7 sekretów wydajności krów mlecznych w Chinach

Według statystyk najbardziej wydajne gospodarstwa mleczne w Chinach to tak zwane hodowle wielkoskalowe, posiadające tysiące krów. Wiele z nich osiąga średnie wydajności bliskie 12 000 kg mleka na krowę rocznie, a stado o najwyższej średniej wydajności w tym kraju w 2020 r. uzyskało 13 654 kg mleka. Jest to szczególnie imponujące, ponieważ na farmie Chifeng AustAsia, z której ono pochodzi, hoduje się tysiące krów.

tekst: Mateusz Uciński, na podstawie Dairy Global

Wśród dużych farm hodowlanych z tamtego regionu wyróżnia się jedna, wspomniana wcześniej firma rolnicza AustAsia (świadczą o tym dane), która ma 8 gospodarstw mlecznych w Chinach. W ich skład wchodzi farma Chifeng, użytkująca 91 tys. sztuk bydła mlecznego. Jedną z wyraźnych zalet takich dużych gospodarstw rolnych jest możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia własnych doradców i weterynarzy, pracujących 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Nasuwa się pytanie: w jaki sposób chińskie gospodarstwa tak szybko, bo zaledwie w ciągu kilku dekad, zmieniły się z małych farm w molochy posiadające sztuki wybitnie wysokowydajne? Jak się okazuje, łączy ich wspólny wątek, a tamtejsi doradcy i hodowcy mają kilka naprawdę pożytecznych rad odnośnie do hodowli bydła mlecznego. Oto kilka z nich.

 1. Minimalizacja stresu
  Jednym z głównych sekretów sukcesu jest szacunek do zwierząt i robienie wszystkiego, co możliwe, aby zminimalizować stres w stadzie. Dotyczy to zarówno krów w okresie laktacji, jak i wszystkich pozostałych. Co to oznacza? W skrócie: hodowcy powinni zwracać uwagę na takie elementy, jak projektowanie farmy, codzienna produkcja, utrzymywanie czystego i suchego środowiska, słowem – na wszystkie etapy hodowli krów mlecznych. Ponadto powinni kontrolować sprawność wentylacji, upewnić się, że gęstość pokarmu jest odpowiednia, dostępna jest dobra woda pitna, zwierzęta nie cierpią z powodu gorącego lub zimnego stresu, infekcje racic i mastitis występują w stadzie z minimalną częstotliwością, zwierzęta są przemieszczane i dobierane w grupy w taki sposób, aby nie powodować dodatkowego stresu.
 2. Kontrolowane karmienie
  Hodowcy i kierownicy gospodarstw zobligowani są do uwzględniania zasad szczegółowej i kontrolowanej gospodarki żywieniowej. Istotne jest dopracowanie formuły mieszanki paszowej, a także samo zarządzanie procesem żywienia. Zaleca się przeprowadzanie raz w miesiącu weryfikacji TMR-u, aby sprawdzić pracę łopatek, ślimaków, czy mieszanie paszy odbywa się prawidłowo, oraz monitorowanie dokładności ładowania i karmienia TMR-em, kontrolowanie jednorodności mieszania. Aby wyhodować wysokowydajne krowy, wymagania dotyczące pasz objętościowych muszą być jasno określone, zwłaszcza proporcja pasz objętościowych w suchej masie i strawności włókien neutralnych. Ważne jest również monitorowanie poboru suchej masy stada i ilości resztek. Karmienie paszami objętościowymi wysokiej jakości zwiększa pobór suchej masy przez krowy w okresie laktacji, ale jeśli pasze objętościowe nie są dobrej jakości, spożycie suchej masy będzie niższe. Wtedy na pewno nie zostanie osiągnięty szczyt udoju w okresie laktacji, niezbędny do uzyskania wysokiej wydajności.
Jedna z ferm mlecznych w prowincji Ningxia
 1. Częstotliwość dojenia i karmienia
  Powszechnie wiadomo, że częstotliwość dojenia pozytywnie wpływa na wydajność krów, a to dzięki lepszemu wykorzystaniu organów służących do produkcji mleka przez krowy. Większość chińskich gospodarstw stosuje doje trzy razy dziennie, a niektóre nawet cztery razy, jak ma to miejsce we wspomnianym gospodarstwie o najwyższej wydajności w Chinach. Jednak sama częstotliwość dojenia nie wystarczy, częstość karmienia ma również duży wpływ na wydajność – dlatego zaleca się podgarnianie paszy nawet 16–21 razy dziennie, co jest popularnym trendem w Chinach.
 2. Wykwalifikowani pracownicy
  Jedną z wyraźnych zalet dużych gospodarstw hodowlanych jest to, że mają własnych doradców i weterynarzy, pracujących 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dzięki profesjonalnej kadrze szybko znajduje się tu rozwiązania ewentualnych problemów. W AustAsia jednym z kluczowych elementów jest żywienie zwierząt, własny zespół żywieniowy odpowiada za receptury pasz dla wszystkich grup. Wśród funkcjonujących tu zespołów istnieją hodowlane i weterynaryjne. Wykwalifikowani specjaliści zapewniają najlepszy możliwy wynik w dowolnym momencie.
 3. Skupienie na reprodukcji
  Aby zwiększyć wydajność, należy kłaść duży nacisk na prawidłowe wyniki hodowlane, a 21-dniowy Pregnancy Rate dobrej hodowli powinien wynosić >30%. Zapewnienie stałego wzrostu produkcji możliwe jest dzięki koncentrowaniu się hodowców na przyszłości i minimalizowaniu produkcji potomstwa od krów niskiej jakości genetycznej oraz inseminowaniu tych sztuk nasieniem bydła mięsnego. Ważne jest, by utrzymywać rozsądną liczbę młodego bydła i zmniejszać nakłady pieniężne przeznaczone na jego utrzymanie.
 4. Dobre ogólne zarządzanie
  Wszystko to wymaga od hodowców lub kierowników zaawansowanych koncepcji zarządzania i umiejętności prawidłowego kierowania hodowlą. Jednym z kluczowych elementów dobrego i stabilnego zarządzania jest stosowanie zasady SOP (Standard Operations Procedure), czyli Standardowej Procedury Operacyjnej, która przystępnie prezentuje sposób wykonywania pracy na danym stanowisku roboczym. Pomaga to pracownikowi, zwłaszcza nowo zatrudnionemu, wykonywać swoje obowiązki bez popełniania błędów. Zasadę tę przyjęła większość, jeśli nie wszystkie, wielkoobszarowych gospodarstw rolnych w Chinach, co pozwoliło osiągnąć znakomite wyniki.
 5. Konsolidacja gospodarstw
  Innym wartym uwagi sposobem na wysokoprodukcyjny chów bydła mlecznego jest grupowanie gospodarstw. Dobrym przykładem jest hodowla w prowincji Ningxia. Staje się ona dominującym obszarem produkcji mleczarskiej w Chinach, po tym jak władze zaledwie kilka lat temu postanowiły skoncentrować się przede wszystkim na przemyśle mleczarskim i przekształcić go w kluczową branżę dla prowincji. W ten sposób w regionie tym zostały stworzone dobre warunki do rozwoju gospodarstw i na koniec 2020 r. pogłowie krów mlecznych sięgnęło tu 574 tys., co oznacza wzrost o 137 tys. krów w ciągu zaledwie jednego roku. W tym samym czasie szybko poprawił się również rozwój przetwórstwa mleczarskiego w prowincji. Co więcej, ta szczególna koncentracja doprowadziła do powstania wielu nowych gospodarstw mlecznych, produkujących na dużą skalę. Obecnie ponad 66% gospodarstw w tym rejonie ma ponad 1 tys. krów mlecznych. Średnia wydajność wszystkich mlecznic w prowincji przekroczyła obecnie 9 tys. kg mleka, co plasuje Ningxia wśród najlepszych prowincji w kraju. Szybki rozwój hodowli bydła mlecznego przyniósł również inne rezultaty, mianowicie – olbrzymie zmiany w mentalności starszych hodowców bydła. Zmienili swój sposób gospodarowania i stale się dokształcają, uczestniczą w sesjach szkoleniowych i uczą się od siebie nawzajem. 

Nadchodzące wydarzenia