Odszedł wielki człowiek

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci prof. dr. hab. Henryka Jasiorowskiego. Profesor zmarł 16 sierpnia 2017 roku.

Prof. dr hab. Henryk Jasiorowski urodził się 7 czerwca 1926 r. w Grójcu. W 1951 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym SGGW z dyplomem magistra inżyniera nauk rolniczych w specjalizacji zootechnicznej. W latach 1952–1956 odbył studia doktoranckie w zakresie produkcji zwierzęcej, których zwieńczeniem było uzyskanie stopnia doktora. W 1961 r. uzyskał stopnień doktora habilitowanego, a w 1978 r. został mianowany na profesora zwyczajnego. Kilka wyższych uczelni uhonorowało go tytułem doktor honoris causa, były to: Uniwersytet Hohenheim w Niemczech (1977), Akademia Rolnicza w Lublinie (1990), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (1996), Akademia Rolnicza we Wrocławiu (2002).

Henryk Jasiorowski jest autorem ponad 500 publikacji. Głównym twórcą „Programu rozwoju hodowli bydła mięsnego w Polsce”, przyjętego do realizacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 1995 r., a także pomysłodawcą i krajowym koordynatorem realizowanego w latach 1997–1998 projektu FAO „Pomoc w przygotowaniu planów restrukturyzacji produkcji zwierzęcej”.

W minionym roku obchodziliśmy 70-lecie pracy zawodowej Profesora Jasiorowskiego. Tyle lat w branży hodowlanej spędził Profesor – co uczciliśmy 23 czerwca 2016 roku podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Profesora, składamy kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym – Prezydium, Zarząd i pracownicy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl