40 lat minęło, jak jeden dzień…

Tekst : Agnieszka Nowosielska, PFHBiPM

Pięknym jubileuszem XL lat działalności kierunku i dyscypliny ZOOTECHNIKA na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach może poszczycić się siedlecka Alma Mater. Z tej okazji Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt zorganizował Konferencję nt. „XL lat działalności kierunku i dyscypliny ZOOTECHNIKA na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (1977–2017)”, połączoną ze zjazdem absolwentów kierunku ZOOTECHNIKA. Współorganizatorem Konferencji było Polskie Towarzystwo Zootechniczne.

W spotkaniu uczestniczyli: władze uczelni i samorządowe; przedstawiciele zaprzyjaźnionych i współpracujących uczelni wyższych na czele z gościem honorowym doktorem honoris causa, prof. zw. dr. hab. Zygmuntem Litwińczukiem, rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; obecni i emerytowani pracownicy UP-H w Siedlcach; dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych; liczni przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z Instytutem, w tym: wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Sylwester Mierzejewski i dyrektor RO Parzniew Adam Kamiński.

W ciągu 40 lat mury uczelni opuściło ponad 2500 magistrów inżynierów zootechniki, w tym czasie wypromowanych zostało kilkudziesięciu doktorów inżynierów zootechniki, a dalszych 30 ma wszczęte procedury. Kierunek obecnie posiada pełne uprawnienia akademickie.

Przedstawiciele Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z okazji pięknego jubileuszu 40-lecia działalności kierunku i dyscypliny Zootechnika na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na ręce pani dziekan, prof. dr hab. Janiny Skrzyczyńskiej, przekazali pamiątkowy grawerton z serdecznymi gratulacjami i wyrazami uznania za całokształt prac naukowych i dydaktycznych dla byłych i obecnych pracowników Wydziału wraz z życzeniami dalszych sukcesów w pracy zawodowej, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Przy okazji tej uroczystości PFHBiPM w szczególny sposób chciała docenić wkład pracy profesorów Piotra Gulińskiego i Stanisława Kondrackiego w kształcenie przyszłych hodowców. Dlatego Uchwałą Zarządu z dnia 21.04.2017 roku zostały im przyznane Złote Honorowe Odznaki PFHBiPM, które w imieniu Polskiej Federacji wręczył wiceprezydent Sylwester Mierzejewski.

W obecnych realiach do prowadzenia hodowli niezbędna jest ogromna wiedza. Dzisiejszy rolnik, hodowca musi być bardzo dobrym zootechnikiem i jeszcze lepszym menadżerem, ekonomistą, żywieniowcem itd. Dlatego kierunki rolnicze – zootechniczne są bardzo potrzebne, żeby dawały solidne podstawy do prowadzenia gospodarstwa. Tak więc kształćcie przyszłe szeregi zootechników przez kolejne długie lata, aby jako hodowcy mogli konkurować na światowych rynkach.

Złote odznaki PFHBiPM odebrali profesorowie Piotr Guliński i Stanisław Kondracki
Sylwester Mierzejewski i Adam Kamiński wręczyli pamiątkowy grawerton pani dziekan, prof. dr hab. Janinie Skrzyczyńskiej

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl