Konferencja Związków Hodowców Bydła Czerwonego odbyła się w Krakowie i Szczyrzycu

Od 9 do 11 czerwca 2017 r. w Krakowie odbywała się, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, Konferencja Europejskiego Związku Hodowców Bydła Czerwonego.

Tekst: Radosław Iwański, zdjęcia: Radosław Iwański, Marcin Wąż, Konrad Wienczatek

Głównymi organizatorami wydarzenia były Krajowy Związek Hodowców Bydła Polskiego Czerwonego oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele członkowskich państw europejskich oraz Australii. Goście uczestniczyli w sesji plenarnej i wykładowej oraz w XI Krajowej Wystawie Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu,, a także odwiedzili gospodarstwo hodowlane „Na Jazie”, należące do Haliny i Piotra Smagów ze Stróży. Poza tym uczestnicy konferencji zwiedzili Kraków i Wieliczkę – skarby naszej kultury narodowej, wpisane do UNESCO.
W piątek, 9 czerwca, uczestników kongresu przywitali Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, oraz Ewa Lech, wiceminister rolnictwa.
– Serdecznie witam Państwa na polskiej ziemi. Jesteśmy niezmiernie radzi, że możemy gościć Was tutaj, w Krakowie, w dawnej stolicy Polski, mieście, z którym związanych jest wiele legend, ale też wiele autentycznych historii nawiązujących do dziejów naszego kraju – mówił prezydent Polskiej Federacji.
– To, że jest nas tutaj tak wielu, reprezentujących tak różne obszary życia gospodarczego i społecznego, potwierdza fakt, że hodowla bydła polskiego czerwonego jest dla nas bardzo ważna. To prawda, że ta jedyna polska rasa rodzima obecnie jest niewielka, ale posiada swoich zwolenników, dla wielu hodowców jest podstawą utrzymania rodzin, a także istotnym elementem krajobrazu naszych gór i terenów podgórskich – kontynuował Hądzlik.

Słowa powitalne Hądzlik kierował m.in. do delegacji hodowców bydła rasy angler z Niemiec, na czele z Christiną Poulsen-Schlüter, która jest prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Bydła Ras Czerwonych (ERDBA) i jednocześnie prezydentem Międzynarodowej Federacji Hodowców Bydła Ras Czerwonych (IRDCA).

Kolejnego dnia, 10 czerwca, uczestnicy konferencji wzięli udział w sesji plenarnej. Przedstawiciele organizacji hodowlanych związanych z krajowymi rasami czerwonymi z Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Szwecji i Niemiec zaprezentowali programy hodowlane i ich wyniki dla bydła czerwonego ze swoich krajów. Dyskutowali o celach hodowlanych i je oceniali. Rozmawiali także o selekcji genomowej ras czerwonych. Właśnie tej tematyce były poświęcone wykłady, które wygłosili: Auli Himanen z Viking (Finlandia), dr Stefan Rensing z VIT (Niemcy) i dr Artur Gurgul z Instytutu Zootechniki w Balicach. Moderatorami dyskusji byli Piotr Kowol i Anna Siekierska z PFHBiPM.
Tego samego dnia goszczący w Polsce hodowcy uczestniczyli w wystawie bydła czerwonego w Szczyrzycu, gdzie na gorąco mogli ocenić pracę Romana Januszewskiego, głównego sędziego wystawy, i podziwiać wybrane przez niego czempionki i superczempionki. W godzinach popołudniowych zwiedzili gospodarstwo Smagów, utrzymujące polskie bydło czerwone. Skosztowali tam regionalnych wyrobów, w tym m.in. wyprodukowane w gospodarstwie masło z mleka naszych „czerwonych”. Stół od potraw dosłownie się uginał, dlatego biesiada u gościnnych Smagów nieco się przeciągnęła.
W niedzielę, 11 czerwca, po dwóch dniach pełnych wrażeń konferencja dobiegła końca. Jej uczestnicy nie kryli, że rzadko spotykają się z taką gościnnością, z jaką mieli do czynienia w Polsce. Chcieliby po raz kolejny odwiedzić nasz kraj.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl