Małopolskie podsumowanie wyników oceny

Tekst: Wojciech Rasiński; Zdjęcia: Tomasz Nowak – PFHBiPM, Wojciech Ślósarz – MODR Karniowice

Już po raz siódmy, w dniu 14.03.2017 w Karniowicach k. Krakowa, odbyła się doroczna Konferencja szkoleniowa dla hodowców bydła mlecznego, będąca jednocześnie podsumowaniem wyników oceny w 2016 roku. Jej organizatorem był Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Przedstawicielstwo PFHBiPM w Krakowie zs. w Zabierzowie. W bieżącym roku przyjęto nową formułę – zadbano o to, aby coroczne spotkania stały się także forum wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy producentami mleka. Konferencja zgromadziła ponad 150 hodowców. Prowadzącym i moderatorem dyskusji był prof. Jan Szarek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Na konferencji obecni byli Zbigniew Młyński, Wacław Drożdż i Eugeniusz Królikowski – członkowie Zarządu PFHBiPM i prezesi małopolskich związków hodowców. Obecni byli także pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Instytutu Zootechniki w Balicach, dyrekcja i pracownicy Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, pracownicy Agencji Rynku Rolnego, członkowie zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, dyrekcja Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie i prezesi okręgowych mleczarni w Skale i Bochni. Konferencję otworzył dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Kwiatkowski.

Szkolenie wprowadzające przeprowadził Krzysztof Białoń – główny ekspert ds. żywienia bydła w firmie AdiFeed Polska, który w swoich wykładach poruszył kwestie związane z punktami „zapalnymi” w odchowie cieląt oraz mówił o wpływie jakości pasz objętościowych na wydajność i zdrowie krów.

Niekwestionowanym mocnym punktem konferencji było wystąpienie Katarzyny Słowik, głównej hodowczyni w Gospodarstwie Hodowlanym w Żabnie, należącym do Spółdzielni Produkcji Rolnej „Diament” w Otfinowie, która podzieliła się ze słuchaczami swoimi wieloletnimi doświadczeniami w zakresie odchowu cieląt i jałówek oraz zarządzania rozrodem bydła mlecznego.

Wyniki oceny użytkowości bydła mlecznego w Małopolsce za rok 2016 przedstawił Wojciech Rasiński z Przedstawicielstwa PFHBiPM w Krakowie. Puchary i dyplomy Hodowcy otrzymali z rąk Wacława Drożdża – prezesa Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego, Adama Heróda z zarządu Małopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Eugeniusza Królikowskiego – wiceprezesa Galicyjskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła, Marka Kwiatkowskiego – dyrektora MODR, Adama Ślusarczyka – dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie, oraz Krzysztofa Białonia z firmy AdiFeed. W Małopolsce w roku 2016 pod kontrolą wartości użytkowej było przeciętnie 701 obór utrzymujących 11 363 krów o średniej wydajności 5954 kg mleka. Od lat bezkompromisowym zwycięzcą wśród najlepszych małopolskich hodowców w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej oraz czerwono-białej, z wydajnościami, odpowiednio: 12 484 i 11 982 kg mleka, w roku 2016 został Antoni Jończy z Wieprza. W roku 2016 najlepsze osiągnięcia w ocenie wartości użytkowej krów ras innych uzyskali: w rasie polskiej czerwonej, z wynikiem 6540 kg mleka – Jan Solarczyk z Wróblówki, w rasie polskiej czarno-białej, z wynikiem 7081 kg – Anna Nytko z Marcinkowic, w rasie polskiej czerwono-białej, z wydajnością na poziomie 7609 kg – Marcin Madej z miejscowości Leńcze, w rasie simentalskiej, z produkcją 7527 kg mleka – Renata Wilk z Bukowskiej Woli, w rasie montbeliarde, z wydajnością 5253 kg – Anna Bednarz z Czerwiennego, zaś w użytkowości mieszańców międzyrasowych, na poziomie 9724 kg mleka – Gospodarstwo Hodowlane w Żabnie, reprezentowane przez prelegentkę konferencji Katarzynę Słowik. Gratulujemy osiągniętych wyników i zdobytych wyróżnień!

Zbliżające się wydarzenia