OSM w Czarnkowie świętuje jubileusz 80-lecia

Mleczarnia z kilkudziesięcioletnią tradycją jest niewątpliwie chlubą. To jednocześnie zobowiązuje ją do kontynuowania działalności dla przyszłych pokoleń. Dzięki takiemu rozumieniu tradycji dostawcy mleka, pracownicy oraz zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie mogli świętować, w końcu lutego br. w Lubaszu, 80. urodziny swojej mleczarni.

Tekst i zdjęcia: Ryszard Lesiakowski

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wzajemnie się przeplatają, bez przeszłości nie ma teraźniejszości i trudno sobie wyobrazić przyszłość – powiedział Helmut Doliwa, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie, otwierając uroczystość 80. urodzin mleczarni, którą zarządza od 1990 roku, a pracuje w niej od 1983 r. Wypełniona po brzegi sala bankietowa w restauracji Meteor w Lubaszu gościła przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, rady nadzorczej czarnkowskiej spółdzielni, jej dostawców mleka oraz zasłużonych pracowników OSM Czarnków. Przywiązanie do tradycji znalazło wyraz w zaproszeniu na uroczystość m.in. byłych przewodniczących rad nadzorczych, tj. Romana Popielskiego i Stanisława Szkodę. Nie zapomniano także o działaczach rad nadzorczych z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. – Jestem o 4 lata starsza niż nasza mleczarnia, bardzo dziękuję za zaproszenie – powiedziała Aurela Jagła. Wzruszenia nie ukrywał także obecny na uroczystości Paweł Dymek.

Bogate tradycje spółdzielczości
– Nasza mleczarnia to 3 wieki, powstała jako pierwsza Polska Spółdzielnia w powiecie czarnkowskim w 1874 roku, od tego czasu datuje się tradycja spółdzielczości w naszym regionie – powiedziała Zofia Just, pełniąca funkcję wiceprezesa OSM w Czarnkowie od 1990 roku, a w mleczarni tej pracująca od 1981 roku. Do zalet spółdzielczości nawiązał w swoim wystąpieniu Przemysław Jagła, przewodniczący Rady Nadzorczej w OSM Czarnków. W jego opinii, spółdzielcza forma prowadzenia działalności jest najbardziej korzystna dla rolników, jako dostawców mleka. Tylko w spółdzielniach producenci mleka mają realny wpływ na losy swojej mleczarni. Spółdzielnie mleczarskie zostały powołane, aby realizować cele gospodarcze wytyczone przez jej członków. Przewodniczący podkreślił, że spółdzielnie, przeciwnie do firm prywatnych, nie powinny kierować się jedynie maksymalnym zyskiem. – Chwilowe korzyści wynikające z sytuacji rynkowej są bardzo ryzykowne dla uzyskania stabilnych przychodów w dłuższej perspektywie prowadzenia gospodarstw rolnych – powiedział Przemysław Jagła. Do aktualnej sytuacji na rynku mleka nawiązał, obecny na obchodach 80-lecia OSM Czarnków, Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny. W jego opinii, aby uniknąć powrotu kryzysu sprzed 1,5 roku, konieczne jest spełnienie trzech warunków:
• Komisja Europejska powinna tak zagospodarować zapasy mleka w proszku (ok. 483 tys. ton) i masła (ok. 300 tys. ton), aby nie trafiły one na rynek UE;
• import produktów mleczarskich do Polski powinien być monitorowany, aby zapobiec sprowadzaniu wyrobów po cenach dumpingowych;
• ograniczenie wykorzystywania przez sieci handlowe siły negocjacyjnej w obrocie produktami mleczarskimi.
W opinii Waldemara Brosia, sprawiedliwy podział tzw. wartości dodanej powinna uregulować ustawa o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która wejdzie w życie 12 lipca br. Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich swoje wystąpienie zakończył życzeniami skierowanymi do rolników, pracowników i zarządu OSM Czarnków, na ręce którego wręczył okolicznościowy kryształowy puchar.

Pokrętne losy nowoczesnej mleczarni
Na przestrzeni dziesięcioleci mleczarnia w Czarnkowie przechodziła dość pokrętne losy. W drugiej połowie lat 30. ubiegłego wieku funkcjonowała jako niewielki zakład. W 1945 roku reaktywowano działalność Mleczarni Spółdzielczej, którą następnie upaństwowiono. Funkcjonowała wówczas pod nazwą: Państwowe Przetwórstwo Mleka. Na początku lat 70. po raz kolejny zmieniła nazwę na: Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie, i podlegała pod Wojewódzki Związek Spółdzielni w Poznaniu. – Pod obecną nazwą, tj. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie, nasza mleczarnia funkcjonuje od 1980 roku – informowała Zofia Just. Wspomina, że najtrudniejszy okres w historii tego zakładu związany był z przemianami społeczno-politycznymi w Polsce, co wiązało się z przechodzeniem z tzw. gospodarki planowej do rynkowej. Od tego czasu mleczarnia kieruje się trzema maksymami: wysoka jakość surowca, produkcja na rynek i zadowolenie konsumentów. – Te maksymy są dzisiaj nadal aktualne – podkreśliła pani wiceprezes. Z pewnością wdrożenie w życie powyższych zasad umożliwiło mleczarni w Czarnkowie bardzo intensywny rozwój. W 1999 roku został przejęty zakład w Chodzieży, w którym na przełomie lat 2004/2005 wybudowano nową proszkownię mleka, a w roku 2012 wzniesiono biogazownię. Obecnie oba zakłady, tj. w Czarnkowie i Chodzieży, wyposażone są w nowoczesny sprzęt, skupują łącznie ok. 66 mln l mleka.

Produkty prozdrowotne
Dzisiaj OSM w Czarnkowie oferuje szeroką gamę tzw. galanterii mleczarskiej, a w tym m.in. desery, napoje fermentowane, jogurty, twarogi, mleko spożywcze oraz masło. – Nasze produkty nie zawierają dodatków chemicznych, są to wyroby naturalne o właściwościach prozdrowotnych – informowała pani wiceprezes. Czarnkowska mleczarnia jest laureatem wielu konkursów i wyróżnień. W 2014 roku dołączyła do sieci „Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska”, natomiast Wielkopolski Ser Smażony posiada „Chronione Oznaczenie Geograficzne”. – Nasze produkty cieszą się uznaniem nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy. W Niemczech i Holandii funkcjonuje polska sieć sklepów, w których są produkty z naszym logo – informował z dumą Przemysław Jagła.

Jubileusz 80-lecia czarnkowskiej spółdzielni mleczarskiej był doskonałą okazją do wyróżnienia długoletnich pracowników, ze stażem 25-, 30- i 35-letnim. Wiele gratulacji od pracowników, dostawców i zaproszonych gości otrzymał zarząd OSM w Czarnkowie, tj. Helmut Doliwa i Zofia Just. Oficjalną uroczystość uświetnił bankiet połączony ze wspólną zabawą.

W opinii Przemysława Jagły, spółdzielcza forma prowadzenia działalności gospodarczej zapewnia rolnikom wpływ na decyzje podejmowane w mleczarni
Bez przeszłości nie ma teraźniejszości i trudno sobie wyobrazić przyszłość – powiedział Helmut Doliwa, otwierając jubileuszowe obchody. Burzliwe losy czarnkowskiej mleczarni przypomniała Zofia Just
Do restauracji w Lubaszu na obchody 80. urodzin OSM Czarnków licznie przybyli dostawcy mleka, zasłużeni pracownicy oraz zaproszeni goście

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl