Klub Afimilk wznowił działalność

TEKST I ZDJĘCIA: RYSZARD LESIAKOWSKI

Po czteroletniej przerwie użytkownicy programu zarządzania stadem Afimilk ponownie doskonalili swoje umiejętności pod okiem specjalistów z Izraela, podczas dwudniowej konferencji, którą zorganizowała firma Alima Bis w końcu listopada ub.r. w Instytucie Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice.

Stada krów są coraz większe i nie sposób zarządzać nimi nie wykorzystując profesjonalnego programu. Dlatego powróciliśmy do doskonalenia umiejętności użytkowników systemu zarządzania stadem firmy Afimilk w konwencji Klubu Afimilk. Nasza firma jest jedynym dystrybutorem tego systemu w Polsce, chcemy przedstawić jego możliwości – powiedział Tadeusz Łuczak, prezes firmy Alima Bis. Gospodarz spotkania – dr Ireneusz Dymarski, dyrektor Zakładu Doświadczalnego Pawłowice IZ PIB – podkreślił, że konferencje w ramach Klubu są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między użytkownikami sytemu Afimilk. W fermie bydła należącej do ZD Pawłowice ten program jest wykorzystywany od wielu lat.

Najnowocześniejsza technologia
Misją firmy Afimilk jest zapewnienie producentom mleka najnowocześniejszej technologii, pomoc w zarządzaniu i kontrolowaniu gospodarstw mlecznych, tak aby produkcja mleka wysokiej jakości była dochodowa – powiedział Simon Redfearn, dyrektor generalny odpowiedzialny w firmie Afimilk za rynek europejski. Jego zdaniem, firma, którą prezentuje, dysponuje w zakresie technologii najlepszym na branżowym rynku systemem zarządzania, który jest systematycznie rozwijany dzięki badaniom naukowym i dużym inwestycjom. Jego podstawą jest zbieranie informacji o każdej krowie. Program wspomaga podejmowanie codziennych decyzji na podstawie raportów: produkcji mleka, płodności, zdrowotnych (mastitis, problemy metaboliczne) oraz raportu z wizyty lekarza weterynarii. Simon Redfearn poinformował, że Afimilk ma czterdziestoletnie doświadczenie w technologii dla mleczarstwa, zatrudnia 250 pracowników na całym świecie. Świadczy też profesjonalne usługi doradcze, pomaga w budowaniu farm mlecznych i zarządzaniu nimi.

Rentowana produkcja mleka
Yoni Pinsky, dyrektor regionalny w firmie Afimilk, zwrócił uwagę na trzy czynniki wpływające na rentowaną produkcję mleka:
• płodność (długi okres międzywycielniowy, poronienia);
• zdrowie (mastitis, kulawizny, zaburzenia metaboliczne);
• praca (prawidłowy dój, wykrywanie krów wymagających leczenia).

Program zarządzania stadem bydła powinien wyszukać krowy wymagające szczególnej uwagi. Zatem konieczne jest zbieranie szczegółowych informacji o poszczególnych zwierzętach. Zdaniem Yoniego Pinsky, firma Afimilk dostarcza precyzyjnych narzędzi do automatycznego zbierania danych o krowach. Podkreśla jednocześnie, że one muszą być bardzo wiarygodne. Podstawą jest precyzyjna identyfikacja zwierząt i bardzo dobre przypisywanie danych do numeru zwierzęcia. Za bardzo dokładną uznał tzw. identyfikację stanowiskową, w przeciwieństwie do przejściowej. Błędy podczas identyfikacji krów i przypisywania danych do stanowiska udojowego skutkują podejmowaniem złych decyzji. Specjalista z Izraela wyjaśnił, że precyzję działania systemu Afimilk uzyskano dzięki zbieraniu i analizowaniu wielu informacji o krowach. – Prawdopodobieństwo wytypowania krowy podejrzanej o mastitis zwiększa odpowiedni algorytm dwóch czynników, tj. pomiaru przewodności elektrycznej mleka i różnic objętości udojów – powiedział Yoni Pinsky.

Kontrola rui, wycieleń i zdrowia
System zarządzania stadem Afimilk oferuje moduł Afilab, który jest swoistym laboratorium analizującym skład mleka (zawartość tłuszczu, białka, laktozy) w czasie rzeczywistym podczas każdego doju. – Zebrane dane umożliwiają wczesne wykrycie problemów zdrowotnych. System z dużym prawdopodobieństwem typuje sztuki zagrożone ketozą mastitis, subkliniczną kwasicą żwacza – informował Yoni Levine, doradca handlowy w firmie Afimilk. Na podstawie zebranych informacji o składzie mleka program generuje alerty żywieniowe, sugerując ewentualne błędy.

Uczestnicy ubiegłorocznej konferencji w ramach Klubu Afimilk mieli okazję zapoznać się z nowym pedometrem AfiAct II. Umożliwia on wykrywanie rui, ostrzega przed wycieleniem, identyfikuje chore krowy. Poszerzeniem funkcjonalności systemu jest Silent Herdsman, który umożliwia wykrywanie rui na podstawie aktywności ruchowej krów, monitorowania przeżuwania i przełykania pokarmu. System składa się m.in. z respondera szyjnego.

Ubiegłoroczne spotkanie użytkowników systemu Afimilk było doskonałą okazją do doskonalenia umiejętności posługiwania się nim. Swoimi obserwacjami w tym zakresie podzielił się dr Marian Kamyczek, zarządzający produkcją zwierzęcą w Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice, w tym fermą krów mlecznych. Gratką ubiegłorocznego spotkania była możliwość jej zwiedzania. Z pewnością konferencje w ramach Klubu Afimilk wpisują się w strategię firmy Afilmilk – „dobre zarządzanie dzięki wiedzy”.

Yoniego Pinsky, bramka automatycznie wydzielająca ze stada krowy, np. chore, znacząco ułatwia wykonanie tego zadania i przynosi znaczne oszczędności w nakładach pracy

 

Możliwość wymiany doświadczeń między użytkownikami systemu Afimilk jest bardzo cenna – powiedział dr Ireneusz Dymarski

 

Wspieramy użytkowników systemu Afimilk w doskonaleniu umiejętności korzystania z niego – informował Tadeusz Łuczak

Zbliżające się wydarzenia