close

Interpretacja wyników badań prób mleka

TEKST I ZDJĘCIA: DR SEBASTIAN SMULSKI, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU Czy ...

Tylko z superjałówek wyrastają piękne krowy

TEKST I ZDJĘCIA: RYSZARD LESIAKOWSKI Laury na wystawach zwierząt są marzeniem każdego ...

Gdy hodowla jest pasją

Tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński Hodowlę krów i produkcję mleka można traktować jak...

Klub Afimilk wznowił działalność

TEKST I ZDJĘCIA: RYSZARD LESIAKOWSKI Po czteroletniej przerwie użytkownicy programu zarz...

Nowoczesne technologie w oborach uwięziowych

TEKST I ZDJĘCIA: RYSZARD LESIAKOWSKI Dzięki aplikacji DeLaval Milk24 użytkownicy obór ...

Zasady pobierania próbek mleka do badań bakteriologicznych

TEKST: DR SEBASTIAN SMULSKI, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU ZDJĘCIA: DR SEBASTI...

Jak prawidłowo odchowywać jałówki? – cz. 1

TEKST: PROF. ZYGMUNT M. KOWALSKI, UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE ZDJĘCIE: RYSZARD LESIAK...

Dobrostan zapewnia optymalny rozwój cieląt

TEKST I ZDJĘCIA: RYSZARD LESIAKOWSKI Spełnienie warunków dobrostanu jest szczególnie istotn...

Troska o cielęta – to sukces w odchowie!

TEKST I ZDJĘCIA: RYSZARD LESIAKOWSKI Ożywiona dyskusja podczas dwudniowej konferencji bujatr...

Odchów tylko planowany

Rozmawiał i zdjęcie: Mateusz Uciński Doradcy żywieniowi PFHBiPM na co dzień spotykaj...

Dbajmy o przyszłość

Tekst i zdjęcie: Radosław Iwański Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na staro...