Korekcja racic w okresie zasuszenia zmniejsza ryzyko owrzodzeń

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global, Fot: Ryszard Lesiakowski

Według ostatnich badań korekcja racic w okolicach zasuszania może być korzystna, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo wystąpienia owrzodzeń podeszwy.

Przypomnieć tu należy, że oznakami owrzodzenia podeszwy są kulawizna, ból, posiniaczona powierzchnia podeszwy. Może również wystąpić krwawienie związane z zasinieniem podeszwy. Wrzody są jedną z głównych przyczyn kulawizny u krów mlecznych i występują, gdy struktury podtrzymujące kość kopyta są uszkodzone i osłabione. Jeśli chodzi o ich leczenie, zmiany wrzodowe na podeszwie muszą być starannie przycięte przez doświadczonego korektora. Metody prewencyjne obejmują zapewnienie odpowiednich potrzeb żywieniowych zwierzęcia, dobry poziom dobrostanu w pomieszczeniach oraz należy zaplanować regularne sesje korekcji racic.

Badanie, o którym wspominaliśmy wcześniej, przeprowadzone zostało przez Uniwersytet w Aarhus i pokazuje, że przycinanie racic w okolicach zasuszenia wiąże się z 20% niższym prawdopodobieństwem wystąpienia owrzodzeń podeszwy u krów mlecznych w kolejnej laktacji. Chociaż ogólne zalecenia wskazywały na konieczność korekcji około 8 tygodni przed wycieleniem,  to jak dotąd brakowało naukowych dowodów na to, że zabieg ten powinien być wykonywane w tym czasie.

Prace badawcze, przeprowadzone przez naukowca Petera T. Thomsena z Wydziału Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu w Aarhus wraz z Uniwersytetem w Kopenhadze, koncentrowały się na wykazaniu związku między przycinaniem kopyt w czasie zasuszenia, a występowaniem owrzodzeń podeszwy podczas kolejnej laktacji. Naukowcy, do swojej ekspertyzy, uzyskali informacje z duńskiej bazy danych bydła z lat 2013–2017. Badanie obejmowało 621 228 korekcji racic, które miały miejsce w duńskich stadach mlecznych.

Z danych wynikało, że 6,2% krów miało owrzodzenia podeszwowe w ciągu pierwszych 6 miesięcy po wycieleniu. Wśród krów poddanych korekcji w czasie zasuszania, 5,5% miało owrzodzenia podeszwowe w porównaniu z 6,6% krów, które nie były poddane zabiegowi w tym samym okresie. Można było zaobserwować o 20% mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia owrzodzeń podeszwy w kolejnej laktacji u krów z zadbanymi kopytami.

Analiza wykazała ponadto, że ​​krowy z wcześniejszymi epizodami owrzodzeń podeszwy miały zwiększone prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia takiego schorzenia. Również szanse na takie problemy, było wyższe u starszych krów. Na przykład owrzodzenia podeszwy stwierdzono u 3,7% krów po drugim porodzie, w porównaniu z 10,3% krów, które wycieliły się 4 lub więcej razy. Należy jednak zauważyć, że korekcja racic, zbyt blisko momentu wycielenia może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem poronienia.

Nadchodzące wydarzenia