Te same krowy na podium w rankingu najlepszych według PF

Tekst: Anna Siekierska

W sezonie oceny 2016.3 ranking krów z najwyższym indeksem PF, który prezentujemy, nie został nazwany TOP 100, gdyż rozszerzono go do 141 pozycji. Aż 60 krów uzyskało oszacowanie indeksu PF z wartością 122. W zaistniałej sytuacji zdecydowaliśmy o opublikowaniu nieco dłuższej listy.

Krowy zamieszczone w naszym zestawieniu różnią się od siebie indeksem PF o 10 jednostek, od najwyższej wartości, wynoszącej 132, do wartości 122. Wszystkie są odmiany czarno-białej HO. Najwyżej oceniona krowa odmiany RW otrzymała indeks PF=121. W poprzednim numerze, omawiając ranking TOP 100 genomowo ocenionych jałowic, wskazaliśmy na najważniejszą przyczynę znacznego spadku bezwzględnej wartości indeksu gPF. Okazuje się, że połączenie bazy referencyjnej z uwzględnieniem ponad dwudziestu pięciu tysięcy buhajów EuroGenomics oraz kilka zmian w metodyce szacowania wartości hodowlanych zastosowanych po raz pierwszy przez Instytut Zootechniki, odbiło się także na oszacowaniach indeksu PF w oparciu o wartości fenotypowe dla krów rasy polskiej holsztyńsko‑fryzyjskiej. Warto zwrócić uwagę, że pomimo niższych wartości indeksu PF te same trzy krowy, i to dokładnie w takiej samej kolejności jak w poprzednim sezonie 2016.2, znajdują się na pierwszych trzech pozycjach prezentowanego rankingu. Na dalszych pozycjach zaszły zmiany – awanse lub obniżenie pozycji, bo jest sprawą naturalną, że w wycenie następują przetasowania z sezonu na sezon.

Podobnie zresztą zaistniały zmiany, gdy chodzi o pochodzenie krów po ojcu. W obecnym rankingu najliczniej występują córki buhaja AltaRazor, które wyróżniają się wysokimi – ponad dwa i pół odchylenia standardowego – oszacowaniami dla podindeksu długowieczności. Buhaj Gillespy, który w poprzednim sezonie przodował pod względem liczby córek w zestawieniu, przesunął się na drugą pozycję. Do buhajów, które są ojcami dużej liczby krów najlepiej ocenionych według indeksu PF w sezonie 2016.3, zaliczają się też BG E.T. i Massey oraz AltaIota, Sudan i Manifold. Trzy krowy w rankingu mają polskich ojców: dwie pochodzą po Hobbicie, a jedna po Syrionie.
Nadal w zestawieniu najczęściej są wymieniane krowy będące własnością Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach Sp. z o.o. oraz Pana Sławomira Kalinowskiego z Gospodarstwa Rolnego w Nacpolsku. Największa liczba krów prezentowanego rankingu z najlepszym w sezonie 2016.3 indeksem PF pochodzi z województw: wielkopolskiego (46 sztuk), kujawsko-pomorskiego (30 sztuk), mazowieckiego (15 sztuk) oraz podlaskiego (14 sztuk), i produkuje w nich (dane w nawiasach).

W naszym zestawieniu zdecydowanie dominują krowy urodzone w 2013 roku – 67 sztuk. Najstarszą i jedyną w rankingu krową urodzoną 7 lat temu, w 2010 roku, jest SEBA PL00530674085-8 (Hayden x Mattison), która znajduje się na 26. pozycji z PF=124. SEBA, będąca własnością GR „Komorowo” Sp. z o.o., jest matką buhajów, wpisaną do rozdziału Elita, wycieloną po raz czwarty. W swoim życiu wyprodukowała już blisko 88 tys. kg mleka, w maksymalnej 305-dniowej III laktacji, dając ponad 20 tys. kg mleka.


LISTA NAJLEPSZYCH KRÓW
RASY POLSKIEJ HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKIEJ
USZEREGOWANYCH WEDŁUG INDEKSU PF
– OCENIONYCH W SEZONIE 2016.3

 

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl