Kamola członkiem zespołu roboczego ICAR

Zarząd Międzynarodowej Organizacji ds. Kontroli Użytkowości Zwierząt Gospodarskich ICAR na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r. zdecydował o połączeniu dwóch dotychczas istniejących zespołów roboczych zajmujących się analizami genetycznymi i kontrolą pochodzenia. W to miejsce powołano do życia nowy zespół roboczy ds. DNA (DNA-WG), który ma być międzynarodowym forum współpracy, wymiany informacji i wiedzy o wszystkich aspektach zastosowania DNA w produkcji zwierzęcej. Członkowie DNA-WG mają się zająć tworzeniem i uzupełnianiem oraz rozwojem zaleceń dotyczących technik badań laboratoryjnych i analizy danych oraz narzędzi wykorzystujących DNA w hodowli zwierząt. Kraje członkowskie ICAR będą miały też możliwość uczestniczenia w ankietach i korzystania z ich wyników periodycznych na ten temat. Ważną rolą DNA-WG będzie prowadzenie prac nad rozwojem i stosowaniem systemu akredytacji jednostek zajmujących się wykorzystaniem DNA w hodowli, co przyczyni się z pewnością do wzrostu poprawności i porównywalności metod oraz zwiększy ich skuteczność. Można się spodziewać, że międzynarodowa współpraca jednostek badawczych z wszystkich krajów należących do ICAR, koordynowana przez zespół roboczy ds. DNA, może zaowocować opracowaniem innowacyjnych metod wykorzystujących informacje zapisane w kodzie genetycznym zwierząt gospodarskich. Zarząd ICAR rozpisał konkurs na przewodniczącego nowego zespołu i jego członków. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zgłosiła jako kandydata do prac nowego DNA-WG kierownika Laboratorium Genetyki Bydła Dariusza Kamolę. Z prawdziwą dumą informujemy wszystkich Czytelników, że nasz kolega Dariusz Kamola został członkiem ICAR DNA-WG i pod kierownictwem Briana van Doormaal z Kanady będzie pracował w dziesięcioosobowym zespole nad zastosowaniami DNA w produkcji zwierzęcej. as

Zbliżające się wydarzenia