close

Genetyka w centrum zainteresowania

To, na co czekali hodowcy bydła mlecznego w całym kraju, stało się faktem. Centrum Genetyc...

Pod jednym sztandarem

Uroczystość poświęcenia sztandaru to dla każdej organizacji wyjątkowy dzień. Dla Polskie...

Sezon wystawowy zamknięty

W dniach 29–30 września w obiektach ZSR CKP w Bolesławowie odbyła się V Po...

Najlepsze mlekostwory są w RO Parzniew

Kolejna edycja konkursu plastycznego PFHBiPM Regionu Oceny Parzniew została zakończona.   Tek...

I Forum Genetyczne PFHBiPM

1 października 2018 r. w Poznaniu odbyło się I Forum Genetyczne, którego organi...

Warsztaty w Adamowie

Warsztaty dla dzieci. TEKST i ZDJĘCIA: Anna Błońska, inspektor nadzoru PFHBiPM, oddział w ...

Na 100-lecie Niepodległej

14 października br. w siedzibie oddziału PFHBiPM w Olsztynie zs. w Dorotowie odbyła ...

Ważne decyzje zarządu PFHBiPM

Będą zmiany w statucie Polskiej Federacji, projekt zmian będzie omawiany na posiedzeniu...

Siedlce na koniec lata

Tradycyjnie już na koniec wakacji w Siedlcach odbyła się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodow...

XVIII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej

W dniach 25–26 sierpnia 2018 r. pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i&...

Dwa jubileusze firmy Kuhn

Na terenach wystawowych Międzynarodowych Targów Poznańskich w końcu sierpnia br. ...