Czy makuch z pestek dyni zastąpi śrutę sojową?

Badania wykazały, że makuch z pestek dyni może z powodzeniem zastąpić śrutę sojową w diecie krów mlecznych bez negatywnego wpływu na wydajność mleczną i fermentację żwacza. Ponadto podczas jego stosowania, odkryto poprawę funkcji antyoksydacyjnych.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Nikomu nie trzeba uświadamiać, że śruta sojowa jest doskonałym źródłem białka dla przeżuwaczy ze względu na wysoką zawartość białka i doskonały profil aminokwasowy, jednak wysokie i zmienne ceny śruty sojowej doprowadziły do ​​prób częściowego lub całkowitego jej zastąpienia.

Jedną z takich alternatyw jest makuch z pestek dyni. Ten produkt uboczny przetwarzania oleju z pestek dyni, może zaoferować hodowcom mleka cenną alternatywną paszę jako korzystne źródło białka. W ostatnim czasie naukowcy z Chin przeprowadzili badanie, aby ocenić makuch z pestek dyni jako substytut śruty sojowej w dietach krów w okresie laktacji na podstawie wydajności, fermentacji w żwaczu, funkcji antyoksydantów i podziału azotu.

Ich badania wykazały, że posiada on wyższe stężenie białka surowego (598 g/kg) niż wiele powszechnie stosowanych składników pasz na bazie nasion oleistych, ma wysoką zawartość lizyny (32 g/kg) i metioniny (18 g/kg) oraz poprawia smakowitość koncentratów dla przeżuwaczy.

Badanie nad makuchem z pestek dyni przeprowadzono z krowami rasy holsztyńskiej w okresie laktacji i brało w nim udział 6 wieloródek mlecznych krów rasy holsztyńskiej w okresie laktacji (masa ciała = 610 ± 21,5 kg, dni w mleku: 95 ± 10,1, liczba porodów: 2, wydajność mleka = 28,7 ± 1,9), które zostało losowo podzielonych na 3 grupy:

  • Krowy w grupie 1 były karmione dietą niezawierającą makucha z pestek dyni (0PSC)
  • Krowy w grupie 2 były żywione dietą, w której 50% śruty sojowej (50PSC) zastąpił makuch z pestek dyni i suszone wywary zbożowe z substancją rozpuszczalną (DDGS).
  • Krowy w grupie 3 były żywione dietą, w której makuch z pestek dyni i suszone wywary zbożowe z substancją rozpuszczalną zastąpiły 100% śruty sojowej (100PSC).

Diety były izoazotowe i zawierały identyczne pasze objętościowe.

Jakie zatem były wyniki tego eksperymentu? Zastąpienie śruty sojowej przez makuch z pestek dyni i suszone wywary zbożowe z substancją rozpuszczalną nie miało wpływu na degradację żwacza, wydajność mleczną, fermentację żwacza, pobranie suchej masy ani pozorną całkowitą strawność przewodu pokarmowego. Dodatkowo podział azotu między mleko, kał i mocz nie różnił się u zwierząt karmionych 1 z 3 diet.

Jednak w porównaniu z dietą niezawierającą makuchu z pestek dyni, całkowita pojemność antyoksydacyjna i aktywność enzymów antyoksydacyjnych (całkowita dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydaza glutationowa i katalaza) były zwiększone u zwierząt, które otrzymywały diety w której 50% śruty sojowej zastąpił makuch z pestek dyni i u których której makuch z pestek dyni i suszone wywary zbożowe z substancją rozpuszczalną zastąpiły 100% śruty sojowej. W przeciwieństwie do tego dodanie makuchu znacząco obniżyło stężenia transaminazy asparaginianowej, fosfatazy alkalicznej i dialdehydu malonowego w osoczu.

Wyniki te pokazują, że makuch z pestek dyni może zastąpić śrutę sojową w diecie krów mlecznych bez negatywnego wpływu na wydajność mleczną, fermentację żwacza lub pozorną strawność oraz że ta zmiana diety poprawia funkcje antyoksydacyjne i parametry krwi u krów mlecznych. Dlatego naukowcy doszli do wniosku, że badanie wskazuje, że makuch z pestek dyni ma potencjał do wykorzystania jako źródło paszy dla krów mlecznych.

Nadchodzące wydarzenia