6 sposobów inwestowania w zdrowie stada

Zdrowie każdego stada mlecznego jest bezpośrednio związane z zyskiem takiej działalności. Podczas gdy wielu hodowców ponosi koszty zdrowotne stada, płacąc za opiekę weterynaryjną lub antybiotyki, warto zwrócić uwagę, że alokacja środków z przeznaczeniem na proaktywne wsparcie zdrowia zwykle przynosi lepsze rezultaty.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Dostęp do lekarzy weterynarii i współczesnych medykamentów w leczeniu chorych krów jest być może lepszy niż kiedykolwiek, ale nikomu nie trzeba tłumaczyć, że nawet jedna chora krowa może stanowić zagrożenie dla całego stada. Ponadto powszechne obawy dotyczące antybiotykoodporności u ludzi wywołały wiele dyskusji na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt hodowlanych. Dzieje się tak, ponieważ leki te są jednym z najczęściej przepisywanych leków na choroby bydła.

Dr John Curtis, prezes i założyciel firmy Agtech, Inc., zwraca uwagę, iż inwestowanie w zdrowie stad bydła mlecznego przed wystąpieniem choroby, wspomaga produkcję i chroni hodowlę w dłuższej perspektywie. Poczynając od żywienia po bezpieczeństwo biologiczne, rolnicy mają wiele możliwości zapewnienia swoim zwierzętom odpowiednich warunków do spokojnego i zdrowego bytowania i wydajnej produkcji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów takich działań.

1. Dieta wysokiej jakości

Wszechstronna dieta jest zdecydowanie najskuteczniejszym sposobem wspierania zdrowotności stada. Odpowiednio zbilansowana pasza, świeża woda, minerały, suplementy – każdy składnik diety krów lub cieląt wpływa na ogólny stan zdrowia zwierzęcia i siłę jego układu odpornościowego. Pamiętać należy, że jedna wysokowydajna krowa może spożywać co najmniej 130 l. wody dziennie. Brak wystarczającej ilości świeżej wody może nie tylko zagrozić produkcji mleka, ale także prowadzić do problemów z odwodnieniem, które mogą sprzyjać dalszej chorobie.

2. Czyste, wygodne zabudowania

Należy upewnić się, że obszary mieszkalne krów są czyste, stosując odpowiednie metody odkażania, aby utrzymać niski poziom bakterii i pasożytów. Krowa w wygodnej przestrzeni, z wystarczającą ilością miejsca do poruszania się, jest mniej podatna na stres lub urazy. Jednym z obszarów, w którym może brakować miejsca w legowiskach, jest długość. Krowy w naturalny sposób rzucają się do przodu, gdy wstają z ziemi, aby unieść zadane ćwiartki. Dlatego długość legowiska powinna mieć około 270 cm.

3. Wentylacja

Świeże powietrze jest niezwykle ważne dla komfortu i zdrowia krów, dlatego odpowiednie wentylowanie obszarów mieszkalnych zwierząt, to bardzo dobry sposób na powstrzymanie problemów z oddychaniem i zwalczanie rozprzestrzeniania się chorób. Warto zainwestować w wentylatory, aby utrzymać przepływ powietrza przez obory, zwłaszcza w cieplejszych okresach roku.

4. Protokół bezpieczeństwa biologicznego

Bezpieczeństwo biologiczne polega na ochronie stanu biologicznego stada poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom biologicznym wewnątrz i na zewnątrz. Zwłaszcza zanieczyszczenie krzyżowe między różnymi gospodarstwami w wyniku wprowadzenia zwierząt lub sprzętu z zewnątrz jest zawsze bardzo ryzykowne. Nie mniej ważne są procedury obowiązujące w sytuacji, kiedy krowa w stadzie zachoruje. Wtedy zwierzę powinno być trzymane w miejscu, do którego dostęp jest ograniczony lub ściśle monitorowany, aby zapobiec przenoszeniu patogenów do reszty stada.

5. Pastwiska

Warto inwestować w miejsca, na których wypasane jest bydło. Bezpośrednie przygotowanie gruntu i zasiewów w celu zaspokojenia potrzeb zwierząt na paszę wysokiej jakości jest prawdopodobnie jedną z najbardziej niedocenianych inwestycji, jakie może podjąć hodowca bydła mlecznego. Dodatkowo, pomocne w tym może być również wdrożenie rotacyjnego systemu wypasania, gdyż w ten sposób pozostaje wystarczająco dużo trawy, stymulowanej do szybkiego odrastania, dzięki czemu stadu nie zabraknie wysokiej jakości pokarmu.

6. Szczepienia ochronne

Szczepionki mogą być kluczowym elementem zdrowego stada, mimo że są one dostępne tylko w przypadku niektórych chorób, takich jak wirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła, czy leptospiroza. Szczepienie jałówek mlecznych można rozpocząć w dowolnym momencie, od urodzenia do 6 miesiąca życia, ale nadal jest to konieczne na etapach przed zacieleniem i przed wycieleniem. Dokładne przestrzeganie zalecanych harmonogramów szczepień jest łatwym sposobem inwestowania w zdrowie stada i zapobiegania problemom z chorobami w późniejszym okresie hodowlanym.

Jak widać. dzięki kilku zmianom w sposobie patrzenia na zdrowie stada można zaoszczędzić więcej pieniędzy, które w dłuższej perspektywie zapewne zainwestowane były by w leczenie chorób. Nie od dzisiaj wiadomo, ze lepiej zapobiegać niż leczyć, a dostępne obecnie innowacje w proaktywnej opiece nad stadem sprawiają, że hodowcy są lepiej przygotowani utrzymywania zdrowych stad z podwyższoną odpornością sprzyjającą zwalczaniu wielu z najczęstszych dolegliwości bydła.

Zbliżające się wydarzenia