Plusy i minusy przedłużonej laktacji u bydła mlecznego

Szczyt mleczności krowa osiąga około 3-6 tygodni po porodzie, po czym następuje stopniowy spadek wydajności. Okres laktacji wynoszący 305 dni jest standardem. Mimo to, ponieważ popyt na mleko i inne produkty mleczne stale rośnie, wielu rolników szuka sposobów na zwiększenie produkcji i rentowności. Jedną ze strategii, która w ostatnich latach zyskuje na popularności, jest przedłużanie laktacji, co ma swoje plusy i minusy.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Jedną z głównych korzyści przedłużonej laktacji jest to, że może ona prowadzić do zwiększenia zysków gospodarstwa, ponieważ wiąże się z niższym nakładem paszy i mniejszą liczbą zabiegów weterynaryjnych. Badania wykazały, że krowy utrzymywane w laktacji przez dłuższy czas mogą dawać więcej mleka niż te, które są wcześnie zasuszone. Jedno z badań wykazało, że krowy, które utrzymywały laktację przez 12 miesięcy, dawały średnio 5500 kg mleka rocznie, podczas gdy krowy zasuszone po 9 miesiącach produkowały średnio 4000 kg mleka rocznie.

Okres laktacji można wydłużyć na różne sposoby, ale niektórzy europejscy rolnicy przedłużają laktację, opóźniając inseminację po wycieleniu. Hodowcy wybierają określone krowy na dłuższy okres oczekiwania na inseminację na podstawie produkcji mleka, liczby porodów lub stanu ciała. Powodzenie takiego działania zależy od kilku czynników, które można wspomóc leczeniem hormonalnym, genetyką lub różnymi technikami zarządzania. Jednak jeżeli właściciele stad wydłużą laktację dla wszystkich swoich krów, można spodziewać się spadku ogólnej produkcji mleka, a wieloródki, które mają wydłużoną laktację, mogą opłacić to niską produkcję mleka. Z kolei krowy pierwiastki bardzo dobrze znoszą przedłużoną.

Kolejną zaletą przedłużonej laktacji jest to, że może ona poprawić zdrowie i dobrostan krów mlecznych. Kiedy krowy są wcześnie zasuszone i przy dużej produkcji mleka, istnieje ryzyko wystąpienia u nich problemów zdrowotnych, takich jak zapalenie sutka i kulawizny. Opóźniona inseminacja zmniejsza ryzyko choroby, ponieważ krowy są zasuszone w późniejszym okresie laktacji, kiedy produkcja mleka jest zmniejszona. Krowy, które rodzą co roku, mają również roczne okresy wysokiego ryzyka chorób. Utrzymując je w okresie laktacji przez dłuższy czas, rolnicy mogą zmniejszyć ryzyko niektórych problemów zdrowotnych i poprawić ogólny stan zdrowia swojego stada.

Istnieje jednak pewne ryzyko związane z przedłużoną laktacją, takie jak potencjalne zaburzenia metaboliczne (tj. ketoza i stłuszczenie wątroby). Badania wykazały, że krowy utrzymywane w laktacji przez dłuższy czas mają większe trudności z zajściem w ciążę, co może negatywnie wpłynąć na ogólną produktywność stada.

Analiza ekonomiczna wykazała, że ​​krowy o przedłużonej laktacji mają niższe roczne koszty paszy i inseminacji oraz mniej zabiegów weterynaryjnych, ale także niższe roczne przychody z tytułu produkcji mleka.

Reasumując, do zalet przedłużonej laktacji należą:

  • Krowy mogą dawać więcej mleka w ciągu 1 laktacji.
  • Przedłużona laktacja może zmniejszyć liczbę ciąż na krowę, zmniejszając ryzyko problemów zdrowotnych związanych z porodem, takich jak infekcje macicy i ketoza.
  • Rolnicy mogą obniżyć koszty związane z częstymi ciążami i odchowem cieląt oraz koszty paszy.
  • Kiedy hodowla jest opóźniona, często poprawia się wydajność reprodukcyjna krów.

Wady przedłużonej laktacji obejmują:

  • Przedłużająca się laktacja może zmniejszać produkcję mleka w skali roku.
  • Szczególnie w przypadku krów wieloródek o bardzo długiej laktacji istnieje zwiększone ryzyko tuczu pod koniec laktacji i związanych z tym zaburzeń metabolicznych w okresie około następnego wycielenia.
  • Wydłużenie okresu laktacji może wymagać częstszego monitoringu krów, co może zwiększyć koszty pracy rolników.
  • Przedłużona laktacja może przyczynić się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych.

Nadchodzące wydarzenia