Certyfikat Jakości ICAR na księgi hodowlane

W czerwcu 2016 roku odbył się audyt ICAR mający na celu przedłużenie posiadanego przez PFHBiPM świadectwa jakości w zakresie systemu identyfikacji bydła mlecznego, oceny jego wartości użytkowej, usług laboratoryjnych oraz przetwarzania danych. Polska Federacja wystąpiła także z wnioskiem o certyfikowanie rejestracji bydła mlecznego w księgach hodowlanych. Podstawą przyznania Certyfikatu Jakości ICAR w zakresie prowadzenia ksiąg hodowlanych było udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące zasad ich prowadzenia, ich zgodności z zaleceniami międzynarodowych organizacji, procedur kontroli prawidłowości pochodzenia i zapisów hodowlanych na każdym etapie ich tworzenia, możliwości korygowania zapisów i sposobu wykorzystania danych o pochodzeniu. Audytorzy ICAR stwierdzili, że PFHBiPM, będąc podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg hodowlanych dziewięciu ras bydła mlecznego w Polsce, stosuje odpowiednie procedury rejestrowania i zapewniania jakości, gwarantujące dokładność zapisów identyfikacji zwierząt, własności i rodowodów bydła. Dane pochodzące z bazy danych ksiąg hodowlanych wykorzystywane są w sposób rutynowy dla oceny wartości genetycznej bydła mlecznego w Polsce, a także są regularnie przesyłane do INTERBULL, do testów i oficjalnych międzynarodowych wycen hodowlanych. Certyfikat Jakości ICAR, przyznany PFHBiPM we wszystkich omawianych obszarach, w tym na prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła mlecznego, jest ważny przez 5 lat, do sierpnia 2021 roku. as

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl