Najlepsi hodowcy w powiecie krotoszyńskim (Wielkopolska)

Na początku maja br. w pięknej sali bankietowej w Świnkowie hodowcy bydła mlecznego zrzeszeni w Rejonowym Kole Hodowców Bydła w Krotoszynie świętowali przyznanie wyróżnień za efekty w produkcji mleka uzyskane w 2016 r. – Krotoszyńskie Koło Hodowców należy do najliczniejszych i najprężniej działających w kraju – pokreślił Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, gratulując jednocześnie hodowcom uzyskanych wyników. – Jestem dumny z hodowców powiatu krotoszyńskiego, których stada plasują się w krajowej czołówce pod względem wydajności mlecznej. Uzyskane wyniki są nie tylko bardzo dobre w skali kraju, ale także świata – powiedział Tadeusz Dymarski, prezes Regionalnego Koła Hodowców Bydła w Krotoszynie. Laureaci rankingu według kilogramów udojonego mleka i wielkości stada w powiecie krotoszyńskim uzyskali w ub.r. średnią roczną wydajność mleczną krów przekraczającą 9,5 tys. kg. Niekwestionowanym liderem w tym powiecie jest Maciej Pohl z Krotoszyna. W jego stadzie, liczącym ok. 106 krów, przeciętna roczna wydajność w ub.r. wyniosła ponad 12,9 tys. litrów mleka (patrz tabela). Natomiast w rankingu najlepszych hodowców w poszczególnych gminach powiatu krotoszyńskiego laureatami zostali:
• w gminie Krotoszyn: Maciej Pohl z Krotoszyna, Łukasz Masłoń z Dzierżanowa, Zenon Szczotka z Ustkowa;
• w gminie Koźmin Wielkopolski: GR Józef Krzekotowski z Mokronosu, GR Sławomir Dolata z Walerianowa, Tomasz Leśniak z Serafinowa;
• w gminie Rozdrażew: Andrzej Poczta z Rozdrażewa, Zdzisław Stanisław Kokot z Nowej Wsi, GR Tomasz Frąckowiak z Rozdrażewa;
• w gminie Kobylin: GR Karol Nowak z Zalesia Wielkiego, GR Sebastian Sulikowski z Zalesia Wielkiego, GR Janusz Budziński z Nepomucenowa;
• w gminie Zduny: GR Alina Kaczała-Szymczak z Konarzewa, Tomasz Stróżyński z Baszkowa, Maria Snela z Baszkowa;
• w mieście Sulmierzyce: GR Adam Krysmarski, Wiesław Ludowicz, Eugeniusz Marcinkowski.
Coroczne podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła w powiecie krotoszyńskim stało się już tradycją. Jest to okazja do przyznania wyróżnień firmom wspierającym działalność krotoszyńskiego koła hodowców była. Za wieloletnią współpracę i wspieranie związków hodowców oraz uzyskiwanie dobrych wyników produkcyjnych puchary otrzymali:
• z rąk prezesa Regionalnego Koła Hodowców Bydła w Krotoszynie Tadeusza Dymarskiego: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Orla oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kuklinów;
• z rąk prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Mleka Przemysława Jagły: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” Stara Obora oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ustków;
• z rąk dyrektora Regionu Oceny Poznań PFHBiPM Mariusza Chrobota: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.
Spotkanie w Świnkowie było doskonałą okazją do przedstawienia hodowcom działalności Centrum Genetycznego, funkcjonującego przy PFHBiPM. Zdaniem prof. Tomasza Strabla – dyrektora wspomnianego Centrum Genetycznego, polska hodowla nie wykorzystuje w pełni możliwości, jakie daje obecnie genetyka. Jako przykład podał plany wykorzystania mikromacierzy stosowanych do genotypowania zwierząt w 2017 r., we Francji jest to 150 tys., w Niemczech 120 tys., a w Polsce jedynie 10 tys. Naukowiec wyjaśnił, że genotypowanie buhajków i jałówek umożliwia wyłonienie najlepszych zwierząt do dalszej hodowli i tylko takie powinny być kojarzone. Dzięki temu wcześnie można eliminować ze stada zwierzęta gorsze genetycznie, a więc mniej ekonomiczne w utrzymaniu. – Praca hodowlana ma na celu zwiększenie rentowności produkcji mleka – podkreślił prof. Tomasz Strabel.

Bez wątpienia spotkanie w gronie profesjonalistów jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, są one możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnych władz samorządowych i firm sponsorujących. rl

Miejsce Hodowca Miejscowość Przec.
liczba krów
Wydajność
Mleka
kg
Tłuszczu
%
Białka
%
Do 20 krów
1 Zdzisław Stanisław Kokot Nowa Wieś 7,8 10 590 4,25 3,54
2 Tomasz Leśniak Serafinów 18,8 10 525 4,00 3,47
3 Bronisław Koncewicz Długołęka 14,1 10 481 4,15 3,38
20,1 do 50 krów
1 GR Sebastian Sulikowski Zalesie Wielkie 41,1 11 603 3,86 3,25
2 Zenon Szczotka Ustków 43,2 11 203 3,73 3,39
3 GR Janusz Budziński Nepomucenów 35,8 11 080 3,99 3,26
50,1 do 150 krów
1 GR Maciej Pohl Krotoszyn 106,4 12 911 3,96 3,41
2 GR Karol Nowak Zalesie Wielkie 55,7 12 332 4,15 3,45
3 Łukasz Masłoń Dzierżanów 104,7 11 246 4,00 3,41
150,1 do 300 krów
1 GR Alina Kaczała-Szymczak Konarzew 159,8 11 882 3,66 3,33
2 GR Jacek Kalak Gorzupia 160,7 9 710 3,86 3,41
3 GR Roman Pestka Raciborów 157,5 9 537 3,83 3,45