close

Ożywiona dyskusja podczas Forum Genetycznego w Poznaniu

Wygłoszone podczas poznańskiego forum prelekcje dały nowe spojrzenie na wykorzystanie nowoczesnych tec… ......

Genotypowanie całych stad drogą do sukcesu w hodowli bydła mlecznego

Na I Forum Genetycznym w Poznaniu prelegenci z ośrodków hodowlanych w Niemczech … ......

Nowe cechy w ocenie wartości hodowlanej

Jak tworzenie indeksu ekonomicznego wpływa na rozwój oceny wartości hodowlanej w naszym...

Doskonalenie genetyczne bydła mlecznego jest opłacalne!

Doświadczeniami w praktycznym wykorzystaniu selekcji genomowej w kanadyjskiej hodowli byd...

Wkrótce polski indeks ekonomiczny!

Jesienią ubiegłego roku informowaliśmy na łamach naszego czasopisma o rozpoczęciu pra...

Genomika dwukrotnie przyspiesza postęp hodowlany!

TEKST I ZDJĘCIA: RYSZARD LESIAKOWSKI Najlepsi hodowcy wykorzystujący w praktyce genomową oc...

Inbred córek buhaja

Spodziewany inbred córek buhaja to zupełnie nowy w polskich realiach hodowlanych wskaźn...

Inbred i nowe narzędzia do jego ograniczania

Inbred, inaczej chów wsobny, związany jest z występowaniem kojarzeń spokrewnionych osobników. ...

Indeksy rodowodowe kluczowe we współczesnych programach hodowlanych

Indeksy rodowodowe zwierząt odgrywają niezwykle istotną rolę we współczesnych programach ...

Ranking i wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów

Z początkiem września 2017 r. Centrum Genetyczne PFHBiPM uruchomiło nową usługę, maj...

Indeks dla hodowców

Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka rozpoczęło prace ...