EUROPEJSKIE WARSZTATY SĘDZIOWSKIE

W dniach 5–7 września br. odbyły się w Warpe kolejne warsztaty doskonalące sztukę sędziowania na wystawach bydła mlecznego. Była to już 15. edycja warsztatów, które odbywają się co dwa lata. Tym razem gospodarzem były Niemcy. Uczestniczyło w nich 42 przedstawicieli z 18 krajów europejskich. Polskę reprezentowali, z ramienia PFHBiPM, Roman Januszewski i Krzysztof Gałązka.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Gałązka

Celem warsztatów jest nie tylko kwalifikacja sędziów do europejskiego panelu sędziowskiego, służą także harmonizacji w uszeregowaniu zwierząt na ringu oraz komentowaniu wyboru na szczeblu europejskim.

We wtorek oprócz teoretycznego wprowadzenia dotyczącego spotkania sędziów, wygłoszonego przez organizatora, bardzo ciekawy wykład na temat dobrostanu zwierząt w czasie wystaw i odpowiedzialności sędziów wygłosił dr Jörg Fritzemeier. Pomimo obowiązujących kodeksów etycznych często nie zauważamy, że na wystawach nie wszystkie krowy mają się dobrze. To, co jest efektowne dla publiczności, nie zawsze podoba się zwierzętom. Fritzemeier w swoim wystąpieniu stwierdził, że mobilność krów powinna być mocniej włączona w decyzje przy podejmowaniu ostatecznego werdyktu przez sędziego. Krowa z pełnym, ale wciąż sprężystym i elastycznym wymieniem będzie wykazywać lepszą lokomocję, niż krowa ze skrajnie wypełnionym, twardym wymieniem oraz możliwym bólem przy poruszaniu. Zdaniem Fritzmeiera decyzje sędziów wpływają niezwykle silnie na to, w jaki sposób wystawcy przygotowują swoje krowy do pokazu. Sędziowie opowiadali się za poprawą dobrostanu zwierząt na wystawach. Jednocześnie podkreślili, że zmiana mentalności i dotychczasowych przyzwyczajeń hodowców w przygotowaniu zwierząt do wystawy, prowadzących do poprawy ich dobrostanu, to proces ewolucyjny, w którym sędziowie mają do spełnienia niezwykle ważną misję.

W środę uczestnicy mieli za zadanie ocenić osiem stawek jałówek i krów, uszeregować je oraz dokonać uzasadnienia swojego wyboru. Zajęcia odbywały się w gospodarstwie RZB Derboven w Warpe. Stado podstawowe posiada 500 krów o wydajności 11 700 kg mleka (3,95% tłuszczu i 3,37% białka). Sędziami głównymi (master judges), których decyzje stanowiły oficjalną ocenę, byli Niels Erik Haar (Dania), Mark Nutsford (Wielka Brytania) i Tamás Sebök (Węgry). Uzasadnienie wyboru oceniane było przez Markusa Gerbera (Szwajcaria) i Gabriela Blanco (Hiszpania). Ostatecznie osiem osób po raz pierwszy znalazło się w europejskim panelu sędziowskim.

Niebywałą gratką dla wszystkich była wizyta w gospodarstwie ZR Engelke, gdzie mogliśmy podziwiać krowy, które zdobywały liczne trofea na wystawach hodowlanych. Zwierzęta były doskonale przygotowane do pokazu przed przybyłą delegacją. Jednak najbardziej ujęły nas gościnność i profesjonalizm zarówno organizatorów, jak i hodowców.

 

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl