Ranking i wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów

Z początkiem września 2017 r. Centrum Genetyczne PFHBiPM uruchomiło nową usługę, mającą na celu przystępną i intuicyjną prezentację wyników oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Stworzony serwis WWW zawiera zarówno wyniki oceny krajowej, jak i międzynarodowej.

Tekst: dr inż. Sebastian Mucha, CGen PFHBiPM

Ciekawostką jest również wyświetlanie w karcie buhaja jego pozycji w rankingach bazujących na indeksach krajów będących członkami Spółdzielni EuroGenomics. Podstawowym kryterium, które przyświecało twórcom serwisu, jest łatwość i szybkość wyszukiwania buhajów.


Serwis pozwala na wyszukiwanie zwierząt po numerze lub nazwie. Ważnym ułatwieniem jest możliwość wyszukiwania po cząstkowych numerach lub nazwach. Przykładowo buhaja Cyrano o numerze DE0666847135 można odnaleźć, wpisując w wyszukiwarkę jego pełny numer wraz z kodem kraju lub stosując jedynie część jego numeru, np. 666847135. Wyszukiwarka automatycznie rozpoznaje, czy wprowadzone zapytanie dotyczy numeru, czy nazwy buhaja. Dzięki temu udało się uprościć obsługę wyszukiwarki, gdyż wymagane jest wypełnienie jedynie jednego pola.

W przypadku gdy nie pamiętamy numeru lub nazwy buhaja, możemy go odnaleźć przy pomocy zaawansowanej wyszukiwarki, po numerze ojca (wówczas zobaczymy listę potomstwa po danym ojcu) i zakresie dat urodzenia (tworzy listę osobników urodzonych w danym okresie czasu) oraz kraju pochodzenia.

Ranking buhajów umożliwia łatwe sortowanie zwierząt pod względem cech, które są istotne z punktu widzenia hodowcy. Przykładowo, używając odpowiednich filtrów, można przygotować ranking zawierający zwierzęta wybrane według wartości podindeksu nóg i racic, których wartość indeksu PF jest nie mniejsza niż 140 punktów. Dzięki temu wśród topowych buhajów możemy wyszukać te, które są najlepsze pod względem cech pokroju. Aktualnie w rankingu może być jednocześnie wyświetlanych 10 tysięcy buhajów. Lista cech, według których można zbudować własny ranking, zawiera indeks PF oraz wszystkie podindeksy wraz z ich głównymi składowymi.

Oprócz możliwości wyboru cechy, według której sortowane są buhaje, istnieje również możliwość filtrowania buhajów według odmiany (HO lub RW), typu oceny (konwencjonalna lub genomowa) oraz rodzaju oceny (polska lub międzynarodowa).

 

Po odnalezieniu interesującego nas buhaja można przystąpić do przeglądania szczegółowych wyników oceny. Karta buhaja zawiera „klikalny” rodowód, który umożliwia szybkie dotarcie do informacji o przodkach danego buhaja. W celu wyróżnienia wybitnych osobników buhaje znajdujące się w elitarnej grupie (o najwyższej wartości indeksu PF) zostały oznaczone symbolem gwiazdki (*) dla najlepszego 1% oraz symbolem podwójnej gwiazdki (**) dla najlepszych 5% aktywnych buhajów (buhaje w wieku do pięciu lat oraz starsze, których nasienie zostało użyte na przestrzeni ostatnich pięciu lat). Wyniki oceny zostały pogrupowane w zakładki według przynależności cech do odpowiednich podindeksów. Po rozwinięciu każdej zakładki otrzymujemy dostęp do informacji o typie oceny (MACE – konwencjonalna międzynarodowa, GMACE – genomowa międzynarodowa, EBV – konwencjonalna krajowa, GEBV – genomowa krajowa); wartości hodowlanej, wraz z graficzną reprezentacją pozycji buhaja na tle populacji (wykres, na którym czerwonym kolorem oznaczona jest średnia populacji, a niebieskim paskiem – wartość buhaja, która jest poniżej lub powyżej średniej); oraz o dokładności oceny, przedstawionej przy pomocy trzech kolorów (tylko czerwony – niska dokładność, czerwony i żółty – umiarkowana dokładność, czerwony, żółty i zielony – wysoka dokładność).

W karcie buhaja warto również zwrócić uwagę na zakładkę „Ranking międzynarodowy”. Prezentowane są tam wyniki oceny wartości hodowlanej w krajach będących członkami Spółdzielni EuroGenomics. Międzynarodowy ranking zawiera pozycję w rankingach oraz wartość hodowlaną, wyrażoną na skali holenderskiej (gNVI), francuskiej (gISU), nordyckiej (gNTM) i hiszpańskiej (gICO). Takiej ocenie podlegają buhaje, których genotypy są wymieniane pomiędzy krajami członkowskimi Spółdzielni EuroGenomics. W tej grupie należy szukać najcenniejszych młodych buhajów z oceną genomową.

Oprócz wyników oceny wartości hodowlanej karta buhaja zawiera również zakładkę „Inbred”. W tym miejscu można zapoznać się ze współczynnikiem inbredu buhaja, poznać kompletność jego rodowodu (0–100%) oraz oczekiwany inbred potomstwa. Ostatni parametr może być szczególnie pomocny w celu unikania nadmiernego wykorzystywania buhajów, których potomstwo będzie wysoce zinbredowane. Warto dodać, że Centrum Genetyczne wykonuje i publikuje obliczenia inbredu co tydzień, aby uwzględniać wszystkie nowo zarejestrowane zwierzęta.
Ostatnim elementem uwzględnionym w karcie buhaja jest zakładka „Potomstwo”, która zawiera listę osobników urodzonych po danym buhaju. Taką listę można dowolnie filtrować po dacie urodzenia potomstwa, nazwie i zakresie wartości indeksu PF. Dzięki temu można zobaczyć na przykład, jaką wartość PF miał najlepszy potomek danego buhaja.

Oprócz prezentacji rankingu najlepszych zwierząt witryna przygotowana przez Centrum Genetyczne
(www.cgen.pl/indeksy/ocena) umożliwia również wybór poszczególnych zwierząt i zestawienie wyników oceny w porównywarce. To narzędzie pozwala na szybkie i czytelne porównanie wybranej stawki buhajów pod względem interesujących nas cech. Porównywarka prezentuje również, dla każdej cechy, średnią wartość wszystkich buhajów znajdujących się w porównaniu. Te parametry widoczne są w ostatniej kolumnie, zaraz za kolumnami prezentującymi wyniki oceny wybranych buhajów. Dzięki temu łatwo można rozpoznać zwierzęta wyróżniające się w wybranej kategorii cech (np. produkcja czy płodność). Buhaje można dodawać do porównania bezpośrednio z rankingu – przez zaznaczenie wybranych pozycji, lub z karty buhaja – przy pomocy przycisku „Dodaj do porównania”, oznaczonego symbolem plusa (+). Istnieje również możliwość modyfikacji listy porównywanych buhajów przy pomocy przycisku „Zarządzaj”. Dzięki temu w łatwy sposób można usunąć lub dodać buhaje do porównania.

Przygotowany przez CGen serwis WWW został również zoptymalizowany pod kątem wyświetlania na ekranach tabletów oraz telefonów komórkowych. Dzięki temu strona zachowuje bardzo dobrą czytelność na urządzeniach mobilnych, zatem każdy hodowca czy inseminator może mieć ranking „w kieszeni”. Zachęcamy do korzystania z przygotowanego serwisu, który jest dostępny pod adresem www.cgen.pl/indeksy/ocena.