Coraz bliżej do genomowej selekcji krów na zdrowotność racic

Przybywa osób świadczących usługi korekcji racic wykorzystujących w codziennej pracy aplikację internetową „CGen korekcja”, służącą do rejestrowania wyników przeprowadzonych zabiegów. Zebrane informacje są niezbędne do stworzenia w Polsce referencyjnej populacji krów pod względem odporności na choroby racic.

TEKST I ZDJĘCIA: RYSZARD LESIAKOWSKI

Pamiątkowa fotografia uczestników II edycji szkolenia (27.10.2017 r.)

Jednym z celów działalności Centrum Genetycznego, powołanego przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, jest doskonalenie genetyczne bydła mlecznego w Polsce m.in. przez wprowadzenie nowych cech do indeksu selekcyjnego. Od ponad roku trwają prace nad poprawą zdrowotności racic w polskich stadach bydła mlecznego. Punktem zwrotnym w realizacji projektu było opracowanie i wdrożenie przez specjalistów Centrum Genetycznego aplikacji do rejestrowania diagnoz stawianych w trakcie pracy przez osoby przeprowadzające korekcję racic. Zbieranie tych danych jest niezbędne do określenia statusu zdrowotności racic w polskich stadach bydła mlecznego, co w połączeniu z genotypami zwierząt umożliwi ocenę nawet bardzo młodych jałówek pod kątem podatności na choroby racic.

Szkolenia korektorów racic
– Dla realizacji projektu „CGen korekcja” kluczowa jest współpraca naszych specjalistów z osobami wykonującymi na co dzień korekcję racic u bydła mlecznego – powiedział prof. Tomasz Strabel, dyrektor Centrum Genetycznego, otwierając II edycję szkolenia dla korektorów racic, które odbyło się pod koniec października br. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Dwudniowe szkolenie obejmowało część teoretyczną, podczas której prof. Johann Kofler z Austrii omówił:
• podstawy anatomii racic,
• standard nazewnictwa schorzeń racic zawartych w „ICAR Atlas Zdrowia Racic”,
• przyczyny rozwoju schorzeń racic,
• cięcia terapeutyczne i podstawowe leczenie schorzeń racic.

Ponadto 17 uczestników szkolenia miało możliwość zweryfikowania swoich umiejętności. Każdy z nich przeprowadził korekcję racic na nogach pozyskanych z ubojni. Praca została oceniona przez profesora Koflera. Podziękowania należą się Ubojni Murawscy Sp. z o.o. s.k. z Żerkowa za bezpłatne udostępnienie części kończyn zwierząt na wspomniane wyżej warsztaty praktyczne.

Nieodłącznym elementem szkolenia było zapoznanie uczestników z obsługą aplikacji „CGen korekcja”. W tej części każdy z korektorów miał możliwość poznania wszystkich dostępnych funkcjonalności aplikacji oraz sposobu zarejestrowania danych przy użyciu tabletów. Na tę okoliczność Centrum Genetyczne udostępniło tablety z dostępem do Internetu.

 

Aplikacja wzbudza zainteresowanie
Uwieńczeniem szkolenia dla osób wykonujących korekcję racic jest wystawienie certyfikatów potwierdzających zdobyte kompetencje. Należy podkreślić, że szkolenia dla uczestników są bezpłatne. Polska Federacja bezpłatnie udostępnia aplikację „CGen korekcja”, ale pod warunkiem podpisania umowy o współpracy. Zobowiązuje ona korektorów do rejestrowania wyników korekcji, po uzyskaniu upoważnienia od hodowcy prowadzącego ocenę użytkowości mlecznej. – Zaangażowanie hodowców w realizację projektu „CGen korekcja” jest bardzo ważne, ponieważ to oni udostępniają swoje zwierzęta. Hodowcy mogą także korzystać z aplikacji i analizować stan zdrowotny racic w stadzie po wykonanej korekcji – podkreśla dr Katarzyna Rzewuska.

Trzeba przyznać, że aplikacja „CGen korekcja” wzbudza duże zainteresowanie. – Przede wszystkim chciałem poznać aplikację do rejestrowania wyników korekcji, która może być bardzo pomocna w codziennej pracy. Znajomość historii chorób racic poszczególnych krów w stadzie ułatwia podejmowanie trafnych decyzji. Ważne jest, że aplikacja wykorzystuje międzynarodowe nazwy schorzeń racic zawarte w „ICAR Atlas Zdrowia Racic”, którego współtwórcą jest prof. Kofler – mówi lek. wet. Michał Zdunek, współwłaściciel firmy „Zdrowe racice”. – W całym programie październikowego szkolenia uczestniczyło dwóch pracowników naszej firmy. Jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą z Centrum Genetycznym – informuje lek. wet. Michał Zdunek.

Inne firmy także są zainteresowane wdrożeniem do codziennej praktyki aplikacji „CGen korekcja”. – Jesienią w szkoleniu organizowanym przez Centrum Genetyczne uczestniczyło trzech pracowników, którzy poznali obsługę aplikacji „CGen korekcja”. Te osoby będą szkolić kolejnych pracowników, tak aby mogli się nią sprawnie posługiwać – mówi Marek Galiczak, właściciel firmy Agro-test, świadczącej usługi korekcji racic od 2003 roku.

Pozytywne opinie o aplikacji „CGen korekcja” stwarzają szansę, aby stała się standardem dobrej praktyki w zwalczaniu chorób racic. Jednak cel projektu sięga znacznie dalej. Dane zbierane za pomocą aplikacji posłużą w przyszłości do opracowania metody selekcji bydła mlecznego w kierunku odporności na choroby racic.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas!