SEZON WYSTAW HODOWLANYCH ZAKOŃCZONY

Kociewska Wystawa Bydła Mlecznego w Bolesławowie tradycyjnie kończy sezon wystaw hodowlanych bydła mlecznego w kraju. Tegoroczna, już XXII, odbyła się 24 września 2017 r. i połączona była z Targami Rolno-Ekologicznymi oraz dożynkami samorządowymi. Jak zwykle cała kadra Zespołu Szkół Rolniczych CKP stanęła na wysokości zadania i wszystko przygotowane było perfekcyjnie.

Tekst: Tomasz Soukup, PZHBM w Gdańsku; zdjęcia: Ewelina Wolska, PFHBiPM

Sędzią głównym wystawy był Norbert Nasiłowski, młody hodowca z Sokołowa Podlaskiego. Do wyceny stanęło 18 zwierząt z terenu Kociewia w 5 grupach. Przyznano 5 czempionów.
W grupie jałowic 15–16 miesięcy czempionem została jałowica Gracja z hodowli Danuty i Antoniego Adahs ze Starych Polaszek. W grupie jałowic 17-miesięcznych czempionem została Łata z hodowli Janusza Armatowskiego z Postołowa. Z kolei w grupie jałowic 18–20 miesięcy tytuł czempiona przypadł sztuce o imieniu Muzia 519 z hodowli Barbary Hawrylicz z Mątowskich Pastwisk.
Wśród krów pierwiastek czempionem została Dunka 3 z hodowli Józefa Dery z Kobyla. Kategorię krów w II laktacji i starszych wygrała krowa z hodowli Andrzeja Stefańskiego z Sołtysek. Walka o tytuł superczempiona wystawy była zacięta i toczyła się między Muzią 519 a Agatą 22. Ostatecznie, werdyktem sędziego, wybór padł na czerwoną odmianę PHF – Agatę 22.

Jak zwykle duże emocje towarzyszyły walce o tytuł miniczempiona wśród młodych hodowców. W rywalizacji zwyciężyła jałóweczka Gaja, prezentowana przez Ksawerego Derę z Kobyla.
Miłą niespodziankę zrobił wszystkim prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik, który wraz z przewodniczącym Pomorskiego Związku Józefem Warunkiem nagrodził zwycięzców. W dniu poprzedzającym kociewską wystawę odbyło się spotkanie Klubu Stutysięcznic, do którego przyjęto trzy krowy z następujących hodowli: Urszuli Majewskiej z Kołozębia (to już szósta stutysięcznica z tego gospodarstwa), Diany Vennik z OMPOL Leśnice (druga stutysięcznica tej hodowli) oraz Żanety i Krzysztofa Czapiewskich z Leśna Wybudowania. Spotkanie zakończyło się wspólnym wieczorem integracyjnym wszystkich hodowców biorących udział w wystawie.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl