Najlepsi hodowcy w powiecie krotoszyńskim (Wielkopolska)

Na początku maja br. w pięknej sali bankietowej w Świnkowie hodowcy bydła mlecznego zrzeszeni w Rejonowym Kole Hodowców Bydła w Krotoszynie świętowali przyznanie wyróżnień za efekty w produkcji mleka uzyskane w 2016 r. – Krotoszyńskie Koło Hodowców należy do najliczniejszych i najprężniej działających w kraju – pokreślił Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, gratulując jednocześnie hodowcom uzyskanych wyników. – Jestem dumny z hodowców powiatu krotoszyńskiego, których stada plasują się w krajowej czołówce pod względem wydajności mlecznej. Uzyskane wyniki są nie tylko bardzo dobre w skali kraju, ale także świata – powiedział Tadeusz Dymarski, prezes Regionalnego Koła Hodowców Bydła w Krotoszynie. Laureaci rankingu według kilogramów udojonego mleka i wielkości stada w powiecie krotoszyńskim uzyskali w ub.r. średnią roczną wydajność mleczną krów przekraczającą 9,5 tys. kg. Niekwestionowanym liderem w tym powiecie jest Maciej Pohl z Krotoszyna. W jego stadzie, liczącym ok. 106 krów, przeciętna roczna wydajność w ub.r. wyniosła ponad 12,9 tys. litrów mleka (patrz tabela). Natomiast w rankingu najlepszych hodowców w poszczególnych gminach powiatu krotoszyńskiego laureatami zostali:
• w gminie Krotoszyn: Maciej Pohl z Krotoszyna, Łukasz Masłoń z Dzierżanowa, Zenon Szczotka z Ustkowa;
• w gminie Koźmin Wielkopolski: GR Józef Krzekotowski z Mokronosu, GR Sławomir Dolata z Walerianowa, Tomasz Leśniak z Serafinowa;
• w gminie Rozdrażew: Andrzej Poczta z Rozdrażewa, Zdzisław Stanisław Kokot z Nowej Wsi, GR Tomasz Frąckowiak z Rozdrażewa;
• w gminie Kobylin: GR Karol Nowak z Zalesia Wielkiego, GR Sebastian Sulikowski z Zalesia Wielkiego, GR Janusz Budziński z Nepomucenowa;
• w gminie Zduny: GR Alina Kaczała-Szymczak z Konarzewa, Tomasz Stróżyński z Baszkowa, Maria Snela z Baszkowa;
• w mieście Sulmierzyce: GR Adam Krysmarski, Wiesław Ludowicz, Eugeniusz Marcinkowski.
Coroczne podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła w powiecie krotoszyńskim stało się już tradycją. Jest to okazja do przyznania wyróżnień firmom wspierającym działalność krotoszyńskiego koła hodowców była. Za wieloletnią współpracę i wspieranie związków hodowców oraz uzyskiwanie dobrych wyników produkcyjnych puchary otrzymali:
• z rąk prezesa Regionalnego Koła Hodowców Bydła w Krotoszynie Tadeusza Dymarskiego: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Orla oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kuklinów;
• z rąk prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Mleka Przemysława Jagły: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” Stara Obora oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ustków;
• z rąk dyrektora Regionu Oceny Poznań PFHBiPM Mariusza Chrobota: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.
Spotkanie w Świnkowie było doskonałą okazją do przedstawienia hodowcom działalności Centrum Genetycznego, funkcjonującego przy PFHBiPM. Zdaniem prof. Tomasza Strabla – dyrektora wspomnianego Centrum Genetycznego, polska hodowla nie wykorzystuje w pełni możliwości, jakie daje obecnie genetyka. Jako przykład podał plany wykorzystania mikromacierzy stosowanych do genotypowania zwierząt w 2017 r., we Francji jest to 150 tys., w Niemczech 120 tys., a w Polsce jedynie 10 tys. Naukowiec wyjaśnił, że genotypowanie buhajków i jałówek umożliwia wyłonienie najlepszych zwierząt do dalszej hodowli i tylko takie powinny być kojarzone. Dzięki temu wcześnie można eliminować ze stada zwierzęta gorsze genetycznie, a więc mniej ekonomiczne w utrzymaniu. – Praca hodowlana ma na celu zwiększenie rentowności produkcji mleka – podkreślił prof. Tomasz Strabel.

Bez wątpienia spotkanie w gronie profesjonalistów jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, są one możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnych władz samorządowych i firm sponsorujących. rl

MiejsceHodowcaMiejscowośćPrzec.
liczba krów
Wydajność
Mleka
kg
Tłuszczu
%
Białka
%
Do 20 krów
1Zdzisław Stanisław KokotNowa Wieś7,810 5904,253,54
2Tomasz LeśniakSerafinów18,810 5254,003,47
3Bronisław KoncewiczDługołęka14,110 4814,153,38
20,1 do 50 krów
1GR Sebastian SulikowskiZalesie Wielkie41,111 6033,863,25
2Zenon SzczotkaUstków43,211 2033,733,39
3GR Janusz BudzińskiNepomucenów35,811 0803,993,26
50,1 do 150 krów
1GR Maciej PohlKrotoszyn106,412 9113,963,41
2GR Karol NowakZalesie Wielkie55,712 3324,153,45
3Łukasz MasłońDzierżanów104,711 2464,003,41
150,1 do 300 krów
1GR Alina Kaczała-SzymczakKonarzew159,811 8823,663,33
2GR Jacek KalakGorzupia160,79 7103,863,41
3GR Roman PestkaRaciborów157,59 5373,833,45

Zbliżające się wydarzenia