Prawidłowe zarządzanie siarą

Zarządzanie siarą jest istotną częścią dobrej hodowli cieląt i zapewnia jałówkom zdrowe i produktywne życie.

Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Osiągając odpowiednie cele dotyczące wzrostu, jałówki mają większe szanse na ocielenie się w wieku 24 miesięcy, co wiąże się z wyższą rentownością i długowiecznością. Zainicjowanie solidnej polityki dotyczącej siary jest zatem pierwszym krokiem w zapewnieniu im długiego i produktywnego życia, co skutkuje najwyższą wydajnością stada.

W przeszłości rolnicy polegali na kolorze siary do oceny jej jakości i zakładali, że cielę karmiące matkę przyjmie odpowiednią jakość. Nie jest też dokładnym pomiarem spożycia ani jakości siary. Aby cielęta otrzymywały odpowiednią ilość siary dla optymalnego wzrostu i zdrowia, ważne jest, aby wszystkie gospodarstwa miały wdrożoną politykę zarządzania.

Zdolność cieląt do wchłaniania przeciwciał z siary szybko spada po urodzeniu. Chociaż zalecenia przewidują dostarczenie siary w ciągu 6 godzin, zdolność wchłaniania przeciwciał spadnie już po 120 minutach. Powinna być ona podawana w temperaturze 38°C, co można zrobić ogrzewając ją w kąpieli o temperaturze 50°C, aż siara osiągnie 40-42°C. Ważne jest, aby jej nie przegrzać, ponieważ spowoduje to denaturację przeciwciał.

Skażenie bakteryjne obniża jakość siary, a także naraża cielęta na ryzyko choroby. Liczba bakterii w ciepłej siarze może podwajać się co 20 minut. To kolejny powód, dla którego powinna być szybko podana i przechowywana w chłodnym miejscu, jeśli nie jest natychmiast dostarczona cielęciu. Siara powinna być zawsze traktowana tak higienicznie, jak to tylko możliwe.

Chociaż jakość siary można zmierzyć w domu, określenie sukcesu zarządzania siarą można przeprowadzić poprzez pobieranie próbek krwi w celu pomiaru biernego transferu przeciwciał. Można to załatwić za pośrednictwem weterynarza. Będzie on również w stanie udzielić porady dotyczącej postępowania, jeśli wyniki wykażą, że cielęta nie otrzymują odpowiedniej siary.

Przydatne jest kierowanie się trzema wyznacznikami przedstawionymi poniżej:

• Jakość – Nowonarodzonym cielętom należy podawać wyłącznie siarę zawierającą minimum 50 g/l immunoglobulin. Istnieją dowody na to, że szczepienia przeprowadzane w okresie zasuszenia mogą również poprawić stężenie immunoglobulin.

• Ilość – cielęta powinny otrzymać 3 litry lub 10% swojej masy ciała (w zależności od tego, która wartość jest wyższa), co może skutkować zaleceniem 4 litrów dla niektórych zwierząt rasy holsztyńsko – fryzyjskiej. Jeśli ilość jest duża, siarę można podzielić na dwie części, a następnie w ciągu 12 godzin od urodzenia podać jej partię o podobnej wielkości.

• Szybkość – Po wycieleniu jakość spada zarówno w wymionach, jak i poza nimi. Konieczne jest jak najszybsze pobranie siary od krów, a następnie bardzo szybkie podanie jej cielętom.

Nadchodzące wydarzenia