Najpiękniejsza Drobka

Tekst: Anna Siekierska

Na fermie w Nadarzynie, należącej do Ośrodka Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Lubianie woj. zachodniopomorskie), rodzina o imieniu Drobka jest dosyć liczna. Historia gałęzi tej rodziny, z której wywodzi się DROBKA PL005251107904, zaczęła się przed dwudziestu laty od Drobki 68. Można ją uznać za założycielkę tej części rodu.

Już babka DROBKI w piątym pokoleniu była wpisana do RWW – rejestru wysokiej wydajności. Krowy z tej gałęzi rodziny były wysokoprodukcyjne, a niektóre również długowieczne. Dobry pokrój do rodziny wprowadziła babka DROBKI, a ugruntowała go jej matka PL005263491459 za sprawą swojego ojca. Równie znakomite okazało się kojarzenie jej z kompletnym buhajem, jakim był Doberman, spokrewniony z włoskim Mtoto i jego najsłynniejszym synem brytyjskim Shottle, w którego żyłach płynęła krew dwóch niezapomnianych kanadyjskich rozpłodników: Prelude i Aerostara. Pod koniec lipca 2012 roku urodziła się DROBKA PL005251107904. Dwa lata później ocieliła się po raz pierwszy, będąc rodzicielką dla buhajka hodowlanego z zabiegu przeniesienia zarodka. DROBKA już w pierwszej laktacji osiągnęła bardzo dobrą ocenę ogólną za pokrój, wyróżniając się ponadprzeciętną wyrostowością i szerokością zadu oraz ważnymi cechami wymienia, jak położenie i więzadło środkowe oraz ustawienie tylnych strzyków. DROBKA jako pierwiastka uzyskała najwyższą ocenę za charakter mleczny, świetnie poruszając się na bardzo dobrych nogach. W sezonie 2015.1 uzyskała kwalifikację do rozdziału Elita, do którego została wpisana w maju tegoż roku. W drugim wycieleniu DROBKA urodziła dwie bliźniacze własne córki, które poddane zostały – tak jak osiem innych samic z tej silnej nadarzyńskiej rodziny – ocenie genomowej. Obie jej córki odziedziczyły bardzo dobre cechy wymienia, osiągając pozytywne wartości hodowlane dla podindeksu wymienia na poziomie dwóch odchyleń standardowych. Do tego trzeba dołączyć również pozytywne oceny genomowe dla płodności i długowieczności. Obie bliźniaczki będą się cielić na przełomie czerwca i lipca br., a ze swoimi genomowymi indeksami selekcyjnymi gPF o wartościach 116 i 120, i taką matką w rodowodzie, powinny od razu znaleźć się w kręgu zainteresowania spółki inseminacyjnej. DROBKA PL005251107904 wycieliła się już trzykrotnie, dając hodowcy kolejną córkę. W trzeciej laktacji jest oficjalną kandydatką na matkę buhajów. DROBKA PL005251107904 na XXVIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, która odbyła się w maju tego roku, nie miała sobie równych – brytyjski sędzia Ken Proctor nie wahał się wcale, wybierając ją spośród krów rasy PHF na superczempiona tej wystawy. Krowa ta jest znakomitym przykładem możliwości połączenia wysokiej produkcji, doskonałego pokroju i innych pożądanych cech, jak odporność na mastitis i długowieczność. Taką krowę jak DROBKA chciałby posiadać w swoim stadzie każdy hodowca. Brytyjski sędzia podkreślał, że DROBKA zwróciła jego uwagę kapitalnym charakterem mlecznym, zachowując przy tym doskonałą siłę mleczności – bardzo głęboki, a co za tym idzie pojemny, tułów i szeroki zad oraz odpowiednią moc w przedniej części ciała. A przy tym DROBKA posiada doskonałe wymię z nadal niezwykle silnym, mimo trwającej trzeciej laktacji, więzadłem środkowym, które utrzymuje to wymię w dobrym położeniu. DROBKA PL005251107904 wyprodukowała w swoim życiu już prawie 40 tysięcy kilogramów mleka. Powiększyła grono polskich krów rasy PHF z budową doskonałą , na którą złożyły się: ocena ogólna – 92 pkt, rama ciała – 93 pkt, nogi i racice – 92 pkt i wymię – 91 pkt.