Innowacje na targach Agritechnica 2017

Od 22 lat Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Opolu organizuje wyjazdy studyjne na targi Agritechnica, które przez ten czas urosły do jednych z największych imprez rolniczych w świecie. W tym roku w Hanowerze swoje produkty prezentowało 2800 wystawców z 53 krajów, za innowacyjne rozwiązania przyznano dwa złote medale i 29 srebrnych. Przedstawiamy niektóre z wyróżnionych produktów.

TEKST: RYSZARD LESIAKOWSKI; ZDJĘCIA: FIRMOWE

CEMOS Auto Threshing – autonomiczna młocarnia do kombajnów z wytrząsaczami i kombajnów hybrydowych Class
Cemos Auto Threshing to kolejny element automatyzacji omłotu. Nowy system wspomagania operatorów w pełni automatycznie reguluje odległość klepiska i liczbę obrotów bębna młócącego systemu stycznego omłotu oraz dynamicznie dopasowuje się do aktualnych warunków pracy. W ten sposób proces wymłacania w młocarni jest stale automatycznie optymalizowany, aż do technicznych granic wydajności. Wyeliminowano konieczność długotrwałego wprowadzania ustawień wstępnych. Operator kombajnu może ingerować w dowolnym, preferowanym przez siebie momencie. W ramach Cemos Automatic system Cemos Auto Threshing jest połączony ze wszystkimi innymi systemami wspomagania kombajnu, a zwłaszcza z Cruise Pilot, odpowiadającym za automatyczną regulację prędkości jazdy. Monitorowanie i sterowanie współpracą systemów wspomagania odbywa się przy tym za pośrednictwem modułu centralnego. Wychodząc od ustawień podstawowych dla danego zboża, system Auto Threshing dobiera zawsze optymalne ustawienie młocarni – młócenie przebiega tak delikatnie, jak to możliwe i tak agresywnie, jak to konieczne, w zależności od przebiegu oddzielania ziarna, czyszczenia i prędkości jazdy.

StalkBuster – przystawka do niszczenia ścierniska podczas zbioru kukurydzy
W ciągu ostatnich 15 lat bardzo rozpowszechniła się omacnica prosowianka, wyrządzając znaczne szkody w uprawach kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę. Szkodliwe działanie objawia się stratami w plonowaniu i pogorszeniem jakości plonu. Straty powodują żerujące gąsienice, które uszkadzając tkanki, tworzą wrota wnikania patogenów, często powodując porażenie roślin fuzariozą. Obok insektycydów i środków biologicznych ważne jest także dokładne zniszczenie resztek pożniwnych kukurydzy zaraz po jej zbiorze. Gąsienice w ściernisku kukurydzy mogą przezimować, dlatego niezniszczone jest siedliskiem szkodnika i w następnym roku może być przyczyną inwazji w regionie. Firma Kemper Maschinenefabrik wspólnie z firmą John Deere opracowały pierwszą przystawkę do sieczkarni polowej o nazwie StalkBuster niszczącą ściernisko. Jest to jedyne rozwiązanie na rynku, które umożliwia zniszczenie ścierniska kukurydzy tuż po skoszeniu roślin (za jednym przejazdem sieczkarni). Dzięki temu unika się przygniecenia ścierniska kołami sieczkarni polowej lub przyczepy transportowej. Urządzenie nie sprawia kłopotów podczas transportu drogami użyteczności publicznej. StalkBuster jest rozwiązaniem, które ogranicza zużycie paliwa i środków chemicznych oraz przyczynia się do szybszego rozkładu resztek pożniwnych w glebie.

SwingStop pro – precyzyjny oprysk
Innowacja dotyczy bardzo precyzyjnego prowadzenia belki polowej w nowoczesnych opryskiwaczach. Została opracowana przez dwie firmy – Amazonen-Werke i Rometron. SwingStop pro obejmuje aktywne tłumienie wstrząsów i połączone jest z nowym systemem rozpylaczy. Z pomocą oprogramowania oraz czujników przyspieszenia wylicza w czasie rzeczywistym względną prędkość każdego pojedynczego rozpylacza, porównuje ją do prędkości jazdy opryskiwacza i w czasie milisekund steruje zmianami aplikowanej dawki cieczy roboczej. W taki sposób mogą być eliminowane wszelkie zakłócenia wynikające z horyzontalnych ruchów belki polowej. Prowadzi to do nieosiągalnej dotychczas dokładności aplikacji cieczy roboczej na całej szerokości roboczej opryskiwacza polowego.

Sensosafe – detektor zwierząt
W sezonie zbioru zielonek dzikie zwierzęta często znajdują schronienie na koszonych łąkach. Podczas pokosów nierzadko dochodzi do „skoszenia” sarnich koźlaków, które nie uciekają przed zagrożeniem. W podobny sposób giną zające. Operatorzy nie mają prawie żadnych szans, aby wypatrzyć zwierzę w trawie i uniknąć kolizji. Żaden rolnik nie chce w ten sposób doprowadzać do śmierci zwierząt, których szczątki, przedostające się do paszy, mogą stanowić zagrożenie dla krów. Może dochodzić do wytwarzania się toksycznej botuliny, która prowadzi do choroby zwanej botulizmem. Nieleczony botulizm może skończyć się śmiercią zwierzęcia. Firma Pöttinger znalazła rozwiązanie tego problemu: umieszczony bezpośrednio na kosiarce optyczny czujnik na podczerwień Sesnosafe wykrywa leżące w trawie i niewidoczne dla operatora młode sarny. Gdy Sensosafe wykrywa zwierzę, wysyła sygnał do hydrauliki kosiarki, która zostaje bardzo szybko automatycznie uniesiona. Koźlę pozostaje nienaruszone. Czujniki odpowiedzialne za wykrycie zwierzęcia są specjalnie skonstruowane do tego celu i działają optymalnie, również przy pełnym nasłonecznieniu. Zastosowanie czujnika optycznego pozwala na rozróżnienie sarny lub innej zwierzyny od przeszkody, np. kopca kreta.

Przygotowanie gleby do siewu pod kontrolą kamery
Gruzełkowata struktura gleby i optymalne przygotowanie pola do siewu stanowią podstawę udanych wschodów. W praktyce największe wyzwanie stanowi dopasowanie intensywności uprawy gleby do wysiewanej kultury. Podstawową kwestią, zwłaszcza na zlewnych glebach, jest uniknięcie zamulenia i zasklepienia. Na ten problem odpowiada nagrodzone rozwiązanie firmy Pöttinger: przygotowanie gleby do siewu pod okiem kamery. Umożliwia ono stałe, zawsze dopasowane do warunków glebowych, właściwe przygotowanie do siewu i efektywne umieszczenie nasion w łożu siewnym. System mierzy bezpośrednio i „na żywo“ strukturę wierzchniej warstwy gleby, bazując na odczycie z kamery stereo, która jest umieszczona między broną wirnikową i siewnikiem. Odpowiednio do odczytów gruzełkowatości struktury gleby następuje, przez system ISOBUS Class III, regulacja prędkości jazdy i liczby obrotów wałka odbioru mocy. W ten sposób maszyna automatycznie steruje ciągnikiem, odpowiednio do zmieniających się warunków glebowych. Efektem jest optymalnie przygotowana do siewu gleba o drobnoziarnistej strukturze na całej powierzchni pola. Ten sposób przygotowania gleby do siewu firma Pöttinger opracowała wspólnie z firmami New Holland Agriculture i Josephinum Research.

Smart Plowing – optymalizacja orki
Najnowsza innowacja firmy KUHN – Smart Plowing – polega na automatycznym i indywidualnym podnoszeniu każdego korpusu pługa, dzięki specjalnemu systemowi cięgien całkowicie wbudowanych w ramę. Z myślą o większym komforcie obsługi i maksymalnej precyzji pracy, podnoszenie korpusów jest sterowane przez GPS. Geolokalizacja pługów pozwala zautomatyzować punkt wejścia i wyjścia korpusów pługa z bruzdy, uzyskując jednorodną i powtarzalną jakość orki bez względu na warunki pracy i bez względu na kształt pola. Zdaniem producenta system Smart Plowing zapewnia jednakową jakość orki na całej powierzchni, ułatwia pracę na uwrociach oraz zwiększa wydajność powierzchniową.

PÖTPRO Guide – na bazie technologii Fliegl COUNTER SX Beacon
Technologia Fliegl COUNTER SX Beacon, opracowana przez firmę Fliegl Agrartechnik GmbH, umożliwia inteligentne tworzenie, zapisywanie i transferowanie różnego rodzaju danych z różnych procesów.
Firma Pöttinger rozszerzyła funkcjonalność tego systemu i nazwała go PÖTPRO Guide. Może być zastosowany w zgrabiarce, prasie rolującej, kultywatorze. W przypadku kultywatora PÖTPRO Guide rozpoznaje, na podstawie pomiaru kątowego, czy maszyna znajduje się w pozycji roboczej, czy też nie, lub na podstawie pomiaru wibracji – czy kultywator porusza się, czy nie. Wynikiem tych odczytów jest rozpoznanie trzech stanów maszyny: praca, transport i przerwa – i to bez aktywnego udziału operatora. W zgrabiarce PÖTPRO Guide zapisuje miejsce i czas, w którym maszyna została opuszczona, czyli moment przejścia do pozycji roboczej, oraz miejsce, w którym zgrabiarka została ponownie podniesiona. W ten sposób są oznaczone pokosy. Gdy PÖTPRO Guide jest zamontowany na tylnej klapie prasy rolującej, liczy nie tylko baloty, ale również zapisuje ich pozycje. Wynikiem zebranych danych jest mapa rozłożenia balotów na polu.

CEMOS dla ciągników – asystent optymalizacji ustawień ciągnika i maszyny
Firma Class opracowała system wspierający operatorów ciągników w optymalizacji jakości wykonywanej pracy, wydajności i efektywności. Umożliwia on optymalizację pracy ciągnika w zależności od maszyny, z którą współpracuje. Podczas przygotowywania zestawu do pracy oraz w czasie jej wykonywania na monitorze ciągnika pojawiają się podpowiedzi odnośnie do np. optymalnego sposobu zamontowania maszyny na trójpunktowym układzie zawieszenia, zamocowania balastu, ustawień skrzyni biegów, ciśnienia w oponach itp. Celem podpowiedzi jest także m.in. racjonalne wykorzystanie mocy ciągnika współpracującego z konkretną maszyną przy możliwie najniższym zużyciu paliwa.

SCDI – szacowanie szkód w uprawach roślin
Jedyną polską firmą, której produkt wyróżniono medalem podczas tegorocznych targów Agritechnica, jest Agrocom Polska Jerzy Koronczok. Nagrodzono system Smart Crop Damage Identification (SCDI) służący do wspomagania szacowania szkód w uprawach roślin. Uszkodzenia mogą pochodzić od zwierzyny leśnej albo być skutkiem oddziaływania czynników pogodowych (gradobicie, deszcz nawalny, przymrozki). Szkody mogą być ocenione pod koniec wegetacji (rośliny wysokie 3D: zboża, kukurydza, rzepak) oraz we wczesnych wiosennych fazach rozwojowych (rośliny niskie 2D: zboża, rzepak, użytki zielone). System wykorzystuje fotografie niskopułapowe (z różnego rodzaju dronów) i zestawia z istniejącymi danymi laserowymi LIDAR. Na tej podstawie automatycznie obliczane są uszkodzone powierzchnie. System SCDI może mieć zastosowanie w hodowli roślin i doświadczalnictwie.

Aktywne prowadzenie narzędzia do uprawy międzyrzędowej
Uprawa międzyrzędzi na skłonach sprawia kłopoty, ponieważ operatorowi ciągnika trudno utrzymać tor jazdy tak, aby uniknąć uszkodzenia roślin. Naprzeciw temu problemowi wyszła firma John Deere GmbH & Co. KG, która wraz z firmą MONOSEM opracowała system integracji ciągnika z narzędziem do uprawy międzyrzędowej. Wykorzystano sygnał GPS oraz kamery do śledzenia międzyrzędzi. Gdy narzędzie uprawowe przesuwa się w bok, wtedy jest automatycznie prostowane względem rzędów roślin za pomocą siłownika hydraulicznego. Odbiornik sygnału GPS jest zamontowany zarówno na ciągniku, jak i na sprzęcie uprawowym. System umożliwia zwiększenie prędkości podczas uprawy międzyrzędowej. Mechaniczne zwalczanie chwastów staje się coraz bardziej popularne, ponieważ przyczynia się do mniejszego zużycia środków chemicznych do produkcji żywności.

AXION 900 Terra Trac – ciągnik w połowie na gąsienicach, w połowie na kołach
Gąsienicowy system napędowy firma Class rozwija od 20 lat. Pierwszy raz zastosowano go w kombajnach. Teraz zmodyfikowany napęd gąsienicowy trafił do ciągnika Axion 900 Terra Trac, którym steruje się za pomocą przednich kół. W ten sposób połączono zalety podwozia gąsienicowego, do których zalicza się przede wszystkim ochronę gleby przed nadmiernym ugniataniem, ze zwrotnością ciągnika konwencjonalnego. Coraz cięższy sprzęt współpracujący z ciągnikami wymaga rozwiązań, które zapobiegają destrukcyjnemu oddziaływaniu na glebę. Komfort pracy operatora ciągnika zapewnia amortyzacja wszystkich kół napędzających gąsienice.

EZ Ballast Wheels – szybki montaż balastu na koła ciągnika
Firma John Deere opracowała system szybkiego montażu balastu na kołach ciągnika. Każde z tylnych kół może być dociążone masą 500 kg, a koła przednie – obciążnikami po 250 kg. Zatem łączna masa balastu wynosi 1500 kg. System wyposażony jest w uchwyty przykręcane do osi każdego koła ciągnika. Dzięki nim jedna osoba, za pomocą wideł wózka widłowego, może nałożyć na koła obciążniki bez użycia narzędzi i dodatkowych śrub. Łatwy montaż i demontaż balastu umożliwia szybkie dostosowanie ciągnika do aktualnych warunków pracy.

SmartService 4.0 – wsparcie dla mechaników serwisowych
Maszyny rolnicze są coraz bardziej skomplikowane i wymagają bardzo specjalistycznej wiedzy, niezbędnej podczas czynności serwisowych i napraw. Firma Amazone przez SmartService 4.0 wykorzystuje najnowszą technologię Augmented Reality oraz Virtual Reality, aby wspierać usługi serwisowe i przyspieszyć procesy uczenia, szkolenia i wykonywania napraw przez swoich klientów. Dzięki SmartService 4.0 można na przykład połączyć cyfrowo i w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu na świecie, mechaników (partnerów serwisowych Amazone) wykonujących skomplikowane naprawy lub przeglądy ze specjalistami serwisowymi Amazone. Przez takie połączenie, wykonywane przy pomocy tabletu, smartfona lub okularów z transmisją danych, można wspierać mechaników serwisowych wiedzą ekspertów fabrycznych.

Agrirouter – internetowa platforma wymiany danych
Agrirouter jest nowym narzędziem, umożliwiającym rolnikom i usługodawcom rolnym wymianę danych między maszynami i ich oprogramowaniem, niezależnie od producenta. Gospodarstwa z parkiem maszynowym różnych producentów dotychczas nie miały takiej możliwości. Internetową platformę wymiany danych opracowała firma DKE-DATA GmbH & Co.KG wspólnie z firmami AGCO International GmbH, Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, Grimme Holding GmbH, HORSCH Maschinen GmbH, Maschinenfabrik Krone Beteiligungs-GmbH, KUHN S.A., LEMKEN GmbH & Co. KG, PÖTTINGER Landtechnik GmbH, Rauch Landmaschinenfabrik GmbH, Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH. Nowe narzędzie stwarza rolnikom i usługodawcom rolnym warunki do optymalizacji ich pracy od samego początku aż po efekt końcowy, w postaci płodów rolnych lub gotowych produktów spożywczych. Optymalizacja dotyczy wydajności, nakładów pracy i nakładów energetycznych, a także wykorzystania środków produkcji.