Dwie dekady klasyfikowania!

Trudno uwierzyć, że minęło już dwadzieścia lat od utworzenia zespołu klasyfikatorów zwanego potocznie grupą „G-15”, kierowaną od samego początku przez Romana Januszewskiego. Zadaniem zespołu jest wykonywanie fenotypowej oceny typu i budowy krów pierwiastek ras mlecznych, co też czyni nieprzerwanie od 1996 roku na terenie całej Polski. 9 lutego w Paprotnej odbyła się uroczystość mająca na celu uczczenie tego doniosłego jubileuszu i podsumowanie dotychczasowej pracy. Udział w niej wzięli obecni i dawni członkowie grupy, władze PFHBiPM, przedstawiciele świata nauki oraz organizacji związanych z funkcjonowaniem zespołu.

Podczas spotkania głos zabrał prezydent Federacji – Leszek Hądzlik, który podkreślił znaczenie wykonywanej pracy, a przede wszystkim wysokie kompetencje grupy, funkcjonującej w strukturach PFHBiPM jako Wydział Oceny Typu i Budowy Bydła Mlecznego. Po nim wystąpił prof. dr hab. Jan Trela, jeden ze współtwórców zespołu klasyfikatorów, przedstawiając jego historię i osiągnięcia, a Marek Karwacki, niegdyś członek grupy G-15, i Roman Januszewski podzielili się ze zgromadzonymi swoimi refleksjami z minionego dwudziestolecia, nie żałując przy tym anegdot.

Jak ważna jest ocena fenotypowa bydła, nikomu nie trzeba tłumaczyć, zwłaszcza hodowcom – praca i ogromne umiejętności członków zespołu klasyfikatorów sprawiły, że dziś są oni dumni ze swoich hodowli. Sto lat, Grupo G-15! I wielu tak udanych dekad, jak te dwie właśnie minione.

 

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl