Korektorzy racic przyłączają się do projektu „CGen korekcja”

W dniach 12–13 maja 2017 r. odbyło się bezpłatne szkolenie dla korektorów racic. Stanowiło ono inaugurację projektu „CGen korekcja”, gdyż nawiązanie współpracy z osobami wykonującymi korekcję jest pierwszym krokiem prowadzącym do doskonalenia zdrowotności racic.

Tekst: Katarzyna Rzewuska; zdjęcia: Mateusz Uciński, Ryszard Lesiakowski

Publikacje zamieszczane regularnie w miesięczniku sprawiły, że informacja o szkoleniu dotarła do szerokiego grona odbiorców. W efekcie spłynęło tak wiele zgłoszeń, że podjęto decyzję o zwiększeniu liczby uczestników. Mimo to nie było możliwości, aby przyjąć wszystkich zainteresowanych. Ostatecznie 37 osób wykonujących zawodowo korekcję racic wysłuchało wykładów prowadzonych przez gościa z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu – profesora Johanna Koflera. Jest on międzynarodowym autorytetem z zakresu ortopedii, zwłaszcza przeprowadzania cięć terapeutycznych racic. Podczas części teoretycznej profesor omówił anatomię racicy w powiązaniu z etapami i przyczynami rozwoju schorzeń. Dużo uwagi poświęcił metodom odciążania chorej racicy, przybliżając zarówno zasady wykonywania cięć terapeutycznych, jak i przypadki, w których konieczne jest zakładanie bloków. Oba te elementy zaprezentował podczas części praktycznej, która została przeprowadzona w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu. Profesor podkreślał, że prawidłowe odciążenie chorej racicy warunkuje prawidłowy przebieg procesu leczenia i odtworzenia rogu racicowego. W trakcie pokazu pojawiło się wiele pytań, była także możliwość zweryfikowania stosowanych przez uczestników metod. Profesor Kofler wskazywał, jak prawidłowo ocenić czy racice zostały wyrównane, przy czym zwracał szczególną uwagę na kąty, które korektor powinien kontrolować. Pojawiła się wówczas okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, z których część doszkala się stale za granicą, a inni bazują na wieloletniej praktyce. Kolejnego dnia, podczas wizyty w oborze, chętni mogli wykonać korekcję racic pod okiem profesora Koflera. Była to wyjątkowa okazja na poddanie się ocenie specjalisty o międzynarodowej renomie i doskonalenie posiadanych umiejętności. Po zakończeniu warsztatów profesor Kofler bardzo pozytywnie ocenił wykonane przez polskich korektorów cięcia i wskazał na konieczność wyróżniania w przyszłości osób, które cechuje wysoka jakość wykonywanej korekcji. Przeprowadzenie szkolenia w warunkach, w jakich korektorzy pracują na co dzień, było możliwe dzięki uprzejmości prezesa PPHU Niwapol Sp. z o.o. Bogdana Targosza. Olbrzymie znaczenie miało także znaczne zaangażowanie i wsparcie ze strony kilku uczestników. Dostarczyli oni sprzęt łącznie z trzema poskromami, w tym niedawno sprowadzonym do Polski poskromem hydraulicznym firmy ANKA.

Podczas szkolenia odbyła się także pierwsza prezentacja aplikacji internetowej „CGen korekcja”. Kluczowa dla wprowadzania diagnoz za pomocą tej aplikacji jest znajomość nazewnictwa schorzeń zawartego w „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Z tego względu odrębna część spotkania została poświęcona omówieniu kolejno zamieszczonych w nim fotografii. Profesor Kofler jako współautor Atlasu wyjaśnił, że nie zawsze na zdjęciach prezentowane są choroby. Niektóre z nich przedstawiają objawy, co upraszcza rozpoznanie i rejestrację. Dobry przykład stanowi zamieszczona w Atlasie „wklęsła ściana dorsalna, CD”, która najczęściej jest konsekwencją ochwatu, jednocześnie „ochwat” jako schorzenie nie zostało uwzględnione, ze względu na trudność jednoznacznego postawienia diagnozy.

Korektorom, którzy przyłączyli się do projektu, została udostępniona wersja beta aplikacji „CGen korekcja”. Na opracowanie tej wersji pozwoliła współpraca z kilkoma korektorami racic. Użytkowanie aplikacji w praktyce przez znaczną grupę korektorów pozwoli na jej dalsze udoskonalenie i rozwój kolejnych funkcjonalności. Obecnie aplikacja umożliwia rejestrowanie wyników korekcji w gospodarstwach będących pod oceną. Wymaga to podpisania umowy z hodowcą, co jest zgodne z założeniami projektu, który ma opierać się na współpracy między hodowcą a korektorem czy lekarzem weterynarii obsługującym stado. Podstawowy zakres funkcjonalności obejmuje wyszukiwanie zwierzęcia, wprowadzanie danych o postawionych diagnozach i zastosowanej terapii, a także przygotowanie zestawienia wszystkich korekcji wykonanych podczas danej wizyty. Podczas projektowania aplikacji dużo uwagi poświęcono minimalizacji czasu potrzebnego na wprowadzenie danych (liczba kliknięć) oraz łatwość obsługi zgłoszeń. W kolejnych etapach realizacji projektu zostaną opracowane raporty ułatwiające monitorowanie statusu zdrowotnego stada oraz modyfikacje poszerzające zakres funkcjonalności dostępnych dla korektorów racic.

Na szkolenie, zorganizowane w ramach projektu „CGen korekcja”, przyjechały do Poznania osoby zajmujące się zawodowo korekcją racic, dla których była to okazja do zaktualizowania posiadanej wiedzy i zapoznania się z bieżącymi trendami. Uczestnicy byli niezwykle otwarci na uwagi szkoleniowca, co warunkuje ciągłe doskonalenie się w wykonywanej pracy i daje gwarancję dbałości o zdrowie krów. Ważne jest także nawiązywanie kontaktów między korektorami dbającymi o to, aby profesjonalizm łączył się z jakością usług wykonywanych na rzecz hodowców. Do tego będziemy dążyli, skupiając osoby chętne do przyłączenia się do projektu „CGen korekcja”. Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową
www.cgen.pl/korekcja/dolacz.

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadził prof. Johann Kofler z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu
Arkadiusz Kulpiński
(woj. kujawsko-pomorskie)
Jestem u progu mojej działalności jako korektor racic i ważna była dla mnie weryfikacja umiejętności. Bardzo ciekawa jest też oferta Centrum Genetycznego, które udostępnia aplikację umożliwiającą rejestrowanie w formie elektronicznej zabiegów korekcji racic, ich chorób oraz leczenia. Wprowadzanie danych za pośrednictwem tabletu nie zajmuje dużo czasu, jest bardzo wygodne, a informacje są dostępne także dla hodowcy.
Grzegorz Wyrembak
(woj. opolskie)
Na szkolenie przyjechałem w celu pogłębienia wiedzy o leczeniu chorób racic u krów oraz doskonalenia swoich umiejętności pod okiem wybitnego specjalisty. Ciekawiła mnie też aplikacja opracowana przez Centrum Genetyczne. Jej wdrożenie znacznie uprości rejestrowanie stanu zdrowotności racic u krów oraz umożliwi stworzenie historii chorób racic w stadzie.
Karol Jaroch
(woj. kujawsko-pomorskie)
Bardzo mnie cieszy powstanie aplikacji „CGen korekcja”. Dzięki niej hodowcy będą mogli analizować, co się dzieje z nogami krów w ich stadzie, a – jak było widać na wykładach – jest to bardzo złożony proces. Dzięki odpowiedniej dbałości o racice gospodarstwo może sporo zaoszczędzić, a – jak wiadomo – w hodowli bydła mlecznego liczy się każda złotówka.
Paweł Żelechowski (woj. podlaskie)
Na kurs do Poznania przyjechałem z nastawieniem doskonalenia swoich umiejętności w zakresie korekcji i rozpoznawania chorób racic. Szczególnie cenne były praktyczne warsztaty prowadzone przez profesora Koflera, który jest uznanym autorytetem z zakresu leczenia chorób racic. Ważna jest także możliwość aktualizacji wiedzy oraz wymiana doświadczeń z kolegami po fachu. Tym bardziej że do Poznania zjechali specjaliści z całej Polski.
Przemysław Cieślak (woj. dolnośląskie)
Bardzo dobrą inicjatywą Centrum Genetycznego było opracowanie aplikacji na elektroniczne urządzenia przenośne. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku współpracy z dużymi stadami, gdyż umożliwia wymianę informacji o zwierzętach między hodowcą, lekarzem weterynarii i mną. Bardzo dobrze, że budzi się w nas świadomość konieczności współpracy na rzecz opracowania systemu gromadzenia informacji o stanie zdrowotnym racic.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl