Globalne spowolnienie produkcji mleka z powodu wzrostu kosztów produkcji

Analitycy Rabobanku twierdzą, że obecne spowolnienie globalnej produkcji mleka można w dużej mierze przypisać wzrostowi ogólnych kosztów produkcji, przy gwałtownym wzroście z roku na rok w paliwie, paszy, nawozach i sile roboczej, wraz z nowymi ograniczeniami Covid.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Produkcja mleka w regionach eksportowych Wielkiej 7 (Stany Zjednoczone, UE, Nowa Zelandia, Australia, Brazylia, Argentyna i Urugwaj) skurczyła się w I kwartale 2022 r.  Jest to taki trzeci kwartał z rzędu pomimo wyższych cen za mleko. Oczekuje się, że produkcja mleka w pierwszej połowie 2022 r. spadnie o 0,7% w stosunku do ubiegłego roku.

Wpływ wojny: koszty pasz i logistyka

– Tocząca się wojna między Rosją a Ukrainą spowodowała, że ​​zboża i nasiona oleiste, wśród kilku innych towarów i produktów rolnych osiągnęły bezprecedensowy poziom cen – ocenia Rabobank. – Chociaż dostawy nawozów docierają z rosyjskich portów, to ceny pozostają wysokie, co skutkuje wyższymi kosztami paszy. Producenci kupujący paszę poza gospodarstwem będą bardziej podatni na zawyżone ceny surowców rolnych niż producenci, którzy mają własne zaplecze paszowe.

Ponadto obecne wyzwania logistyczne i finansowe związane z żeglugą powodują, że importowane pasze są bardzo drogie, co zmniejsza marże producentów. Z drugiej strony, wysokie ceny mleka na farmie częściowo kompensują rosnące koszty produkcji, przy średniej ważonej w maju ceny surowego mleka w UE o 3% miesiąc do miesiąca do 47,36 EUR za 100 kg, jak zauważa Rabobank. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych wzrost produkcji mleka jest hamowany przez zmniejszające się stada bydła mlecznego z roku na rok.

Chiny: zero tolerancji dla Covid i niższy import

Trwająca chińska polityka zerowej tolerancji dla Covid przyczyniła się do zmniejszenia importu produktów mlecznych. Po prawie 60 000 ton metrycznych wzroście importu WMP z roku na rok, w ciągu pierwszych 2 miesięcy roku. Rabobank spodziewa się, że chiński import WMP spadnie w stosunku do zeszłego roku ze względu na rosnącą produkcję krajową i spowolnienie popytu krajowego.

Dodatkowo, według chińskich mediów, produkcja największych chińskich firm mleczarskich wzrosła w maju o 2,9% w stosunku do zeszłego roku. Jak wynika z danych, chińskie firmy wyprodukowały w zeszłym miesiącu około 2,76 miliona ton produktów mlecznych. W okresie styczeń-maj produkcja mleczarska w Chinach wzrosła o 0,9% w stosunku do zeszłego roku, do prawie 12,43 mln ton.

Konsumpcja nabiału w gospodarstwach domowych wzrosła w Chinach w ciągu ostatnich 2 lat, a spożycie na mieszkańca wzrosło o 11,8% do 42,3 kg w 2021 r. Oczekuje się, że krajowa produkcja nabiału osiągnie prawie 54 mln ton w 2031 r.

Światowe ceny nabiału

Światowe ceny przetworów mlecznych spadły na ostatniej aukcji Global Dairy Trade, która odbyła się 21 czerwca. Średnia cena przy wyprzedaży co dwa tygodnie spadła o 1,3% do 4600 USD za tonę. Na poprzedniej aukcji 7 czerwca ceny wzrosły o 1,5%. Pełne mleko w proszku (WMP) spadło o 0,6%, w związku ze spadkiem o 0,3% w poprzednim notowaniu, do średniej 4125 USD za tonę. Odtłuszczone mleko w proszku (SMP) wzrosła o 1% do średniej 4 276 USD za tonę. W poprzedniej aukcji OMP wzrósł o 3%. Masło również wzrosło o 2,4% do średniej 6213 USD za tonę. W poprzedniej aukcji wzrósło o 5,6%.

Nadchodzące wydarzenia