Doskonała BIGI

Na Podlasiu istnieje wiele gospodarstw, których celem hodowlanym jest uzyskanie najlepszych krów zarówno pod względem pokroju, jak i produkcji mlecznej. Jednym z nich jest farma państwa Urszuli i Wiesława Wojnów zamieszkałych w miejscowości Wojny Piecki. Przyjrzyjmy się hodowli i doskonałej Bigi.

Tekst: Tomasz Kostro

W 2016 roku od 90 krów uzyskali oni średnią wydajność 10 306 kg mleka o bardzo wysokich parametrach: 4,24% tłuszczu i 3,33% białka. Dodatkowo modernizacja obory w 2016 roku umożliwiła zwiększenie liczebności stada do 120 krów dojnych.
Zaangażowanie w prace hodowlane i zdobywanie nowych doświadczeń to dla wszystkich członków rodziny niesamowicie ważne elementy życia. Synowie państwa Wojnów biorą czynny udział w Podlaskiej Szkole Młodych Hodowców w Szepietowie. Jest to kurs przygotowywania, pielęgnacji i prezentacji jałówek uczestniczących w wystawach regionalnych, m.in. w Szepietowie. Wysokie osiągnięcia w finale konkursu Szkoły Młodych Hodowców umożliwiły im wyjazd do Battice w Belgii i udział w Europejskiej Szkole Młodych Hodowców.

Szczególną uwagę w programie hodowlanym państwa Wojnów zwraca się na pokrój zwierząt. Regularne korzystanie z programu DoKo umożliwia wykorzystanie zebranych informacji z oceny typu i budowy do doboru odpowiedniego materiału męskiego do kojarzeń dla poszczególnych zwierząt.

Od 2016 roku hodowca uczestniczy w genotypowaniu materiału żeńskiego. Wyniki genomowania umożliwiają prowadzenie jeszcze dokładniejszej selekcji w stadzie. Są także źródłem informacji przy wyborze zwierząt jako dawczyń zarodków.
Rezultaty tej systematycznej pracy hodowlanej możemy obserwować podczas regionalnych wystaw zwierząt hodowlanych w Szepietowie, na których Wojnowie są już stałymi uczestnikami z bardzo dobrymi wynikami. Do grona zwierząt, którymi mogą się pochwalić Urszula i Wiesław, należy zaliczyć krowę Bigi o numerze PL005289920643, ur. 21.08.2013, po buhaju Grizou. Już jako jałówka zdobyła swoją pierwszą nagrodę na XXII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie.

W 2016 roku mogliśmy ponownie oglądać Bigi na IX Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Minikowie, gdzie uzyskała 1. lokatę, tym razem jako pierwiastka. Wynik ten powtórzyła w następnym roku w grupie krów w drugiej laktacji na XXIV RWZH w Szepietowie. Będąc w drugiej laktacji, Bigi została zakwalifikowana przez klasyfikatora PFHBiPM na krowę o doskonałym pokroju – 90EX punktów. Na ogólną ocenę doskonałą składają się: rama ciała – 89 pkt, siła mleczności – 90 pkt, nogi i racice – 89 pkt i wymię – 90 pkt. Szczególną uwagę należy zwrócić na budowę wymienia Bigi, które wyróżnia mocne więzadło, odpowiednio wysokie położenie, a zawieszenie tylne zostało ocenione w skali linearnej na notę maksymalną.
Ekstremalne cechy pokroju oraz genetyka zapisana w rodowodzie – dziadkiem jest Jeeves, a pradziadkami Shotlle i Garter – wpisują Bigi do grona krów z dużą wydajnością. W pierwszej laktacji Bigi dała 10 606 kg mleka, a w drugiej 11 346 kg.

Biorąc pod uwagę fenotyp i genotyp, Bigi rokuje wielkie nadzieje na dalsze efektywne użytkowanie, a także zadowolenie i dumę hodowcy.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl