Pierwsze sukcesy Centrum Genetycznego

tekst: Dr Tomasz Krychowski, PFHBiPM

Grupa pracowników, którą kieruje profesor Tomasz Strabel, nie czekając na przekazanie jej oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego, już w tym roku odniosła pierwszy sukces na skalę europejską. Projekt „CGen inbred”, którego celem jest monitoring i ograniczenie tempa przyrostu inbredu w populacji krów rasy holsztyńsko‑fryzyjskiej, został zaakceptowany jednomyślnie przez zarząd Eurogenomics – spółdzielni, która jest właścicielem największej światowej bazy genotypów buhajów HF (ponad 30 000 szt.).

Genomika Polska, która jest członkiem tej spółdzielni, obok organizacji hodowlanych z Holandii, Danii, Szwecji, Finlandii, Hiszpanii i Francji poparła ten projekt badawczy podczas ostatniego konsorcjum, które odbyło się 7 listopada 2016 roku.

W ramach projektu „CGen inbred” Centrum Genetyczne będzie realizowało prace badawcze, które umożliwią poprawę jakości rodowodu polskich krów rasy HF, a także jak najdokładniejsze oszacowanie tradycyjnego i genomowego inbredu oraz kontrolowanie zmian w czasie.

Hodowcy bydła mlecznego wiedzą doskonale, jak wielkie znaczenie w hodowli ma utrzymanie inbredu na jak najniższym poziomie, co nie jest takie proste w związku z szerokim użytkowaniem najlepszych buhajów.
W celu realizacji tego projektu Centrum Genetyczne otrzyma całą bazę genotypów buhajów europejskich, będącą własnością Eurogenomics.

Centrum Genetyczne PFHBiPM z siedzibą w Poznaniu zaczęło działać w kwietniu tego roku. Jego głównym celem jest optymalizacja oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego użytkowanego w Polsce po jej przekazaniu przez Instytut Zootechniki, o co PFHBiPM wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polskim hodowcom chodzi o jak najszybsze przekazanie tej wyceny w ich ręce, jak to jest już od kilku lat zrealizowane w większości krajów UE i Ameryki Północnej.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl