Aminokwasy i formułowanie diet dla krów mlecznych

Przekarmianie krów surowym białkiem powoduje, że jego nadmiar jest wydalany głównie w postaci azotu z moczem. Gospodarstwa mleczne robią postępy w celu wydajniejszego wykorzystania zasobów i zmniejszenia wydalania tego pierwiastka. Zmniejszenie ilości białka surowego w dawce pokarmowej skutkuje zmniejszeniem wydalania azotu, jednak bez dalszej manipulacji dietą może obniżyć wydajność mleka i zawartość w nim białka.

Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Manipulacja dietą jest działaniem łagodzącym, które może pomóc zarówno w zmniejszeniu wydalania, jak i produkcji azotu. Suplementacja aminokwasami chronionymi w żwaczu może być skuteczną strategią zwalczania negatywnych skutków zmniejszonej podaży białka w diecie na dalszą produkcję. Metionina (Met) i lizyna (Lys) zostały zidentyfikowane jako najbardziej ograniczające aminokwasy dla krów mlecznych w okresie laktacji. Najbardziej zrozumiałe i docenione korzyści płynące z ulepszonego żywienia Lys i Met to wpływ na wydajność laktacji. Najlepiej widoczne są zwiększone stężenia składników mleka (tłuszczu i białka), które zazwyczaj występują najszybciej.

Jeśli wyobrazimy sobie górę lodową, mała jej część znajduje się nad wodą, a duża i główna część pod. Więc weźmy pod uwagę, że górna część, która jest widoczna, to produkcja mleka, tłuszczu mlecznego i białka mleka. A duża część poniżej to wszystkie korzyści, które mogą istnieć dla zdrowia stada (synteza białek, zdrowie wątroby i przeciwutleniacze).

Równoważenie Lys i Met w białku metabolizowalnym przyniosło wiele ważnych korzyści, które obejmują:

  • zwiększoną wydajność mleka,
  • zwiększone stężenie i wydajność białka i tłuszczu mleka,
  • zmniejszone zapotrzebowanie na dodatkowe białko niedegradowalne w żwaczu przy podobnych lub większych wydajnościach składników,
  • bardziej przewidywalne zmiany w mleku oraz produkcję białka mleka na zmiany w podaży nierozkładalnego białka w żwaczu,
  • zmniejszone wydalanie azotu na jednostkę wyprodukowanego mleka lub białka mleka,
  • poprawa zdrowia i reprodukcji oraz zwiększoną rentowność stada mlecznego.

Bardzo ważne jest zbilansowanie Lys/Met w dawce. Aby to osiągnąć, aminokwasy mogą zrównoważyć pasze. Na przykład, w mączce sojowej występuje wysoka zawartość Lys/Met, a w glutenie kukurydzianym wysoka zawartość Met. Dlatego zaleca się wykonanie testu NIR dla wszystkich pasz. Sugerowany stosunek Lys/Met waha się w badaniach, od 2,8 do 3,1. W racjach żywieniowych z dużą dawką soi można uznać, że jest to racja większa niż 3,1.

Należy rozważyć również osobno stężenie Lys i Met. W grupie wysokowydajnych krów mlecznych bardzo ważna jest próba indywidualnego zwiększenia stężenia każdego z tych aminokwasów (Lys i Met).

3 kluczowe strategie stosowania suplementów aminokwasowych

  1. Zmniejszenie kosztów paszy, przy zachowaniu tej ​​samą wielkośi produkcji. W tej strategii należy obliczyć dawkę Lys/Met, dodać aminokwasy chronione w żwaczu i zmniejszyć ilość białka surowego poprzez redukcję źródeł białka (Ilość białka nie powinna być zbytnio zmniejszona. Ta metoda jest zalecana w dawkach z dużą ilością surowego białka).
  2. Zwiększenie produkcji mleka, tłuszczu i białka. W tej metodzie można dodać do dawki aminokwasów chronionych w żwaczu bez redukcji surowego białka i źródeł białka. Należy zwrócić uwagę na stężenie Lys i Met. Po zwiększeniu stężenia aminokwasów sprawdzić stosunek Lys/Met. Ta metoda jest sugerowana dla krów wysokowydajnych.
  3. Bez planów zwiększenia produkcji lub obniżenia kosztów, ale z naciskiem na zdrowie stada i wskaźnik płodności. W tej metodzie należy sprawdźzić stosunek Lys/Met i dodać trochę Lys i Met chroniących żwacz. Ta metoda jest sugerowana dla krów mlecznych z niskimi dniami w wydajności mlecznej.

Nadchodzące wydarzenia