Czy zbudujesz oborę? Nowe prawo wiąże ręce.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska … Czytaj dalej Czy zbudujesz oborę? Nowe prawo wiąże ręce.