Czujniki stanu nawożenia gnojowicą

Na walijskiej farmie mlecznej są testowane czujniki, które mogą wykryć, kiedy warunki gruntowe są idealne do użycia gnojowicy. Może to zapewnić elastyczność we wdrażaniu przyszłych regulacji prawnych odnośnie spływania zanieczyszczeń.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Z pomocą funduszy europejskich, eksperyment prowadzony na walijskiej farmie Erw Fawr w Anglesey może pomóc branży w przyszłych przepisach dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniom. Rozpoczęły się tam testy czujników połączonych z częstotliwością radiową LoRaWAN (Low Power Long Range Wide Area Access Network) do wykrywania, kiedy warunki gruntowe są odpowiednie do aplikacji gnojowicy.

Celem tych prac jest pomoc rolnikom w minimalizowaniu ryzyka spływania zanieczyszczeń z użytkowania gnojowicy. Może to być bardzo istotne dla dyskusji na temat przyszłości regulacji dotyczących kontroli zanieczyszczeń w rolnictwie w Walii i poza nią.

– Jeżeli rolnicy mogą udowodnić, że monitorują aplikacje za pomocą czujników, może to zapewnić elastyczność we wdrażaniu przyszłych regulacji. – zapewnia Geraint Hughes, koordynator projektu z  firmy Lafan Consulting Group

Zauważa on, że badania te są pierwszymi w Wielkiej Brytanii, w którym wykorzystano technologię LoRaWAN do tego celu na komercyjnej farmie mlecznej.

Miejsce eksperymentu – Erw Fawr, to 192-hektarowe gospodarstwo uprawiane przez Cerediga i Sarę Evans. Rodzina ta produkuje mleko ze swojego wysokowydajnego, rodowodowego stada holsztyńskiego, założonego w 1980 roku. Obecnie utrzymywanych jest ok. 550 krów, z czego 300 mlecznych. Średnia, roczna produkcja wynosi 9000 litrów mleka o parametrach: 4% tłuszczu i 3,3% białka.

Pola w Erw Fawr zostały przeskanowane pod kątem poziomów składników odżywczych i rodzaju gleby, zanim zostały w nich umieszczone czujniki. Sondy mierzą wilgotność i temperaturę gleby, temperaturę powietrza i opady. Surowe dane są sprawdzane i czyszczone przed zastosowaniem w programie, który może generować powiadomienia według wcześniej określonego zestawu parametrów.

Technologia ta działa już od ponad 5 miesięcy, a dane są analizowane. Geraint Hughes twierdzi, że w ramach projektu pracowano nad opracowaniem systemu „RAG” (czerwony, bursztynowy i zielony), aby wskazać, czy pole nadaje się do nakładania gnojowicy. Firma Farming Connect zainstalowała urządzenia – bramki LoRaWAN z małą anteną dołączoną do budynków gospodarczych we wszystkich badanych miejscach demonstracyjnych. Urządzenia te mogą łączyć się z niezliczonymi czujnikami, które zbierają dane i przekazują je do pulpitów nawigacyjnych w telefonach komórkowych i innych urządzeniach, ułatwiając analizę przez rolnika.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach Społeczności Wiejskich Rządu Walii – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, który jest finansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz przez rząd Walii.

Nadchodzące wydarzenia