Lubuskie najlepsze w kraju

16 marca br. w Kalsku odbyło się spotkanie, na którym wspólnie z hodowcami województwa lubuskiego podsumowaliśmy wyniki oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2016. Podobnie jak w ubiegłym roku, hodowcy z województwa lubuskiego uzyskali najlepszą wydajność wśród wszystkich województw w Polsce – średnia wydajność kg mleka od krów ocenianych za rok 2016 wyniosła 8818 kg, i była o 186 kg wyższa niż w roku poprzednim. Obora w Zamysłowie, należąca do GR Janusza Przydrożnego, uzyskała imponującą i najwyższą wydajność w kraju dla obór w przedziale wielkości od 300 do 500 krów – 13 277 kg mleka przeciętnie od 428 krów. Hodowcy, którzy uzyskali najwyższe wydajności, zostali wyróżnieni pucharami i dyplomami. Certyfikaty wydajności życiowej powyżej 100 000 kg otrzymały:
• Spółka Rolna Kalsk Sp. z o.o., dla krów: Magda 13 – 109 049 kg, Carolien 21 – 103 745 kg, Kasia 2 – 102 083 kg;
• GR Janusz Przydrożny, dla krowy Wala – 104 202 kg;
• HZZ Osowa Sień Sp. z o.o., dla krowy Valerie – 100 201 kg.

Podczas spotkania pracownicy Laboratorium Badania Pasz z Kobierna zaprezentowali usługę badania pasz, wykonując analizy próbek z gospodarstw zainteresowanych hodowców, natomiast doradca żywieniowy PFHBiPM zapoznał obecnych na spotkaniu z zasadami interpretacji wyników badań pasz oraz przedstawił praktyczne informacje, które hodowcy otrzymują w raporcie „Żywienie” – RW11.

Tekst: Marcin Grześkowiak, zdjęcie: Piotr Maniecki

Zbliżające się wydarzenia