulikowskiego.

Osiągnięcia Macieja Pohla
Na szczególną uwagę zasługują efekty uzyskiwane przez Macieja Pohla z Krotoszyna. W 2018 roku każda z utrzymywanych 120 krów w jego stadzie wyprodukowała średnio 14 726 kg mleka o bardzo dobrym składzie, zawierającym 3,82% tłuszczu i 3,4% białka. Daje to roczną produkcję 1067 kg suchej masy mleka. Mało tego, w tym stadzie przeciętny okres międzywycieleniowy (OMC) wyniósł w 2018 roku 373 dni. Co ciekawe, w gospodarstwie są trzy żyjące krowy o wydajności życiowej przekraczającej 100 tys. kg oraz trzy krowy, które przekroczyły w 2018 roku pułap produkcji 20 tys. kg mleka. Gospodarstwo Macieja Pohla prezentujemy na stronie 22.

Spotkaniu hodowców zrzeszonych w krotoszyńskim kole tradycyjnie towarzyszył wątek merytoryczny. Piotr Funka (PFHBiPM) przedstawił zasady korzystania z oferowanej przez Polską Federację nowej usługi, która dotyczy diagnozowania cielności krów na podstawie próbki mleka pobieranej podczas próbnego udoju. Metoda ta nie angażuje hodowcy, co ma miejsce podczas badania cielności przez lekarza weterynarii.

Gala wręczania wyróżnień najlepszym hodowcom w powiecie krotoszyńskim na spotkaniu w Świnkowie jest ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności, o czym świadczy obecność na niej przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych oraz osób reprezentujących powiatowego lekarza weterynarii i Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Uroczystego charakteru spotkaniu hodowców nadała także obecność prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika; prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Przemysława Jagły oraz przedstawicieli dyrekcji PFHBiPM w osobach: Elżbiety Matuszewskiej i Mariusza Chrobota.

Gratulacjom składnym hodowcom z powiatu krotoszyńskiego nie było końca, a prezentowane wyniki dowodzą, że są w pełni uzasadnione. Zdaniem prezydenta PFHBiPM godny uznania jest nie tylko wysoki poziom efektów produkcyjnych, ale także szybkie tempo osiągnięcia europejskiego pułapu.  

Story Page