Skórki bananowe jako kiszonka dla przeżuwaczy

Banany stanowią jedną z najważniejszych, całorocznych i podstawowych upraw spożywczych dla ludzi w większości krajów afrykańskich. Pozostają po tym znaczne ilości skórek bananów, z których część jest często wykorzystywana jako surowiec paszowy w produkcji zwierzęcej. Skórki od bananów jako kiszonka dla przeżuwaczy jest zatem ciekawą kwestią.

Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Podkreślić na wstępie trzeba, że skórki od bananów mają wiele pozytywnych właściwości, dzięki czemu nadają się jako pasza dla zwierząt oraz jako alternatywna pasza uzupełniająca w okresach niedoboru paszy. Charakteryzują się wysoką zawartością wilgoci (około 15% SM), co pomaga zwierzętom zachować nawodnienie. Są one również dobrym źródłem minerałów, zwłaszcza potasu i sodu, i zawierają około 30% błonnika ( dla porównania, jego zawartość w większości gatunków traw to około 45%). Daje to skórkom lepszą strawność, a następnie zwiększone spożycie w porównaniu do traw (60,6% strawności suchej masy i 58,6% strawności materii organicznej). Zawierają również różnego rodzaju witaminy, takie jak A, B1, B2 i C, oraz są niezwykle bogate w nieszkodliwą skrobię, która jest odporna na działanie α-amylazy i gluko-amylazy ze względu na wysoki poziom charakterystycznej struktury krystalicznej.

Ponadto stwierdzono, że skórki bananów zawierają wysoką zawartość garbników. Karmienie paszami zawierającymi taniny powoduje tendencję do zwiększania wydajności mleka i zawartości białka, prawdopodobnie dlatego, że chronią one białko pokarmowe przed degradacją w żwaczu. Ponadto dostarczają wystarczającej ilości glukozy, która ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania i korzystnych zdolności u przeżuwaczy.

Podstawowe zasady tworzenia kiszonki ze skórek bananów są takie same, jak kiszonki z paszy, dlatego skórki należy przechowywać w warunkach beztlenowych i przechowywać w hermetycznym miejscu, aby pobudzić fermentację kwasu mlekowego, w której wolne cukry są przekształcane w kwas mlekowy, który obniża pH i zapobiega psuciu się kiszonki przez drobnoustroje wrażliwe na pH. Wzrost pH powyżej 4,7 może być konsekwencją niepożądanej aktywności mikrobiologicznej, takiej jak wzrost Clostridia, która degraduje wartość odżywczą kiszonki, jednocześnie wytwarzając wysoki poziom kwasu masłowego, kwasu octowego i amoniaku, które wpływają na jakość kiszonki. kiszonka, a tym samym wydajność zwierząt.

Skórki od bananów należy posiekać przed włożeniem ich do silosu. Może to przyczynić się do poprawy szczelności środowiska, ponieważ bardziej zwarty materiał skuteczniej wyklucza powietrze. Poza tym, siekanie sprzyja procesowi fermentacji, gdyż krótsza długość siekania zwiększa dostępność energii dla mikroorganizmów. Jednak, ponieważ skórki od bananów są ubogie w wolne cukry, a łatwo fermentujące węglowodany mają największe znaczenie dla szybkiego obniżenia pH, należy je mieszać z materiałami bogatymi w energię, np. melasą lub roślinami okopowymi.

Skórki od banana można również mieszać z suchą paszą, ponieważ bardzo mokra kiszonka (sm < 25%) może prowadzić do niepożądanej fermentacji i kwaśnnienia kiszonki. Rolnicy powinni zatem rozważyć budowę mniejszych rowów, aby pasza mogła być skarmiana w krótkim czasie, minimalizując tym samym tlenowe psucie się. Okres zakiszania kiszonki przygotowanej z surowych skórek bananów bez jakichkolwiek dodatków wynosi 28 dni.

Jak zatem wpływa taka kiszonka na zwierzęta? W żywieniu bydła mlecznego zauważono, że żywa waga nie różniła się istotnie w przypadku karmienia krów mlecznych skórkami bananowymi w ilości 20, 40 i 60% dziennej dawki pokarmowej oraz suplementacji otrębami kukurydzianymi i makuchami bawełnianymi.. Skórki od bananów mają również pozytywny wpływ na produkcję mleka dzięki dostarczaniu odpowiedniej ilości glukozy, jak wskazano wcześniej. Krowa mleczna w okresie laktacji potrzebuje dobrej podaży glukozy ze względu na zapotrzebowanie na syntezę mleka. Największą zaletą stosowania skórek od bananów w diecie krów, jest brak fermentującego azotu.

Podsumowując:

• Skórki od bananów mogą być używane jako wartościowy materiał do kiszonki i są zalecane do obszarów o wysokiej produkcji i przetwórstwie bananów.

• Skórki od bananów jako kiszonkę można z powodzeniem konserwować przy zapewnieniu typowych warunków zakiszania i zastosowaniu odpowiedniego dodatku.

• Zawartość białka surowego w skórkach bananów jest zwykle niska (około 8% sm). Chociaż są one bogate w potas i sód, brakuje w nich innych pierwiastków, takich jak wapń i fosfor. Dlatego te elementy powinny być uzupełniane wraz z bogatymi w białko źródłami dla optymalnej wydajności zwierząt.

• Właściwe obchodzenie się, suplementacja i karmienie kiszonką zrobioną ze skórek bananów miałoby pozytywny wpływ na bydło, owce i kozy pod względem wzrostu i produkcji mleka.

Nadchodzące wydarzenia