Nowe odmiany kukurydzy od IGP Polska

Przezorni producenci mleka już na początku zimy planują bazę paszową na przyszły rok, a zwłaszcza analizują dobór odmian kukurydzy w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym. Swoje nowości w tym zakresie przedstawiła firma IGP Polska na początku grudnia ub.r., podczas Zimowego Sympozjum w Śmiłowie k. Piły (woj. wielkopolskie).

TEKST: RYSZARD LESIAKOWSKI; ZDJĘCIA: IGP POLSKA, RYSZARD LESIAKOWSKI

Jako grupa IGP oferujemy rolnikom w całej Europie nowoczesną genetykę. Naszą ofertę prezentowaliśmy w ubiegłym roku m.in. podczas Dni Pola DLG, największej europejskiej imprezy poświęconej uprawie roślin – informował Krzysztof Piłat, kierownik Regionu Polska i Kraje Bałtyckie w firmie IGP Polska sp. z o.o. sp. k. Spółka wywodzi się z niemieckiej I.G. Pflanzenzucht GmbH, w naszym kraju została zarejestrowana w 2014 roku. – W segmencie kukurydzy oferujemy 26 odmian, wśród których jedna posiada certyfikat ekologiczny. Od innych firm hodowlanych odróżnia nas dostęp do 5 różnych programów hodowlanych dla kukurydzy, z których w drodze selekcji tworzymy naszą ofertę (portfolio), dostosowaną do potrzeb rolników. W praktyce oznacza to, że oferujemy odmiany we wszystkich grupach wczesności dojrzewania i typach użytkowych – wyjaśnia przedstawiciel IGP Polska. W 2017 roku firma oferuje 6 nowych odmian kukurydzy, których charakterystykę przedstawiamy w tabeli nr 1. Zestawiono w niej także oferowane przez IGP Polska wyselekcjonowane odmiany kukurydzy przeznaczone na kiszonkę, charakteryzujące się wysoką zawartością energii i optymalnym udziałem frakcji włókna NDF i ADF (w tabeli wyróżnione w rubryce „Uwagi” jako kiszonkowe).

Jakie FAO wybrać?
– Z danych COBORU z lat 2012–2016 wynika, że im późniejsze FAO, tym plon jest większy. Jednak nie zawsze ta reguła się sprawdza, przykładem był 2015 rok, w którym późne odmiany uzyskały relatywnie niskie plony. Aby rozłożyć ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi, warto uprawiać w gospodarstwie trzy odmiany o różnych terminach dojrzewania, np. o FAO 220, 240, 260 – przekonywał Tomasz Świstek, doradca terenowy z firmy IGP Polska. Prof. Zbigniew Podkówka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy podczas swojej prelekcji pt. „Jak interpretować wyniki analiz składu chemicznego kiszonki z kukurydzy” podkreślił, że hodowcy bydła powinni decydować się na odmiany późniejsze. Odmiany wczesne, o niskiej liczbie FAO, nieco gorzej plonują, tym samym z hektara zbiera się mniej suchej masy i mniej energii. Naukowiec podkreślił, że ok. 50% wyników laboratoryjnych prób kiszonek z kukurydzy nie spełnia minimalnych wymagań jakościowych. W opinii prelegenta, dobrej jakości kiszonka z kukurydzy powinna zawierać 30–35% suchej masy, nie więcej niż 45% suchej masy kiszonki neutralnego włókna detergentowego (NDF), i nie więcej niż 25% suchej masy kiszonki kwaśnego włókna detergentowego (ADF). – NDF wpływa na pobranie pasz, a ADF na strawność składników pokarmowych – wyjaśnił prof. Zbigniew Podkówka. Zachęcał jednocześnie do uprawiania nowych odmian mieszańców kukurydzy, ponieważ postęp w hodowli roślin jest bardzo szybki i firmy każdego roku wprowadzają odmiany o coraz bardziej wybitnych cechach kiszonkowych.

Białko z własnego pola
Dla hodowców bydła, którzy chcieliby poprawić bilans białka, firma IGP Polska oferuje nową odmianę łubinu wąskolistnego o nazwie Lila Baer. – Jest to łubin pastewny, słodki, niebieski, bardzo odporny na wyleganie, o dobrej zdrowotności. Ziarno charakteryzuje się wysoką zawartością białka, zawiera mało substancji antyżywieniowych. Odmiana ta w badaniach rejestrowych COBORU w 2015 roku uzyskała bardzo dobre plony – informował Krzysztof Piłat. Wspomniał także o trzech nowych odmianach soi – Pollux, Meridian PZO, Melanie – wprowadzanych na rynek przez IGP Polska.

Zaproszony na seminarium dr Peter Franck z Hodowli Roślin PZO w Oberlimpurg (Niemcy) omówił kontynentalną odmianę pszenicy ozimej o nazwie Pilgrim PZO, jako alternatywę do uprawy żyta. Jest to odmiana oścista, może być uprawiana na glebach lekkich, mozaikowatych z okresowym niedoborem wody. Charakteryzuje się wysoką tolerancją na upały, wysoką mrozoodpornością, odpornością na wirusy odglebowe (SBWMV, SBCMV, WSSMV) i bardzo dobrą odpornością na wyleganie.

Bez wątpienia najważniejszym zadaniem dla hodowców bydła przed ruszeniem wegetacji jest dobre zaplanowanie bazy paszowej. Podjęte decyzje w znacznym stopniu zaważą o zasobności w pasze objętościowe.

Tabela 1. Wybór odmian kukurydzy wyhodowanych przez IGP Polska z uwzględnieniem nowości na 2017 r. i wybitnych cech kiszonkowych
Źródło: dane hodowcy; wysokość roślin: + średnie, ++ wysokie, +++ olbrzymie; wigor wiosenny: + słaby, ++ dobry, +++ b. dobry; SC: odmiana mieszańcowa dwuliniowa; TC: odmiana mieszańcowa trójliniowa

Mamy 5 programów hodowlanych dla kukurydzy, z których w drodze selekcji tworzymy naszą ofertę – informował Krzysztof Piłat
W próbkach kiszonek oddawanych do analiz laboratoryjnych warto określić zawartość skrobi oraz poziom frakcji włókna, tj. NDF i ADF – zalecał prof. Zbigniew Podkówka
Aby rozłożyć ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi, warto uprawiać w gospodarstwie trzy odmiany o różnej wczesności dojrzewania – przekonywał Tomasz Świstek