Karmienie „ad-lib”, by poprawić dzienny przyrost wagi cieląt

Do 1 kg dziennego przyrostu masy ciała można osiągnąć przy użyciu tego rodzaju systemu żywienia, gdy waga urodzeniowa wynosi co najmniej 35 kg, dlatego hodowcy bydła mlecznego są zachęcani do rozważenia zalet tego rodzaju żywienia.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Clare Lawson, specjalistka od cieląt w firmie Carr’s Billington, twierdzi, że ​​przy urodzeniowej wadze co najmniej 35 kg można osiągnąć nawet 1 kg dziennego przyrostu masy ciała. Zauważa także, iż gdy cielęta żywią się naturalnie, mlekiem od krowy, to zazwyczaj wypijają go od 11 do 15 litrów dziennie. Metoda karmienia ad-lib (od łacińskiego wyrażenia ad libitum, czyli do woli) naśladuje ten instynkt i często może prowadzić do lepszych wskaźników wzrostu niż w restrykcyjnym systemie żywienia o konkretnych porach.

Dodatkową korzyścią jest również to, że cielęta są całkowicie odstawiane od mleka średnio cztery dni wcześniej w systemach ad-lib, co oznacza zmniejszenie kosztów karmienia. Istnieją dowody sugerujące, że jeśli cielęta osiągną dodatkowe 0,2 kg przyrostu masy ciała dziennie w ciągu pierwszych 8 tygodni, może to skutkować 500 dodatkowymi kilogramami mleka w ich pierwszej laktacji.

Aby zoptymalizować wydajność systemu, Lawson zaleca podawanie najwyższej jakości preparatu mlekozastępczego.

Porada ta, jest poparta najnowszymi badaniami LifeStart Science, które wykazały, że jeśli cielęta są żywione konsekwentnie i na wysokim poziomie poprzez karmienie mlekiem w systemie ad-lib, korzyści po odsadzeniu są większe niż u zwierząt o tej samej wartości genetycznej, które są żywione klasycznymi systemami podawania pokarmu. Zwrócić tu trzeba uwagę, iż podniesienie poziomu żywienia przed odsadzeniem prowadzi nie tylko do wyższego tempa wzrostu cieląt i poprawy wydajności jałówek, ale może również skutkować długoterminowym pozytywnym wpływem na płodność, przeżywalność i wydajność laktacji, zapewniając wyraźny zwrot z inwestycji w odchów krowiej młodzieży.

Hodowcy muszą również podjąć kroki w celu sprawnego przejścia z diety mlecznej na dietę bezpłynną, aby uniknąć kontroli wzrostu po odsadzeniu, która dotyczy zarówno systemów ad-lib, jak i systemów tradycyjnych.

– Cielęta będą musiały zjeść 1,5 do 2 kg paszy startowej, zanim mleko zostanie całkowicie odstawione. Podczas karmienia ad-lib, zwierzęta mogą być powoli odstawiane od wymienia przez 10 dni, poprzez stopniowe odbieranie mleko przez określony okres dnia, przy czym całkowity okres karmienia mlekiem staje się krótszy w określonym przedziale czasu. Należy tu zaznaczyć, że zaleca się, aby hodowcy skontaktowali się ze swoim doradcą żywieniowym, jeśli docelowe tempo wzrostu cieląt nie zostanie osiągnięte, w celu dokonania przeglądu wszystkich aspektów zarządzania cielętami, zwłaszcza, że każde gospodarstwo mleczne bardzo różni się swoim systemem utrzymania młodych zwierząt.

Podniesienie poziomu żywienia przed odsadzeniem prowadzi nie tylko do wyższego tempa wzrostu cieląt i poprawy wydajności jałówek, ale może również skutkować długoterminowym pozytywnym wpływem na płodność, przeżywalność i wydajność laktacji, zapewniając wyraźny zwrot z inwestycji.

Nadchodzące wydarzenia