Bez pełnej diagnostyki ,,ani rusz’’

Tekst i zdjęcia: Piotr Funka, RO Poznań PFHBiPM

Region Oceny Poznań Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprosił do Kobierna na spotkanie szkoleniowe doradców żywieniowych z firm paszowych działających na rynku. Zaproszenia skierowane były do firm współpracujących stale z Federacją oraz nowych klientów laboratorium paszowego. Celem spotkania była promocja badania pasz i prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła.

Na spotkanie, które odbyło się 26 maja 2017 r. w Laboratorium PFHBiPM w Kobiernie, przybyła spora grupa doradców z kilkunastu firm.
Po otwarciu spotkania poszczególni prelegenci w swoich wystąpieniach wykazali, że prawidłowa, pełna diagnostyka składu mleka, pełna analiza składu skarmianych pasz oraz ich wartość paszowa mają zasadnicze znaczenie dla poprawienia efektów produkcyjnych każdego stada. W tym celu potrzebne jest zarówno szybkie i dokładne badanie pasz, jak i prowadzenie oceny wartości użytkowej w stadach bydła mlecznego.

W pierwszym wykładzie Piotr Funka, inspektor nadzoru RO Poznań, omówił znaczenie raportów RW1 i RW2, które hodowca otrzymuje obligatoryjnie po każdym próbnym udoju. Raport RW1 STADO to ,,syntetyczny’’ opis zagadnień dotyczących wydajności, składu mleka, rozrodu, żywienia, brakowania, chorób metabolicznych (ketoza), chorób wymienia, oceny żywienia, zarządzania stadem.
Raport RW2 PRÓBA to podstawowe dane o każdej krowie w oborze z dwunastu próbnych udojów ze szczegółowym składem mleka. Podane są tu także istotne zdarzenia dla każdej krowy w ostatnim roku oraz wydajność mleka od ostatniego wycielenia.

Prelegent wymienił także inne raporty i usługi dla hodowców oceniających swoje stada, np. DoKo, SOL, COLUMB. Kolejnym prelegentem był doradca żywieniowy PFHBiPM Michał Ptaszyński, który przedstawił znaczenie Raportu RW11 w ocenie prawidłowego żywienia krów w stadzie w oparciu o analizę składu chemicznego mleka dla poszczególnych grup żywieniowych. Wyjaśnił, jak analizować dane z wykresów wydajności, zagrożenie ketozą oraz tabel oceniających równowagę białkowo-energetyczną w żwaczu. Przeanalizował także znaczenie kosztów żywienia w całkowitych kosztach produkcji mleka. Elementem szkolenia była także wizyta gości w laboratorium. Pan Roman Kręciołek, kierownik Laboratorium w Kobiernie, omówił procedury (drogę): od przyjęcia próbki paszy przez analitykę do wysyłki wyników do zlecającego. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć pracę analizatora pasz oraz najnowsze, wysokowydajne urządzenia CombiFoss do analizy prób mleka.

W czasie pobytu w Kobiernie goście zadawali wiele pytań dotyczących pracy PFHBiPM oraz kwestii objęcia obór oceną wartości użytkowej i wykorzystania wyników tej oceny w doradztwie prowadzonym przez firmy paszowe. Przedstawiono także powody, dla których warto być z PFHBiPM.

W podsumowaniu i podczas spotkania z dyrekcją Regionu Oceny uczestnicy wydarzenia opowiedzieli się za kontynuacją takich spotkań, wyrażając dla nich aprobatę i potrzebę organizowania ich dla dobra współpracy i korzyści samych hodowców.

Charakterystykę pracy laboratorium przedstawił zaproszonym gościom Roman Kręciołek, kierownik Laboratorium w Kobiernie

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl