Oczekujemy dopłat do nasion kukurydzy

6 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Czołowie, gm. Koło, odbyło się zebranie Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Kole. W zebraniu udział wzięli również: poseł RP Leszek Galemba; Szymon Simiński, radny i przedstawiciel komitetu protestacyjnego przeciw otwieraniu odkrywek węgla brunatnego na terenie powiatu kolskiego; Roman Małecki, inspektor nadzoru w PFHBiPM RO Poznań; oraz licznie przybyli hodowcy i przedstawiciele firm obsługujących rolników.

Tekst: Roman Małecki

Zebranie rozpoczął prezes Koła Paweł Kaźmierczak, który podsumował rok jego działalności i nakreślił zakres działań na rok przyszły. Stwierdził, że niestabilność cen mleka przyczynia się do rezygnacji z jego produkcji, a żaden rząd od czasu transformacji ustrojowej nie zrobił nic, aby poprawić sytuację małych i średnich gospodarstw. W dyskusji głos zabrał m.in. Jarosław Kowalewski, który zwrócił uwagę na paradoksy, jakimi są dopłaty do kwalifikowanych, bardzo dobrych nasion, np. pszenicy (wprawdzie bardzo niewielkie), a jednocześnie brak dopłat do nasion kukurydzy, której gospodarstwa hodowlane sieją bardzo dużo. W powyższych kwestiach wypowiedział się poseł Leszek Galemba, który zobowiązał się również do przekazania ich do Sejmowej Komisji Rolnictwa. Wiele czasu poświęcono dyskusji o planach otwarcia kopalni węgla brunatnego oraz związanym z nim odwodnieniem terenów – zasoby wody w glebie już teraz są niewystarczające. Następnie Roman Małecki przedstawił prezentację dla hodowców krów pod tytułem „Sygnały krów”, w ramach której omówił m.in. kwestie interpretacji zachowań tych zwierząt, warunków środowiskowych, żywienia, światła czy wymiany powietrza. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

Zbliżające się wydarzenia